ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדוה אוחנונה נגד המוסד לביטוח לאומי :

08 ינואר 2019
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובעת:
חדוה אוחנונה

ע"י ב"כ: עו"ד איתמר כהן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד הלנה מארק

החלטה

רשימת המוסכמות והפלוגתאות שהגישו הצדדים מתקבלת לתיק.

ניתנת בזאת החלטה על תצהירים:

מזכירות נא להזמין חומר רפואי כמבוקש.

  1. התובע/ת יגיש את העדויות הראשיות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
  2. תצהירי התובע/ת יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
  3. המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
  4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.
  5. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין, וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש 30 יום קודם לישיבת ההוכחות. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.
6. למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, והצדדים יוודאו טלפונית לפחות 14 יום לפני הדיון על כי עדיהם יודיעם על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. הצדדים פטורים מהבאת המצהירים כאשר הצד שכנגד הודיע שאין בדעתו לחקור את העד.
7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

התיק יועבר לשופט הוכחות לצורך מינוי מומחה כמוסכם והמשך ההליך והוכחות.

ניתנה היום, ב' שבט תשע"ט, (08 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: חדוה אוחנונה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: