ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ נגד עמרם אמקיאס :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ
  2. מאיר מועלם

ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ברמן

נגד

נתבעים

  1. עמרם אמקיאס
  2. קידר תובלה בע"מ
  3. סקוריטס סוכנות לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד נתן בודה

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה, ובגין ההפסדים שנגרמו לאחרון בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח, זאת בעקבות נזקי רכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 01.09.2016 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 36-280-74 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובע 2 (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית אליה רתום נגרר, מ"ר 18-720-65 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1, בבעלות הנתבעת 2 ומבוטח על ידי הנתבעת 3 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים בשאלת האחריות לקרות התאונה ובשאלת הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי.

אני מעדיף את גרסתו של נהג המשאית שהייתה קוהרנטית, סדורה ומהימנה עליי, על פני גרסתה של נהגת הפרטית, שהייתה מהוססת, מבולבלת וספקולטיבית בעיקרה.

אין חולק כי הפרטית הוסעה בנתיב השני מימין, מבין ארבעה נתיבי נסיעה לאותו כיוון, כאשר המשאית הוסעה משמאלה, כאשר נתיב נסיעתה מתמזג עם נתיב נסיעתה של המשאית. אין גם חולק כי מימינה של המשאית הוסעה משאית נוספת, אשר נהגת הפרטית תיארה כי משאית זו הצטמצמה לכיוונה לקראת התמזגות הנתיבים בכביש.

השתכנעתי כי נהגת הפרטית סטתה שמאלה בניסיון לברוח מהמשאית שמימינה, ותוך כדי ניסיון לחמוק הן מהמשאית מימין והן מהמשאית משמאל, ובמצב של אין ברירה בלמה את רכבה, אך הניסיון מצדה למנוע התאונה היה מעט מאוחר מידי.

סבורני כי נהגת הפרטית נסעה מבלי ליתן את דעתה למצב המסוכן שהחל להיווצר עם המשך נסיעתה. היה על נהגת הפרטית לנהוג בצורה שקולה ולא לטמון את ראשה בחול ולהתעקש להמשיך להסיע את הפרטית במהירות אחידה. היה על נהגת הפרטית להרחיק עצמה ממצב כזה בו היא נקלעת בין שני משאיות, בואכה לכביש שנתיביו מתמזגים.

עיינתי בתמונות הנזק של הפרטית, לרבות בתמונת חלקה הקדמי השמאלי של הפרטית המעיד על היעדר נזק לחלק זה, אולם אין בהן כדי להעיד, כהוא זה, כי המשאית סטתה ימינה או להפריך את סטייתה שמאלה של הפרטית.

אציין כי מוקדי הפגיעה בכלי הרכב המעורבים בתאונה הם בפרטית בחלקו השמאלי האחורי וקצה הדלת האחורית השמאלית, ואילו במשאית מוקד הפגיעה הוא בחלקו האחורי ימיני של הנגרר הרתום למשאית. רוצה לומר כי אם המשאית הייתה זו שסוטה ימינה, הרי שלא היה נגרם נזק לחלקו הימיני האחורי של הנגרר ולחלקה האחורי השמאלי של הפרטית.

כמו כן, לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג המשאית למנוע את התאונה.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהגת הפרטית.

באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שלאור מסקנתי לעיל, ברי כי הדיון במחלוקת זו מתייתר.

6. אשר על כן, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות, למעט שכר העד, כפי שנפסק בדיון אשר ישולם תוך 30 יום.

7. התובעת 1 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ט, 11 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עמרם אמקיאס
שופט :
עורכי דין: