ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בעמ נגד אירנה גור :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובעת

בנק מזרחי טפחות בעמ

נגד

נתבעת
אירנה גור

החלטה

לאחר ששקלתי בדבר מצאתי ליתן לנתבעת רשות להתגונן, למעט ביחס לסכום החוב שהודתה בו, בסך של 9,000 ₪, שלגביו יינתן פסק דין חלקי. להלן נימוקיי.

בבקשת הרשות להתגונן ובתצהיר הנוסף שהוגש לאחר קבלת ייצוג מהסיוע המשפטי נפלו פגמים, בעיקר בכך שהטענות לעניין משיכות שלא כדין מחשבון הבנק של הנתבעת על ידי אליעזר פרץ, והטענה בדבר הפרת חובות הבנק ליידע את המבקשת – לא נטענו בו באופן מפורש. יחד עם זאת נסיבות התיק מיוחדות בשל הליך קודם שהגיש הבנק ושבו העלו כלל טענות הנתבעת באופן מפורט , ולכן יש להעמיק ולבחון את גדר המחלוקת מתוך בחינה כוללת של מכלול הנסיבות.

הבנק הגיש בעבר תביעה נגד הנתבעת (תא"ק 18719-08-16) אשר נמחקה לאחר קיום שני דיונים במעמד הצדדים. בבקשת הרשות להתגונן שהוגשה באותה תביעה, אף היא באמצעות ייצוג של הסיוע המשפטי, הועלו הטענות לעניין המשיכה שלא כדין מהחשבון ושל הפרת חובת היידוע של הבנק - באופן מפורש. בתצהיר המקורי שהוגש בתיק דנא, ציינה המבקשת את דבר ההליך הקודם, וטענה כי היא התנגדה למחיקה אז, מכיוון שרצתה לברר את סכום החוב והמחלוקות באופן מלא, וכי כעת היא מבקשת לזמן דיון כדי להגיע לסכום מוסכם, דבר שנמנע ממנה עקב מחיקת התביעה הקודמת. בכך ניתן לראות למעשה בטענות המבקשת, שלא הייתה מיוצגת בעת כתיבת תצהיר זה, כחזרה על הטענות שאותן העלתה בהליך הקודם, וכבקשה לבררן. יצוין כי הבנק טען כי הסכמתו למחיקת ההליך הקודם היתה רק עקב הסכמת המבקשת להגיע להסדר, אולם גרסת המבקשת שונה לעניין זה, ובפיה טענות לעניין הייצוג שהיה לה. מטעם תמוה, התצהיר הנוסף שהוגש מטעם המבקשת , לאחר קבלת ייצוג מהסיוע המשפטי, העלה בעיקרו טענות נגד חברת האשראי, ואילו הטענות נגד הבנק הועלו בכלליות, וניתן ללמוד אותן מהאמירות שלפיהן היה על הבנק לנהוג כפי שנהגה אחת מחברות האשראי ולהודיע למבקשת (למשל סעיף 9 לתצהיר). כמו כן, בתצהיר פורט דבר הגשת התלונה נגד אליעזר פרץ ובתקציר התיק, מתוך תיק המשטרה, שצור ף לתצהיר נכתבה באופן מפורש טענת המבקשת שלפיה אליעזר פרץ עשה שימוש בחשבון הבנק של המבקשת לצורכי הימ ורים. בשים לב לכל הנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, מצאתי כי ניתן לראות במבקשת כמי שהעלתה את הטענות נגד הבנק שפורטו בתצהירה בהליך הקודם, גם בהליך זה. הטענות עצמן הן טענות הדורשות בירור עובדתי, ואין מדובר במצב גבולי המצדיק הפקדת ערובה.

בתצהיר הנוסף שהגישה המבקשת בתיק זה, היא הודתה בחוב של 9,000 ₪. לא מצאתי כי המבקשת הודתה בחוב נוסף בסעיף 23 לתצהירה, בכך שטענה שמדובר בחיוב עתידי (שבינתיים כבר הגיע פירעונו). ביחס לסכום זה יינתן פסק דין חלקי.

לפיכך ניתנות בזאת ההוראות הבאות:

1. ניתנת הרשות להתגונן. בשל הנסיבות המיוחדות של התיק, כתב הגנה מתוקן (שניתן להגישו בהתאם לתקנות במועד הגשת מסמכי הנתבעת) יוקדם ויוגש בתוך 14 ימים מהיום . טענה שלא תיכלל בכתב ההגנה המתוקן, לא תוכל להיטען במסגרת הליך זה, אף אם היא הועלתה בתצהיר שהגישה הנתבעת בהליך הקודם.

2. בהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 ולאור סכום התביעה התובענה תידון בסדר דין מהיר.

3. לאור האמור, יחולו על הצדדים ההוראות כדלהלן:

(א) התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח, בתוך 30 ימים מהיום.

(ב) הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח, בתוך 45 ימים מהיום.

4. א. הראיות בתיק תשמענה בתצהירים.
בעלי הדין יהיו רשאים להגיש תצהיר מפורט בתוך 90 ימים מהיום.
היה ולא יעשו כן, יחשב התצהיר התומך בכתב בי-הדין, כתצהיר עדות ראשית.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמך אשר לא צורפו לתצהירים אך מצויים בידו של בעל הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין.
תצהירים נוספים מטעם מי מבעלי הדין, לרבות לעניין הגשת מסמכים נוספים, יוגשו רק ברשות בית המשפט.
ב. עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו. בבקשה להזמנת העד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר ואת הסיבה לבקשה לזמנו.
5. התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 26.3.19 בשעה 9:00 .

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ט, 08 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בעמ
נתבע: אירנה גור
שופט :
עורכי דין: