ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרמקס בע"מ נגד בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' זמיר

העותרים: 1. כרמקס בע"מ
2. אילן כהן
3. חנן בירן
4. הרצל לוי
5. ישראל רוזן
6. אליעזר אלקה

נגד

המשיבים: 1. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
לערעורים אזרחיים
2. כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
3. כבוד השופט י' טירקל
4. כבוד השופט צ' א' טל
5. ורגוס בע"מ
6.Neomo G.M.B.H.

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופט מ' חשין:

מונחת לפנינו עתירה המופנית כנגד פסק-דין שנתן בית-המשפט העליון בשיבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים. תכלית העתירה: ביטול חלק מפסק-הדין שנתן בית-המשפט העליון.

2. ואלה עיקרי העובדות שלעניין: המשיבה מס' 5 (להלן נכנה אותה - ורגוס) מייצרת כלים המשמשים לייצור תבריגים לתעשיית המתכות ולתעשיות הידראוליות שונות. המשיבה מס' 6 קשורה למשיבה מס' 5 והשתיים פועלות בצוותא-חדא.

העותרים מס' 2 עד 6 היו עובדיה של ורגוס, עד שפרשו ממנה והקימו את העותרת מס' 1. להלן נכנה את כל העותרים או את חלקם - כרמקס. משהחלה כרמקס מתחרה בוורגוס בייצור אותם כלים שוורגוס מייצרת, תבעה ורגוס את כרמקס בעילות של עשיית שימוש שלא-כדין בסודות מסחריים אחדים, בהפרת חובת-אמון בין עובד למעביד, בעשיית עושר ולא במשפט ובהפרת פטנט.

3. בית-המשפט המחוזי נענה לתביעה בחלקה, בקובעו כי כרמקס הפרה סוד מסחרי מסויים של ורגוס. בה-בעת דחה בית-המשפט המחוזי את התביעה ככל שמדובר היה בהפרת סודות מסחריים אחרים שוורגוס טענה בגינם.

4. על פסק-דין זה עירערו גם ורגוס גם כרמקס. ורגוס טענה כי שגגה יצאה מלפני בית-המשפט המחוזי בדחותו חלק מתביעתה בנושא הסודות המסחריים; כי שומה היה על בית-המשפט המחוזי לדון בעילה של הפרת חובת-האמון כעילה לעצמה; וכי היה על בית-המשפט להכיר אף בעילה שבעשיית עושר ולא במשפט. מנגד תקפה כרמקס אותו חלק מפסק-הדין שחייב אותה בדין.

5. ערעורה של כרמקס נדחה (מטעמי דיון). אשר לערעורה של ורגוס: בית-המשפט העליון קיבל ערעור זה בחלקו בנושא הסודות המסחריים. כן קיבל בית-המשפט העליון את ערעור ורגוס בקובעו כי העותרים הפרו חובת-אמון כלפי ורגוס.

6. על פסק-דין זה קפץ רוגזם של העותרים - כרמקס - ועתירתם היא כי בית-המשפט הגבוה לצדק יבטל אותו חלק מפסק-הדין בו נקבע כי העותרים הפרו חובת-אמון שחבו לוורגוס. טענת העותרים היא, כי עילה זו נזנחה בעת הדיון שהיה בבית-המשפט המחוזי, וכי מטעם זה לא הובאו ראיות מטעמם באותו נושא. המשך טענתם הוא זה, כי ב"החיותו" עילה שכך נזנחה, חרג בית-המשפט העליון מסמכותו אף פגע בעיקרי הצדק הטבעי. והמסקנה: נכון וראוי לבטל אותו חלק מפסק-הדין שעניינו הפרת חובת-האמון.

7. ביקשנו וקיבלנו את תגובת ורגוס לטיעוני כרמקס, ולמותר לומר כי ורגוס כופרת בטיעוניה של כרמקס, למתחילה ועד סוף.

8. הוראת סעיף 15(ד((3) לחוק-יסוד: השפיטה מורה אותנו, כי בית-המשפט הגבוה לצדק לא יידרש לעתירות המופנות כנגד בתי-המשפט שחוק-היסוד דן בהם, ובהם, כמובן, בית-המשפט העליון. אכן, בית-המשפט הגבוה לצדק מוסמך להוציא צווים גם כנגד אותם בתי-המשפט - כהוראת סעיף 15(ג) לחוק-היסוד - ואולם הכל יודעים כי כך יעשה רק במקרים חריגים ונדירים ומחמת עילות מצומצמות ביותר. עיקרי אותן עילות: חריגה מסמכות או פגיעה בולטת בעיקרי הצדק הטבעי. ראו למשל: בג"ץ 8744/96 חוזה נ' בית-המשפט העליון בשיבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים (טרם פורסם) ודנג"ץ 917/97 חוזה נ' בית-המשפט העליון (טרם פורסם). ואמנם, העילות שהעותרים נשענים עליהן הן גם חריגה מסמכות גם פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי.

9. אשר לעילת החריגה מסמכות, לא מצאנו לה כל יסוד והיא נדחית על-אתר. ואשר לעילת הפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי: בדקנו את הדבר, ושלא כטענת העותרים לא נמצא לנו כי עילת הפרת האמון "נזנחה" (כביטויים של העותרים) בבית-המשפט המחוזי. יתר-על-כן: ורגוס קבלה בערעורה לבית-המשפט העליון על כך שבית-המשפט המחוזי טעה שעה שלא דן מפורשות בעילה של הפרת-אמון, ובקשתה היתה כי בית-המשפט העליון ישלים את שבית-המשפט המחוזי החסיר - כמובן, על יסוד הראיות שבאו לפני בית-המשפט המחוזי. וכלשונה של השופטת שטרסברג-כהן בפסק-דינה המפורט בערעור (בעמוד 13 לפסק-דינה): "כאמור, לא דן בית משפט קמא בעילה זו [קרי: בעילה של הפרת חובת-אמון כעילה עצמאית] ועל כך מלינה ורגוס. אדון, איפוא, אני בה...". בית-המשפט העליון דן, אם כן, בעילה זו והגיע למסקנות שהגיע.

10. נמצא לנו, איפוא, כי אין יסוד לטענות העותרים: לא לכך שבית-המשפט העליון חרג מסמכותו ולא לכך שפגע בעיקרי הצדק הטבעי. לא מיניה ולא מקצתיה.

11. אנו מחליטים לדחות את העתירה בלא שנידרש להוסיף ולשמוע טיעונים על-פה. העותרים ישלמו למשיבות מס' 5 ו6- שכר-טירחת עורך-דין בסך 50,000 ש"ח.

ניתן היום, ט' בטבת תשנ"ח (7.1.98)

המשנה לנשי ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97071720.G01


מעורבים
תובע: כרמקס בע"מ
נתבע: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
שופט :
עורכי דין: