ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל לוי נגד עירית תל-אביב-יפו :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשים

  1. שמואל לוי
  2. אביגיל ברכה
  3. אברהם לוי
  4. משה לוי
  5. אהרון לוי
  6. שושנה הדד לוי
  7. אילנה זיידנברג
  8. יחיאל לוי
  9. יפת לוי

ע"י ב"כ עו"ד גלי הררי ועו"ד ארנון שצמן

נגד

המשיבה

עירית תל-אביב-יפו
ע"י ב"כ עו"ד אפרת הרמן ועו"ד אורנה אחרק-פרלוק

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב יפו (כבוד השופט עמית יריב) מיום 6/8/18 בת.א. 42999-02-12 ולפיה הותר למשיבה להמשיך בניהול תביעת פינוי נגד המבקשים.

2. התביעה הוגשה עוד בשנת 2012 לפינוי וסילוק יד ממקרקעין בכפר שלם.
במשך מספר שנים עוכב ניהול ההליך בתיק קמא לצורך המתנה לקביעת בית המשפט העליון בבג"ץ 4331/12 ועד כפר שלם נ' ועדת הפינויים ואח' (להלן: " בג"ץ כפר שלם").
יצוין, כי עיריית תל אביב היא המשיבה מס' 4 בבג"ץ כפר שלם.
בפסק הדין שניתן בבג"ץ כפר שלם ביום 6/3/17 נמחקה העתירה ללא צו להוצאות תוך שהעותרים והמדינה קיבלו את הצעת בית המשפט למחוק את העתירה.

בסעיפים 2-3 לפסק הדין נכתב כדלקמן:
"2. בתצהיר התשובה מטעם המדינה מיום 27.2.2017 נכתב:
"23. בנקודת הזמן הזו הוחלט, כפי שתואר, על המשך הטיפול בסוגיית כפר שלם במסגרת הליך החקיקה שמתנהל בכנסת. זאת, בהמשך לדיון בהצעות חוק פרטיות שהוגשו בעניין ולהחלטה של ועדת הכלכלה של הכנסת להסדיר את הנושא בחקיקה, בתיאום עם גורמי הממשלה הרלבנטיים. המשמעות המעשית של עניין זה היא, כפי שהובהר, כי המצב השורר כעת יימשך ואלא אם כן המועצה תקבע אחרת בהמשך הדרך, פעילותה המלאה של ועדת הפינויים תתחדש רק לאחר שיושלם ההסדר החוקי, ובהתאם להוראות שיעוגנו בו.

24. החלטה זו נותנת, אם כן, מענה לצו-על-תנאי שהתבקש.

25. גם הדאגות שהועלו על-ידי העותרים במסגרת בקשותיהם לצווי הביניים קיבלו מענה ראוי וסביר בעת הזו. זאת, בשים לב להודעתו האמורה של היועץ המשפטי של רמ"י ולפיה בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ( אזרחי), ייעצרו הפינויים למשך התקופה שבה יימשכו הליכי החקיקה. במקביל לכך הובהר על-ידי היועץ המשפטי של רמ"י כי עניינים ספציפיים של עותרים – דוגמת עניינם של העותרים בבג"ץ 349/12 – יוכלו להידון באופן חריג בפני ועדת הפינויים כבר בעת הזו בהתאם לאמור בהחלטה מס' 995 של המועצה. ברי כי אין בהחרגה כאמור בכל הנוגע לעותרים בבג"ץ 349/12 כדי להשפיע על העותרים בעתירה שבכותרת, אשר מעוניינים, ככל שניתן להבין, בקידומו של הליך החקיקה בכנסת.

26. להסרת ספק מובהר כי לאחר בחינת מכלול הסוגיות הנוגעות לעניין, עמדת המדינה – על דעתה של " חלמיש" – היא כי, לפנים משורת הדין, פסקי דין חלוטים לפינוי ולתשלום דמי שימוש ראויים לא יבוצעו, אלא בהתראה של שישה חודשים ממועד אישור קריטריונים ( בחקיקה או בהחלטה של המועצה). ביחס להליכים תלויים ועומדים, אופן ניהול כל הליך יקבע בהתאם למאפייניו, כל מקרה לגופו. זאת, בשים לב למכלול הנסיבות הרלבנטיות לכל תיק ולאחר שתוצג כמובן עמדתה הנוכחית של המועצה, כעולה מישיבתה האמורה מיום 16.1.17, וכמתואר לעיל."
3. לאור הצהרות אלה, אין מקום להמשך הדיון בעתירה זו ודינה להימחק. טענות הצדדים שמורות להם במידת הצורך בעתיד".

3. לאחר מתן פסק הדין בבג"ץ כפר שלם ביקשה העירייה להמשיך בהליכים וטענה, כי הודעת המדינה לבג"ץ מחייבת את המדינה וחלמיש ולא את העירייה.

4. הנתבעים – המשיבים התנגדו לכך ולאחר שהוגשו טיעוני הצדדים נקבע, כי העירייה רשאית להמשיך ולנהל את ההליך.

5. המשיבים הגישו בקשת רשות ערעור על הבקשה.
תשובת העירייה לבקשת רשות הערעור הוגשה .
בהחלטתי מיום 25/11/18, ביקשתי מהיועץ המשפטי לממשלה להודיע, אם ברצונו להתייצב בהליך.
כל הודעה לא הוגשה מטעם היועץ המשפטי בעניין.

6. השאלה הטעונה הכרעה בעניינינו: האם פסק הדין שניתן בבג"ץ כפר שלם מתיר לעירייה להמשיך ולנהל את תביעת הפינוי מהמקרקעין בכפר שלם, אם לאו, היא שאלה בעלת השלכת רוחב לתיקים נוספים ואני סבורה, כי מן הראוי שהסוגיה תוכרע שלא על ידי שופט דן יחיד.
לפיכך, מכוח סמכותי לפי תקנה 407 (ב) לתקסד"א, אני מעבירה הדיון בבקשת רשות הערעור למותב תלתא.

7. המזכירות תדאג לניתוב התיק למותב ותשלח ההחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ט, 09 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל לוי
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: