ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים שליט נגד ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקשים

  1. נסים שליט
  2. שרה שליט

נגד

המשיבה
ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים
ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד ('500200704)

החלטה

1. לפני בקשת המבקשים (הנאשמים) ליתן בידם ארכה נוספת- שלישית במספר (כאשר ארכה ראשונה ניתנה במסגרת גזר הדין), לביצוע צו ההריסה, שניתן במסגרת גזר הדין מיום 17.12.2017, וזאת בגין חריגות בניה הקיימות בדירה שברחוב נחל צאלים 5, רובע י"א, באשדוד ( הידועה גם כחלק מחלקה 19 בגוש 2197) (להלן – "המקרקעין") שבבעלות המבקשים.

2. הנאשמים הורשעו, על סמך הודאתם , בביצוע עבירה של שימוש בעבודות בנייה ללא היתר ובעבירה של שימוש חורג במקרקעין. במסגרת גזר הדין, שניתן כאמור ביום 17.12.2017, הוטל על הנאשמים בין היתר קנס כספי בסכום כולל של 8,000 ₪, וניתן צו הריסה/צו התאמה, אשר ייכנס לתוקף ביום 1.7.2018, אלא אם כן יינתן היתר בנייה כדין, או שתינתן ארכה ע"י בית המשפט.

3. כנימוק לבקשת הארכה הנוכחית , ציינו המבקשים כי הם נמצאים בסיום הליך הסדרת היתר כדין בגין החריגות, וכי כל שנותר הוא לשאת בתשלום האגרות לאחר קבלת חישוב אגרות לתשלום מעיריית אשדוד. לטענת המבקשים, הם זקוקים לשלושה חודשים להסדרת החריגות. בנסיבות אלה עותרים המבקשים ל יתן בידם ארכה נוספת לביצוע צו ההריסה.

4. המאשימה מתנגדת לבקשה, לנוכח העובדה כי חלפה שנה מאז ניתן גזר הדין , ואין בסמכותית המשפט ליתן ארכה מעבר לשנה, בשים לב להוראות סעיף 254ד'(א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן- "החוק").

דין הבקשה להידחות.

5. די לצורך כך בעובדה, ולפיה צו ההריסה ניתן ביום 17.12.2017, ועד היום אין בידי הנאשמים היתר בנייה. לאחר מתן גזר הדין, נעתר בית המשפט לבקשות המבקשים ו בהסכמת המשיבה, נתן ארכות לביצוע הצו עד ליום 1.1.2019. זאת על מנת שהמבקשים יפעלו להסדרת ההיתר, אך עד היום לא השל ימו המבקשים את הליכי קבלת ההיתר.

6. בקשת ארכה שהוגשה ביום 9.7.2017 התקבלה ע"י בית המשפט, נוכח עמדת המאשימה, ולפיה מדובר בבית פרטי ואין חשש לסכנה לציבור.

7. כעת, בבקשתם השלישית, מציינים המבקשים, כי מדובר בשלב סופי בטרם יקבלו את ההיתר, וכי כל שנותר להם הוא לשאת בתשלום האגרות. בקשתם הוגשה ללא כל אסמכתאות מצורפות וללא תצהיר.

8. צו ההריסה ניתן במסגרת גזר הדין ביום 17. 12.2017. בסעיף 254ד'(א) לחוק אין לבית המשפט סמכות ליתן ארכה נוספת מעבר לשנה מיום שבו ניתן הצו:
"צו שנתן בית המשפט לפי סעיף 254ב יבוצע על ידי המורשע בתוך 30 ימים מיום שניתן הצו, ואולם רשאי בית המשפט, אם נוכח כי העבודה האסורה או השימוש האסור שלגביהם חל הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו, לדחות את מועד ביצוע הצו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שמועד ביצוע הצו לא יידחה ביותר משנה מיום שניתן."
9. בענייננו, חלפה שנה מיום שניתן הצו, ומשלא קיבלו המבקשים היתר כנדרש ובחלוף שנה, אין בסמכות בית המשפט ליתן להם ארכה נוספת.

10. נוסף על האמור בחוק, להשקפתי, מקום בו ניתן צו שיפוטי להפסקת שימוש, הריסה, התאמה וכו', ניתן לתת ארכה מסוימת של כשנה על מנת לאפשר למי שפעל בניגוד לחוק להסדיר את שהיה חייב להסדיר מלכתחילה. בנסיבות חריגות ניתן ליתן ארכה קצרה נוספת. אך מצב שבו, ניתנת ארכה, פעם אחר פעם, תחת איצטלא של נסיונות להסדרת המצב הקיים, הופכת את הצו השיפוטי לפלסתר ושולחת מסר לעברייני התכנון והבניה כי שלטון החוק הוא הפקר (ראה עפ"א 18125-02-17 כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד (19.3.2017).

11. למעשה הבקשה היא, כי בית המשפט יפרושׂ את חסותו על החריגות התכנוניות של המבקשים ויתן להן "הכשר" בדמות צו שיפוטי, וזאת בפעם השלישית. אין לכך מקום להשקפתי, שכן בית המשפט איננו יכול לתת יד להפרת החוק באמצעות מתן דחיות לכניסתם לתוקף של צווי הריסה. ראו ע"פ (י-ם) 2713/08 גודי עסאם נ' מדינת ישראל, (פורסם ב"נבו", 29.12.2008).

12. לאור כל האמור לעיל, ובהעדר כל סמכות ליתן ארכה נוספת, אזי אני דוחה את הבקשה למתן ארכה נוספת בכניסתו לת וקף של צו ההריסה שנקבע בגזר הדין מיום 17.12.2017.

13. ניתן בזאת צו ולפיו, המבקשים יתאימו את המקרקעין שברחוב נחל צאלים 5, רובע י"א, אשדוד (הידועים כחלק מחלקה 19 בגוש 2197, שבמרחב התכנון אשדוד), להיתר הבנייה הקיים בגין המקרקעין, ויהרסו את כל עבודות הבנייה שאין בגינן היתר בניה כדין , כמפורט בכתב האישום. צו זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.2019.

המזכירות תודיע בדחיפות לצדדים.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה היום, כ"ג טבת תשע"ט, 31 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: נסים שליט
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים
שופט :
עורכי דין: