ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד HYOSUNG CORPORATION :

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

התובעת (המבקשת)

ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

נגד

הנתבעת (המשיבה)

HYOSUNG CORPORATION

החלטה

1. התובעת הגישה כתב תביעה כנגד המשיבה ונתבעת נוספת ובקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום.
בהחלטתי מיום 7.1.18, במעמד צד אחד היתרתי המצאה בדואר אויר עם אישור מסירה או במסירה אישית כ אשר כל המסמכים יתורגמו לאנגלית.

2. המשיבה הגישה בקשה לקבוע כי לא בוצעה לה המצאה כדין ולהורות כי ההמצאה תתבצע בהתאם לאמנת האג.
המשיבה מאשרת כי קיבלה את המסמכים מתורגמים לאנגלית באמצעות הדואר אך טוענת כי להמצאה כזו אין תוקף.

טענות המשיבה
3. לטענת המשיבה, ההמצאה אותה ביצעה המבקשת הינה נעדרת סמכות. המבקשת לא עשתה כל ניסיון למסור את המסמכים באופן הנדרש ע"פ אמנת האג.

המבקשת שלחה את כתב התביעה באמצעות חברת דיוור ישיר בניגוד לאמנת האג הקובעת ששליחת מסמכים למדינה אחרת תתבצע באמצעות זרוע מרשויות המדינה האמונה על המצאת מסמכים בתחומה, וכן לטענת המשיבה, על פי הדין הקוריאני, על המסמכים להיות מתורגמים לקוריאנית.

המבקשת לא צירפה חוו"ד מטעמה הסותרת את חוו"ד המומחה לדין הקוריאני, שצורפה לבקשה.

טענות המבקשת
4. המבקשת פנתה לקבל היתר המצאה מחוץ לתחום ע"פ תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, והראתה קיומם של 3 תנאים:

  • עילה טובה הראויה לטיעון.
  • התקיימות אחת החלופות של תקנה 500, במקרה שלפנינו 500(5) ו/או 500(7), העוסקות ביחסים חוזיים במהותם כאשר ההפרה בוצעה בארץ. גם אם רק חלק מהחוזה הופר בארץ, האריגים הגיעו למדינת ישראל פגומים.
  • פורום נאות בהתייחס למבחן מירב הזיקות.

5. לטענת המבקשת ההמצאה שבוצעה, בוצעה בהתאם להיתר שביקשה וקיבלה, הווה אומר, בשפה האנגלית ובדיוור ישיר.

המבקשת טוענת כי הרשויות בקוריאה מערימות קשיים מרובים, זאת ע"פ תביעה דומה ה"פ 57483-11-10 הראל חברה לביטוח בע"מ כנגד משיבות קוריאניות מקבוצת יונדאי, אשר נידונה בבית משפט המחוזי תל אביב. במקרה המדובר, הוחזרו המסמכים המתורגמים לאנגלית 5 חודשים לאחר שנמסרו לרשויות בקוריאה בטענה כי יש לתרגם אותם לקוריאנית. הניסיון לתרגם את המסמכים לקוריאנית העלה כי מדובר בפעולה הכרוכה בעלויות חסרות פרופורציה. לאחר חודשים של ניסיון המצאה התיר בית המשפט לחברת הראל לבצע מסירה באמצעות דיוור ישיר.

6. ע"פ המבקשת היעתרות לבקשת ביטול ההמצאה, משמעותה, העמסת הוצאות נכבדות וגרימת עיכוב ממושך.

תכליתן של הוראות דרכי ההמצאה, הינה השגת ידיעתו של בעל הדין, לפיכך תכלית הידיעה הושגה.

לטענת המבקשת, חווה"ד שצורפה ע"י המבקשת אינה עומדת בדרישות הדין הישראלי לחוו"ד, ועל כן דינה להימחק.

הכרעה ודיון
7. מעיון באמנה עולה כי ס' 5 (ג),(ד),(ה) מורים כי כתבי בי דין יועברו לרשות המוסמכת במדינת היעד אשר תעביר את המסמכים למנהל בתי הדין אשר יימסרו את המסמכים לנמען.

ס' 5 לאמנה
(ג) הצד המעונין יגיש את הבקשה על נספחיה לבית המשפט או לרשם או לרשות האחרת שהיתה מוסמכת להמציא את המסמך, אילו מענו של הנמען היה בישראל.
(ד) עם הגשת הבקשה יפקיד הצד המעונין בקופת בית המשפט ערבון להבטחת הוצאות ההמצאה בסכום שקבע הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט או הפקיד האחראי של הרשות האחרת כאמור, אולם רשאי הרשם על פי בקשה בכתב להתיר שתינתן ערובה סבירה אחרת להנחת דעתו, במועד ובתנאים שיקבע, שתבוא במקום הערבון.
(ה) הרשות שאליה הוגשה הבקשה תעבירנה על נספחיה למנהל בתי המשפט.
ס' 10 לתוספת הראשונה באמנה קובע כי ניתן יהיה להשתמש בשרותי דואר פרטיים ובתנאי שמדינת היעד אינה מתנגדת לכך.
ס' 7 לתוספת הראשונה לאמנת קובע כי ניתן למסור את המסמכים בשפת מדינת היעד או בשפות האנגלית והצרפתית.
ס' 7 לאמנה קובע כי הציונים המודפסים בטופס הדגם המצורף לאמנה זאת חייבים להיערך אם בשפה הצרפתית ואם בשפה האנגלית. אפשר לערכם, בנוסף לכך, בשפתה הרשמית, או באחת משפותיה הרשמיות, של מדינת המוצא.
התרפים המתאימים לציונים אלה ימולאו אם בשפת המדינה המתבקשת, אם בשפה הצרפתית ואם בשפה האנגלית.

8. לאור האמור לעיל ע"פ ס' 5 לאמנה יש לקבוע כי העברת מסמכי בי דין באמצעות שרותי דואר פרטיים נוגדת את אמנת האג ואת דרך ההמצאה המקובלת כאשר מדינת היעד דורשת העברת מסמכים ע"י הרשות שנקבעה, והנמען עצמו מתנגד לקבל את המסמכים באמצעות שרותי דואר פרטיים. אשר על כן, על המבקשת לבצע המצאה באמצעות הרשות המוסמכת בקוריאה להמצאת מסמכים זרים לנתבע בקוריאה.

9. באשר לשפת התרגום של המסמכים:
עפ"י אמנת האג, שקוריאה הצטרפה אליה, ניתן לתרגם מסמכים לאנגלית או צרפתית או לשפת מדינת היעד.

בחווה"ד שהגישה המשיבה נאמר כי דרישת הרשות בקוריאה היא כי התרגום יהיה דווקא בקוריאנית ואולם לא ניתן כל הסבר כיצד דרישה זו מתיישבת עם סעיף 7 לאמנה ודומני כי הוראת האמנה גוברת על הדרישה של הרשות.

עוד יצוין כי השפה האנגלית הינה שפה המקובלת בעולם לניהול קשרי מסחר וחתימת חוזים וחזקה על המשיבה כי בקיאה בשפה האנגלית וכתב התביעה הובן לה שהרי אף חוות דעתו של המומחה הקוריאני הוגשה בשפה האנגלית.

10. לסיכום, התובעת תבצע המצאה חוזרת באמצעות הרשות המוסמכת בקוריאה כשהמסמכים מתורגמים לאנגלית.

ככל והרשות בקוריאה תסרב לבצע את המסירה בשל העדר תרגום לקוריאנית, אורה על המצאה בדיוור ישיר למשיבה.

המשיבה תגיש כתב הגנה תוך 45 ימים ממועד ביצוע ההמצאה.

אין צו להוצאות בבקשה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' שבט תשע"ט, 07 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: HYOSUNG CORPORATION
שופט :
עורכי דין: