ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירה שרון נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
שירה שרון
ע"י ב"כ: עו"ד לימור אסלן
מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר זהר שפרה, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחית") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחית ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי משירותי כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) בריאות כללית.
ב. תיק רפואי מבית חולים פוריה.
ג. תיעוד רפואי שצורף לכתב התביעה.

3. העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים, הינן כדלקמן:

א. התובעת ילידת שנת 1985.

ב. התובעת עבדה בתקופה הרלוונטית לתביעה כפקידה בחברת החשמל במשרה מלאה.
ג. במסגרת עבודתה נדרשה התובעת לקום מפעם לפעם, ולגשת למדפסת אשר נמצאת במרחק 1-2 מטר.

4. שאלות:
בכפוף לעובדות דלעיל, מתבקשת המומח ית להשיב על השאלות הבאות –
א. האם מצבה הרפואי של התובעת בתקופה שבמחלוקת, מיום 6.11.16 ועד ליום 8.1.17 , כולה או חלקה, נבע מההיריון?
ב. אם כן, האם מצבה סיכן אותה או את העובר?
ג. האם סוג העבודה ואופייה של העבודה, כמתואר לעיל, סיכנו את התובעת בשל היותה בהריון או את עוברה?
ד. האם נוכח מצבה הרפואי של התובעת ותנאי עבודתה כמתואר לעיל הייתה הצדקה לשמירת הריון בתקופה המפורטת בסע' א' לעיל או בחלק ממנה ?

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
5129371 ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, ד' בשבט תשע"ט (10 בינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, נשיא


מעורבים
תובע: שירה שרון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: