ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חוה דורון נגד המוסד לביטוח לאומי :

14 דצמבר 2018
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובעת:
1.חוה דורון
2.אברהם דורון (המנוח)

ע"י ב"כ: עו"ד דנית מזור
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד ענבל לש

החלטה

להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות על יסוד הרשימות שהוגשו מטעם הצדדים:

מוסכמות
התובעת היא אלמנת מר אברהם דורון (להלן: המנוח), שנפטר ביום 30.9.2011 בשל מחלות בריאות.
המנוח יליד 1940, עבד משנת 1965 ועד ליום 30.6.1998 בתפקיד מסגר-רתך במחלקת בניית מרכזיות בין עירוניות בחברת בזק.

פלוגתאות
האם התביעה לגמלת תלויים הוגשה בשיהוי ומה משמעותו.
לאילו חומרים נחשף המנוח במסגרת עבודתו, באילו מינונים, באילו תדירויות ולמשך כמה זמן.
האם קיים קשר סיבתי בהתאם למנגנון המיקרו טראומה , בין החשיפה בעבודה, ככל שהייתה כ זו, למחלות הריאה שגרמה למותו, ומהי דרגת ההשפעה של החשיפה בעבודה לעומת גורמי סיכון אחרים, לרבות העישון והגיל.

ניתנת בזאת החלטה על תצהירים:

  1. התובעת תגיש את העדויות הראשיות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
  2. תצהירי התובעת יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
  3. המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
  4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
  5. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין, וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש 30 יום קודם לישיבת ההוכחות. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.
6. למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, והצדדים יוודאו טלפונית לפחות 14 יום לפני הדיון על כי עדיהם יודיעם על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. הצדדים פטורים מהבאת המצהירים כאשר הצד שכנגד הודיע שאין בדעתו לחקור את העד.
7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

התיק יועבר לשופט הוכחות ויקבע ביומנו לצורך המשך ההליך והוכחות.

ניתנה היום, ו' טבת תשע"ט, (14 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: חוה דורון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: