ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ נגד דוד כוכבי :

בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
ג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ

-
הנתבעים:

  1. דוד כוכבי
  2. מטאל פיניש בע"מ

החלטה


בעניין: בקשה לתיקון כתב תביעה מיום 8.11.2018

תביעת התובעת הוגשה ביום 28.1.2018 וכתב הגנה הוגש ביום 25.2.2018.
בעניינה של התובע ת התקיים דיון מוקדם ביום 10.7.2018.
ביום 8.11.2018 הגישה התובע ת בקשה לתיקון כתב תביעה .
במסגרת הבקשה פירט ב"כ התובע ת, כי במסגרת התביעה נתבע פיצוי ללא הוכחת נזק ב גין גזל סודות מסחריים כאשר במהלך הזמן שחלף מאז, נגרמו לתובעת נזקים כספיים ממוניים ועל כן – ה תובעת מבקשת לתקן את התביעה בעניין זה על ידי הוספת סעד כספי נוסף בגין נזקים ממוניים.
התובעת מוסיפה, כי בהתאם להלכה יש לאפשר תיקון של כתבי תביעה בשלבים המקדמיים.
ביום 19.11.2018 התקבלה תגובת הנתבעים.
הנתבעים מתנגדים לבקשה בטענה שמאום לא השתנה בכתב התביעה זולת הוספת סעד נוסף – פיצוי ממוני בסך 1 מיליון ₪, כאשר מדובר בסעד אמורפי בלתי מוגדר, בלתי מבוסס וכוללני ועל כן – הנוסח המתוקן אינו מעמיד את הפלוגתא האמיתית לדיון אלא גורם להרחבת חזית בלתי מוגבלת וכוללנית.
כן נטען, כי ניפוח כתב התביעה ללא פרופורציה מרחיק את האפשרות להתדיינות אמיתית וכנה בין הצדדים.
הנתבעים מוסיפים, כי הנתבע 1 הוא אדם מבוגר ללא הכנסה קבועה אשר משתכר סכום נמוך ולאור הגדלת סכום התביעה יהיה לו קושי רב לממן עורך דין לייצוגו.
הנתבעים מוסיפים עוד שלא מדובר בטעות משפטית אשר נעשתה בחוסר תום לב.
לחילופין – במידה ובית הדין ייעתר לבקשה מתבקש בית הדין לפסוק הוצאות ריאליות.
על פי החלטת בית הדין מיום 20.11.2018 התבקשה תשובת התובעת לתגובת הנתבעים ובתשובה מיום 9.12.2018 נטען, כי התיקון עומד במבחני הפסיקה לעניין תיקון כתבי טענות וכי התיקון לא צפוי לגרום לעוול לצד השני.
כן נטען כי התיקון המבוקש לא מהווה הרחבת חזית וכי אינו אמורפי או כללי כאשר התובעת מודעת לכך שנטל ההוכחה בדבר היקף הנזקים הנטענים רובץ על כתפיה והיא תפעל להוכחת טענותיה ולהרמת נטל ההוכחה במסגרת שלב ההוכחות.
נטען עוד, כי התיקון אינו גורם לעיוו ת דין ולא גורם נזק למי מהנתבעים וכי הוא נדרש עקב שינוי נסיבות.

הכרעה:
תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991 קובעת כי בית הדין או הרשם רשאי בכל עת להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן את כתבי טענותיו.
הכלל בנוגע לתיקון כתבי טענות הינו, שאם הנוסח המתוקן מעמיד את הפלוגתא האמיתית לדיון ואם לא יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן – ייעתר בית הדין לבקשה.
אמנם בהתאם לפסיקה, בדרך כלל בשלב מקדמי נעתר בית הדין לבקשות לתיקון כתבי התביעה ואולם הנני סבורה שמקרה דנן אי נו נכלל בגדר אותם מקרים בהם יש להעתר לבקשה לתיקון כתב תביעה, ואנמק.
בטיוטת כתב התביעה המתוקן – פורט בסעיף 57 "בנוסף, התובעת תטען כי נגרמו לה נזקים ממוניים בסך המוערך על ידה בסכום של 1,000,000 ₪ אגב מעשים ו/או מחדליהם של הנתבעים".
צודקים הנתבעים כי מדובר בסעד אמורפי ולא מפורט אשר אף אינו מעמיד את הפלוגתא האמיתית לדיון .
ככל שנגרמו לתובעת נזקים ממוניים עליה לפרט בדיוק אלו נזקים נגרמו לה ומה העלות של כל נזק ואף לצרף מסמכים מהותיים, כפי שמפורט בתקנות. המקום שבו יש לפרט את הנזקים הוא בכתב התביעה ולא בשלב ההוכחות, וזאת על מנת לאפשר לנתבעים להתגונן כנדרש בפני התביעה.
אשר על כן – בשלב זה אינני נעתרת לבקשה לתיקון כתב התביעה .
ככל שתבקש התובעת להגיש בקשה מתוקנת ובה תפרט את הנזקים הממוניים שנגרמו לה – אשקול בקשתה שוב.
התובעת תשא בהוצאות הנתבעים בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, ה' טבת תשע"ט, (13 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ
נתבע: דוד כוכבי
שופט :
עורכי דין: