ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל פרץ נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

לפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

המבקש:
דניאל פרץ

נגד

המשיבה:
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

החלטה

בתאריך 02.01.18 אירעה תאונת דרכים בין הצדדים, בה נגרם לרכב המשיב נזק אשר הועמד בכתב התביעה על סך 6,302 ₪.
בבקשה זו עותר המבקש, אם כן, לביטול פסק הדין אשר ניתן בתאריך 15/11/18 ע"ס 6,302 ₪.

להלן עיקרי טענות המבקש
המבקש טוען כי לא הומצא לו כתב התביעה כדין.
מדובר במקרה של רמאות, נוכלות זיוף ומרמה, ועל כך הוגשה תלונה למשטרה.
באישור המסירה מופיע כי כתובת המבקש היא קרינצקי 106/8 רמת גן, בעוד כי כתובתו היא קרינצקי 96/2 רמת גן. כמו כן, המוסר נמנע מ לתקן את אישור המסירה ומלציין את שעת המסירה.
המבקש טוען כי מעולם לא סירב לחתום ומבקש לקיים בדיקת פוליגרף.
לפי תצהיר המוסר כתובת המבקש אומתה על ידי משפחת גל. אין בבניין של המבקש אדם שמשפחתו גל ולא הייתה משפחה שכזו.

להלן עיקרי טענות המשיבה

כתב התביעה הומצא כדין במסירה אישית לידי המבקש עצמו ביום 09.04.18.
בתצהיר המוסר מפרט השליח כי המבקש הזדהה בפניו אך סירב לחתום על אישור המסירה.
המשיבה טוענת כי תחילה המסירה בוצעה בכתובת קרינצקי 106/8 רמת גן, אך לאחר איתור כתובת המבקש המסירה בוצעה לכתובת קרינצקי 96/2 רמת גן, אשר אושרה על ידי המבקש ככתובת מגוריו.
לצורך בירור טענותיו של המבקש יש לזמן את השליח מטעם חברת החקירות לחקירה ועל המבקש לשאת בהוצאות אלה.
המבקש לא נימק ואף לו בנימוק אחד סביר את מחדלו באי הגשת כתב הגנה שכן כאמור הוא קיבל את כתב התביעה לידיו.
המבקש בחר שלא להגיש כתב הגנה כי הוא ידע שאין לו סיכוי וזאת לאור תוצאות ההליך המקביל.
המבקש הגיש תביעה קטנה כנגד המשיבה בתיק מקביל. שם נידון התיק לגופו של עניין, נשמעו הנהגים המעורבים ולאחר שהמבקש שמע את עצת בית המשפט החליט הוא לחזור בו מתביעתו ולדחות את התביעה כנגד המשיבה.
לו היה דבר בטענותיו של המבקש או בגרסתו לאופן התרחשות התאונה, הרי שתביעתו בהליך המקביל הייתה מתקבלת.
משכך, נראה כי למבקש לא תצמח כל תועלת מביטול פסק הדין שכן סיכויי ההגנה מטעמו נמוכים מאוד עד כמעט אפסיים ועל כן אין להורות על ביטול פסק הדין.

דיון והכרעה

הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984.
בענייננו, ישנה בקשה לביטול פסק דין מיום 14.11.18. הבקשה הוגשה לבית משפט זה ביום 10.12.18.
המבקש טוען כי הוא לא ידע על ההליך. שכן, מעולם לא קיבל את כתב התביעה. כמו כן הגיש תלונה במשטרה על זיוף ההליך אולם לא פירט כיצד נודע לו על פסק הדין שניתן נגדו.
מנגד טוענת המשיבה כי כתב התביעה נמסר למבקש בכתובתו, רחוב קריניצקי 96/2 ברמת גן, ביום 09.04.18. המשיבה מוסיפה כי המבקש סירב לחתום על אישור המסירה.
כמו כן, מפנה המשיבה לפסק דין הניתן בתביעה אשר הגיש המבקש כנגד המשיבה בת"ק 16760-02-1 8. התשתית העובדתית באותו עניין זהה לתשתית העובדתית שבעניינו. באותו עניין הסכים המבקש לדחיית התביעה ללא צו להוצאות.

אין מחלוקת כי כתובת המבקש היא קריניצקי 96/2 רמת גן.
בכותרת מסמך החברה אשר ביצעה את המסירה " א.א. איסוף מידע" (להלן: "החברה"), מיום 12.04.18 נכתבה כתובת שאינה הכתובת בה הוא מתגורר. אך מעיון במסמך החברה מלמד כי בכותרת צוינה הכתובת אשר מסרה לה המשיבה. אולם, המסירה בפועל בוצעה בכתובת שונה, היא כתובת המבקש, קריניצקי 96/2 רמת גן.
המבקש לא נתן כל הסבר כיצד נודע לו על קיומו של פסק הדין , דבר שמלמד כי כתב התביעה הרי שלאור ההסכמה שנתן בת"ק 16760-02-18 ופסק הדין שניתן בעקבות הסכמה זו, הרי שסיכויי ההגנה אינם גבוהים .
יחד עם זאת על מנת לאפשר למבקש להוכיח את טענותיו אורה על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות התובעת בסך 1,000 ₪ בתוך 30 יום.

סוף דבר
25. לאור מכלול האמור הבקשה לביטול פסק הדין מתקבלת בכפוף לתשלום כאמור.
26. לא ישולם התשלום בתוך 30 יום תידחה הבקשה לביטול פסק דין.

ניתנה היום, כ"ה טבת תשע"ט, 02 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל פרץ
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: