ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד אברהם מסטשי :

לפני כבוד הרשמת הבכירה נעמה פרס

התובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעים

1.אברהם מסטשי ת"ז XXXXXX856
2.ר.ש.מ.פ. בניין פיתוח והשקעות בע"מ ח.פ. 51141994
3.כוכבה הימן - התביעה נדחתה

פסק דין

מונחת בפני תביעת תחלוף שעניינה תשלום פיצויים בגין אירוע מיום 16.11.11, בו הוצף מבנה מגורים השייך למבוטח התובעת, מר יואב מוטולה, במי גשמים רבים, אשר חדרו למבנה מחצר הבית והציפו את קומת הקרקע (להלן: "אירוע ההצפה"). לטענת התובעת, יש לייחס את האחריות לנזקי ההצפה, לנתבעים, ביחד ולחוד. הנתבעים, דוחים מכל וכל טענה זו. בתום הדיון בתובענה, הסמיכו אותי הצדדים לפסוק את הדין על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בצירוף נימוקים קצרים. לאחר ששמעתי את העדויות , בחנתי את הראיות, קראתי את סיכומי טענות הצדדים, ובשים לב לכלל הנסיבות, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל בחלקה. אשר לחבות: אני סבורה כי יש לייחס לנתבעים, ביחד ולחוד, אחריות לנזקי ההצפה במבנה, בשל בניית המבנה ללא ניקוז מתאים. ראשית, מקובלת עלי עדותו המהימנה ונטולת כל האינטרס של מר יואב מוטולה, ולפיה, מפתחות המבנה נמסרו לו כחצי שנה לאחר ההצפה, קרי, טרם סיום ביצוע הפרויקט על ידי הנתבעים. הווה אומר, במועד קרות אירוע ההצפה, המבנה ותחומו היו באחריות הנתבעים, ביחד ולחוד. בהתאם לקבוע בסעיף 4 (י"א) להסכם הבניה אשר נחתם בין מבוטח התובעת לבין הנתבעת 2, ובהתאם לסעיף 6(ב)(1) לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד – 1974 המורה כי: "אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן – אחראי הקבלן, לעני ין חוק השומרים, תשכ"ז – 1967, כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו", יש לבחון את אחריות הנתבעים לנזק. מן הראיות עולה, כי הנתבע 2 ידע כי בתכנית הפיתוח לא קיימים ניקוזים ומצופה היה ממנו שימנע המשך בנייה כאמו ר. לא זו אף זו, מעדותו של מר מוטולה, אשר נתמכה בעדות האדריכלית הימן, עולה כי מוטולה התריע לפני הנתבע 2 על גובה האדמה בחצר . כאשר נשאל הנתבע 2 בעניין ביצוע הבנייה למרות היעדר גובה תקני של האדמה בחצר, השיב בחקירתו הנגדית: " זה לא מעניין אותי!" (שורות 10-16 לפרוטוקול הדיון מיום 28.5.2018):

לטעמי, הנתבע 2, הפר את חובתו המקצועית והתפרק משיקול דעתו, עת התעלם מכך שבתכנית הפיתוח, מכוחה עבד במקום, לא היו ניקוזים. יחד עם זאת, מצאתי לזקוף אשם תורם לחובת מבוטח התובעת, מר מוטולה, המהווה עילה להפחתת הפיצויים לתובעת, אך אינו מקים עילת תביעה עצמאית לנתבעים או מי מטעמם, בשיעור 30%, שכן, עפ"י עדותה של האדריכלית, הגב' כוכבה היימן, נמסר למר מוטולה כי עליו לשכור מתכנן פיתוח, ולחילופין, מהנדס נוף, אך ה וא נמנע מכך (עמ' 23 שורות 7-8 לפרוטוקול הדיון מיום 28.5.2017). יתכן שאם היה עושה כן, היה ביכולתו למנוע את ההצפה.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת, סך של 46,157 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה כחוק מיום 22.4.15 (מועד הגשת כתב התביעה המתוקן) ועד ליום התשלום המלא בפועל. כמו כן יישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, באגרת משפט בסך 824 ש"ח, ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,500 ₪. הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסה"ד. נוכח סיום ההליך לפי סעיף 79א(א)לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, כל צד יישא בשכר העד מטעמו.
אני פוטרת את התובעת מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט.
בשולי פסק הדין, אתנצל בפני הצדדים על העיכוב במתן פסק הדין, אשר נבע מסיבה בריאותית.

ניתן היום, כ"ט טבת תשע"ט, 06 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אברהם מסטשי
שופט :
עורכי דין: