ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוגרפלד יוסף נגד ציונה חבני צרפתי :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

אוגרפלד יוסף

נגד

נתבעים

ציונה חבני צרפתי

פסק דין

תביעה קטנה ע"ס 2,150 ₪.

בכתב התביעה נטען כי ב - 13.4.2018 הזמינה הנתבעת נופש ל-3 לילות בצימרים של התובע; כשהתקשר אילה ב- 18.4.2018 על מנת לברר שעת הג עתה לדירה, הופתע לשמוע ממנה כי לטענתה אשתו התקשרה אילה ואמרה לה כי אין מקום בדיר ות הנופש. התובע טוען כי הוא היחידי שמנהל את העסק ולכן טענת הנתבעת היא המצאה. לטענתו אין אפשרות כי הוא יבטל את ההזמנה באמצעות אדם אחר. התובע טוען כי לא מצא אורח מחליף ועל כן תובע הוא את נזקו בסך של 2,150 ₪- עלות ההזמנה.

הנתבעת לא טרחה להגיש כתב הגנה אך התייצבה לדיון. לטענתה "למה אני צריכה כתב הגנה? אני הגשתי נגדו צו הרחקה, הוא הטריד אותי, איים עליי, הגיע לחברים שלי, למפקדים שלי, שלח לי שיימינג בפייסבוק".

לפנים משורת הדין, ואף כי התרשמתי כי הנת בעת ידעה כי עליה להגיש כתב הגנה, לא ניתן פסק דין בהעדר הגנה . הנתבעת הציגה את הגנתה בעל פה.

הנתבעת טענה שהיא לא יודעת על מה הוגשה נגדה התביעה " לשאלת בית המשפט אם אני יודעת על מה הוא תובע אותי – באמת שלא".

" אין לי שום קשר איתו, אני הזמנתי דרך הבוקינג, ביטלתי, מותר לי לבטל. אשתו התקשרה וביטלה אותי".

"..אחרי כמה שעות התקשרה בחורה בשם ורדית, לא יודעת מי זאת, לא מכירה. התקשרה אמרה לי בעלי התבלבל אין לנו מקום, זהו. אמרתי אוקיי".

התובע מסר בעדותו כי נכון הדבר שהוא הציע לנתבעת לבטל את ההזמנה דרך הבוקינג ובמקביל הת ובע "יספוג" את ה מע"מ; הביטול בבוקינג לא נו עד לבטל את ההזמנה אלא לחסוך בעלויות לנתבעת; התו בע הפנה לתמלילי שיחה ת/2 בו אומר לנתבעת שלאחר הביטול בבוקינג הוא סוגר להם את הימים מושא ההזמנה והיא מודה לו על כך שהוא סגר את הימים אצלו באופן ישיר.

אשר לטענה כי אישה מטעמו התקשרה והודיעה על ביטול העיד כי " .. המספר היחיד בקשר לדירות הנופש שלנו זה אני. אני סוגר, אני פותח, אני הבן אדם היחיד שמטפל בכל העניין הזה. זה לא אשתי, לאשתי לא קוראים ורדית, אני לא יודע מי זאת ורדית. לאשתי קוראים מרים. כל הדבר הזה עכשיו כאן בהמשך, היא גם אומרת יש לי את ההקלטה עם אותה אישה, כשאני אעצור אני אשלח לך את ההקלטה. איפה ההקלטה? אין דבר כזה".

הנתבעת טענה כי החליפה את הטלפון ולכן אין לה את ההקלטה. כמו כן טענה כי אינה יודעת מי זאת ורדית -

" .... נכון אני התקשרתי אליה לפני כן, ענתה לי בחורה אמרה אמא שלי ישנה אני אחזור אלייך. לא יודעת, אין לי מושג מה זה הדברים האלה. פעם ראשונה אני מזמינה דרך הבוקינג, לא פעם ראשונה, סליחה, אני מזמינה הרבה. אחרי שהוא ניתק היא חזרה אליי עוד פעם ואמרה בעלי התבלבל אין לנו מקום. החלפתי את הטלפון אז אין לי את ההקלטה".

הנתבעת מסרה את מספר הפלאפון של ורדית והדיון נדחה על מנת לאפשר זימונה למתן עדות.

הצדדים לא זימנו את ורדית למתן עד ות אך התובע הגיש תמליל שיחה בינו לבין ורדית. עותק התמליל הומצא לנתבעת.

תמליל השיחה עם ורדית ארוך. לאור תוכן השיחה עם ורדית לא ראיתי צורך לקבוע ישיבה נוספת על מנת לזמן אותה למתן עדות כעדה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת הבהרתי לנתבעת כי היא רשאית לזמנה. הנתבעת הצהירה כי אינה מעוניינת ליזום הזמנתה של ורדית.

דיון והכרעה:

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובחנתי את תמלילי השיחות , באתי למסקנה כי על י לקבל את הת ביעה.

הנימוקים יובאו להלן באופן תמציתי כמצוות תקנה 15 ב לתקנות שיפוט בתביעות קטנות תשל"ז 1976 :

א. אין מחלוקת כי הנתבעת ביצעה את ההזמנה דרך הבוקינג. ההזמנה דרך הבוקינ ג בוט לה ולאחר מכן בוצעה באופן ישיר. ( תמליל ת/2 שיחה 2 עמוד ראשון שורות 18-19 ).

ב. המחלוקת שצריכה הכרעה היא האם הביטול שבא לאחר מכן היה ביוזמת התובע ( או מי מטעמו) או ביוזמת הנתבעת.

ג. כאמור, הנת בעת טע נה כי אישה בשם ורדית התקשרה אליה והודיעה לה כי אין מקומות. התו בע הכחיש מכל וכל כי הוא או מי מטעמו הודיע על ביטול.

ד. אני נותן אימון מלא בעדותו של התובע שעשתה עלי רושם חיובי ולא נמצאו בה סתירות כלשהן.
עדותו נתמכת בתמליל השיחה ת/2 ותמליל השיחה שלו עם ורדית.

ה. מתוכן השיחה ת/2 עולה כי התובע הופתע כששמע את טענת הנתבעת כי אשתו התקשרה והודיעה על ביטול והשיב " אשתי לא מתקשרת לאף אחד".

ו. טענת הנתבעת כי א ישה בשם ורדית מטעם התובע הודיעה לה על ביטול אינה מתיישבת עם תוכן תמל יל השי חה בין התובע לבין ורדית . מתמליל השיחה עולה כי לורדית יש עסק משלה של דירות לנופש; אינה מכירה את התובע ואינה קשורה לעסקו; אינה זוכרת שהיה לה קשר עם הנתבעת ואין לה מושג על הפרשה הזאת אך יכולה לשער כי הנתבעת התקשרה אליה ושהיא אמרה לה כי אין לה מקומות פנויים באותם הימים.

ז. על יסוד האמור לעיל, אני קובע כי הנתבעת ביטלה את ההזמנה שלא כדין לאחר שהתובע פינה מקום עבורה , ובכך הפרה את החוזה עם התובע.

סוף דבר:

סוף דבר הוא שהתביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובע את הסך של 2,150 ₪ והוצאות משפט כולל הוצאות התמלול בסך של 800 ₪.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ד טבת תשע"ט, 01 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוגרפלד יוסף
נתבע: ציונה חבני צרפתי
שופט :
עורכי דין: