ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאדר סרסור נגד מועצה מקומית ג'לג'וליה :

לפני: כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה
נציג ציבור עובדים מר משה כהנא
נציגת ציבור מעסיקים גב' כרמן קלינגר

התובע
נאדר סרסור
ע"י ב"כ עו"ד יפעת תבור ועו "ד טל איסק
-
הנתבעת
מועצה מקומית ג'לג'וליה
ע"י ב"כ עו"ד ב.צ. שפר ועו"ד יפה צור

פסק דין

1. בתיק זה הוגשה תביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וכן לביצוע גמר חשבון לתובע.

2. דיון הוכחות נקבע ליום 15/5/18.
התובע הגיש תצהירי עדות ראשית ואילו הנתבעת לא הגישה דבר .

3. במהלך הדיון הסכימו הצדדים כי מדובר במחלוקת משפטית ולכן יוגשו סיכומים בכתב. הסכמת הצדדים תועדה לפרוטוקול.
בפרוטוקול נקבע עוד:

"... מובהר למועצה מכיוון שלא הגישה תצהירים נכון להיום, שא י מילוי אחר ההוראות במלואן עד ה-30.6, יגרום למתן פסק דין בתיק על פי החומר המצוי בתיק ולא תתאפשר הגשת מסמכים מעבר לכך. ובנוסף, המועצה תחויב בהוצאות בסכום משמעותי, שכן מדובר בתביעה שהוגשה ב-2015 ולא יתכן שלא לקיים דיון ענייני בה...."

4. סיכומי התובע הוגשו ביום 1/8/18.
סיכומי הנתבעת לא הוגשו עד היום, על אף ארכה שהתבקשה וניתנה.

5. בהתאם להסכמת הצדדים, ניתן בזאת פסק דין על פי החומר שבתיק.

6. אלה העובדות העולות מכתב התביעה ומתצהיר התובע, שלא נסתרו:

א. התובע שימש כמורה בבי"ס תיכון מקיף בג'לג'וליה, במשך שנים רבות, משנת 1986.
ב. התובע נבחר לכהונת ראש עירית כפר קאסם בשנת 2008. בתקופה זו שהה בחל"ת, החל מחודש 10/08.
ג. במהלך כהונתו כראש העיר כפר קאסם, קיבל התובע מהנתבעת אישורי חל"ת מעת לעת, זאת עד לסוף שנת הלימודים תשע"ד.
אישור חל"ת לשנת תשע"א – תשע"ד צורף נספח ת/1 לכתב התביעה.
ד. בחודש מרץ 2014 פנה התובע לראש המועצה של הנתבעת, הודיע לו על תום החל"ת ועל רצונו לחזור לעבוד.
מכתב הפניה בעניין זה, מיום 30/3/14 צורף ת/2 לכתב התביעה.
ה. התובע נפגש עם מנהל בית הספר וסוכם שיתחיל לעבוד בשנת הלימודים תשע"ח בהיקף 16 שעות שבועיות.
ו. בחודש אוגוסט 2014 פנה למנהל בית הספר לקבל שיבוץ לשנת הלימודים הקרובה.
ז. מנהל בית הספר הודיע שאין לתובע שיבוץ לשנה הקרובה והפנה אותו לראש המועצה.
ח. על פי טענת התובע, שלא נסתרה, ראש המועצה הבטיח לו שהנושא יסודר, אך דבר לא נעשה.
ט. בעקבות פניה של התובע לארגון המורים, נעשתה פניה ביום 1/9/14 לראש המועצה, נספח ת/3.
י. במכתב תשובה מיום 3/9/14, נספח ת/4, כתב ראש המועצה לנציג ארגון המורים :

"1) מר נאדר סרסור יצא לחל"ת בסוף שנת 2008.
2) מאז יציאתו לחל"ת ועד היום חלפו להם יותר משש שנים.
3) הווה ידוע לכ"ב כי תקופת החל"ת לא תעלה על שלוש שנים.
4) ומכיוון ומר נאדר סרסור התנתק מהחט"ע בג'לג'יליה לתקופה של שש שנים ויותר, על כן אין באפשרות המועצה שקלטה תחתיו מורים לכימיה להפסיק את העסקתם ולהחזיר את מר נאדר במקומם".

יא. בעניין זה נשלחו בשם התובע מכתבים נוספים, מיום 4/9/14 ומיום 9/9/14 (נספחים ת/5) אך לא נענו.

7. התובע טען כי בהתאם להוראות התקשי"ר, אישור חופשה ללא תשלום מבטיח לעובד הוראה, בתום החל"ת, החזרה לעבודה במוסד רשמי, מסוג המוסד שבו עבד קודם לחל"ת.
נטען כי התובע עומד בכל התנאים הקבועים בתקשי"ר וכי הודיע על רצונו לחזור לעבודה מבעוד מועד, בחודש מרץ 2014.
עוד נטען כי מעולם לא נאמר לתובע שיש מגבלה על מספר השנים שיכול לשהות בחל"ת ולראיה, בכל שנה ניתנו לו אישורים מתאימים.
עוד טען כי הובטח לו שישובץ בשנת הלימודים תשע"ה, וכי ההודעה על אי שיבוצו ניתנה ברגע האחרון ולמעשה מדובר בפיטורים.
לטענתו, אי שילובו בעבודה מהווה למעשה פיטורים, וכי מדובר בפיטורים של עובד הוראה לאחר 31/5/14, שנעשו בניגוד לחוק.

הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה הם:

"45.1 לקבוע כי נפל פגם היורד לשורשו של עניין בהליך הפיטורים של התובע, ובכללו פיטוריו ללא כל סיבה חרף מחויבותה של המועצה לשבצו לעבודה לאחר שובו מחופשתו ללא תשלום אשר אושרה על ידה מפורשות;
45.2 לקבוע כי הליך הפיטורים נעשה בניגוד לדין, לאחר המועד הקובע לפיטורי עובד הוראה וללא עריכת שימוע כדין;
45.3 להורות לנתבעת לערוך לתובע גמר חשבון כדין;
45.4 להורות לנתבעת להעביר אל קרן הפנסיה בה מבוטח התובע ולקרנות ההשתלמות מכתב שחרור שיאפשר את שחרור הכספים הצבורים לזכות נאדר והעברתם לידיו;
45.5 להורות לנתבעת, לשלם לתובע תשלום בגין השלמת פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון ימי מחלה, פדיון חופשה וכיוצ"ב בתוספת פיצויי הלנה;
45.6 לחייב את הנתבעת, לשלם לתובע פיצויי פיטורים בגין פיטורים שלא כדין בגובה 18 משכורות ובסך הכל 123,534 ₪.
45.7 לחייב את הנתבעת בפיצוי בלתי ממוני בגין עוגמת נפש על העוול שנגרם לו בסך של 30,000 ₪;
45.8 ליתן כל סעד נוסף שנראה לבית הדין הנכבד נכון וצודק."

8. כאמור, הנתבעת לא הגישה תצהירים ואף לא הגישה סיכומים.
בכתב ההגנה נטען כי עניינו של התובע מוסדר בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומית ולא בתקשי"ר, וכי בחוקת העבודה נקבע שלא תאושר חופשה ללא תשלום לתקופה העולה על שלוש שנים.
עוד נטען בכתב ההגנה כי ה נתבעת לא היתה רשאית להחזיר את התובע לעבודה בתו ם שלוש שנים וכי כל אישור שקיבל התובע בעניין זה, ניתן בחוסר סמכות ואינו מחייב את ה נתבעת.
נטען כי העסקתו של התובע הסתיימה בחלוף שלוש שנים ממועד יציאתו לחל"ת, דהיינו בחודש אוקטובר 2011.
עוד נטען כי לנתבעת היה חשב מלווה עד חודש דצמבר 2013 וכי אין תוקף להתחייבות שניתנה ללא אישורו.

כאמור, טענות אלה נטענו בכתב ההגנה ומאז לא הועלתה ראייה או טענה כלשהי מטעם הנתבעת.

9. עוד נציין כי התובע ביקש גילוי מסמכים ביום 22/1/17, לרבות העתק מהתיק האישי, תלושי שכר, בקשות ליציאה לחל"ת ואישורים שבתיק, גמר חשבון וטופס 161. בית הדין נעתר לבקשתו.
רק ביום 6/6/17 הוגש תצהיר גילוי מסמכים.
בתצהיר צוין כי אין בידי הנתבעת בקשות חל"ת נוספות מעבר לאלה שצורפו לכתב התביעה. עוד נכתב כי לא נערך לתובע גמר חשבון ולא הוצא טופס 161.
מתצהיר גילוי המסמכים שהגישה הנתבעת עולה כי תלושי השכר שהתבקשו גולו לתובע, אך אלה לא צורפו לתיק בית הדין.

10. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר שבכתב, להלן פסק הדין.

11. על התובע, שהינו עובד הוראה, חלות הוראות תקנון שירות עובדי הוראה.

טענת הנתבעת לאי תחולת הוראות תקנון שירות עובדי הוראה, עומדת בסתירה לפסיקה של בית הדין לעבודה, לפיה ההוראות חלות על עובדי הוראה, מכח נוהג.
ראו דבע (ארצי) לה/305 נורית פריד נ' מכון בית יעקב למורות , פד"ע ו' 113.
בפסק הדין הנ"ל נדונה ההוראה שלפיה אין לפטר עובד הוראה לאחר 31 לחודש מאי, וכי הוראה זו חלה על כלל עובדי ההוראה, אף אלה שאינם מועסקים על ידי המדינה.
12. הנתבעת טענה, בכתב ההגנה בלבד, לקיומן של הוראות שונות בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, אך לא צירפה את הסעיפים אליהם הפנתה.

בסיכומי התובע נטען כי הוראות אלה אינן קיימות וכי מדובר בבדיה ובהמצאה.

הנתבעת לא הגיבה לטענות אלה .

בהתאם להחלטה מיום 18/11/18 הגיש התובע לתיק בית הדין את פרק 5.18 לאוגדן תנאי השירות לעובדי הרשויות המקומיות שכותרתו "חופשה ללא תשלום" אליו הפנתה הנתבעת בכתב ההגנה.
הובהר במסגרת סיכומי התובע, כי הסעיפים המצוטטים מפרק זה בכתב ההגנה , לקוחים מאוגדן תנאי השירות המפורסם באתר של מרכז השלטון המקומי.

13. הנתבעת טענה כי על פי פרק 5.18 ל"חוקת העבודה" קיימת מגבלה לאישור חל"ת מעבר ל שלוש שנים .

מעיון בחוקת העבודה, כפי שמופיעה בקובץ ההסכמים הקיבוציים של פסטרנק, עולה כי לא מופיעות ההוראות הנוגעות ל"חופשה ללא תשלום" אשר צוטטו בכתב ההגנה. הוראות אלה נלקחו, ככל הנראה, מאוגדן תנאי השירות.

ההוראה היחידה בחוקת העבודה המתייחסת לחופשה ללא תשלום, מצויה בסעיף 32 לפרק ט' לחוקה העוסק בחופשה שנתית והבראה, הקובע:
"חופשה להשתלמות מקצועית, צרכים משפחתיים וכו' – עובד רשאי לקבל מן הרשות חופשה שלא בשכר לצרכים משפחתיים, להשתלמות מקצועית ולהבראה. הסדר זה טעון אישור מוקדם והסכמה של הנהלת הרשות. עובד שיצא לחופשה שלא בשכר, אינו זכאי לחופשה שנתית ולא לקופת תגמולים פנסיה ופיצויים בעד תקופת חופשה זו. כמו כן, משך הזמן של החופשה שלא בשכר, לא יכלל בחשבון תוספת הותק למשכורת ולא בחשבון שיעור החופשה השנתית ולא בחשבון דמי הפיצויים והפנסיה".

בסעיף זה לא מופיעות המגבלות להן טענה הנתבעת.

14. בכל הנוגע ל"אוגדן תנאי שירות" שהוראותיו צוטטו בכתב ההגנה, בעמוד הראשון למסמך, שהינו הקדמה לאוגדן, נכתב:

"אוגדן תנאי השירות הינו נסיון ראשון לקבץ במסמך אחד את מכלול ההוראות המסדירות את יחסי העבודה ברשויות המקומיות והוא כולל את תוכן הוראות החוקים, התקנות, הצווים, הסכמי העבודה, וההסדרים הקיבוציים מסודרים על פי נושאים ענייניים.

מטרת האוגדן הינה להקל על הנזקקים למורה הלכות בתחום סבוך זה, ובראש ובראשונה על מי שעוסקים בתחומי כוח אדם ויחסי עבודה ברשויות המקומיות.

עורכי האוגדן השתדלו להקפיד על דיוק ועל עדכון מירביים אולם מובן מאליו כי היקף כה רב של חומר עשוי ללקות בחסר או באי דיוק בפרט זה או אחר.

בכל מקרה אין האוגדן מהווה תחליף לנוסח המקורי והמחייב של הוראות החוק, הסכמי העבודה ושאר הנורמות המשפטיות המחייבות".

דהיינו "אוגדן תנאי השירות" הינו קובץ ערוך, למען נוחות המשתמש. מעבר למסמך זה, הנתבעת לא הפנתה למקור הנורמטיבי הספציפי ממנו נלקחו התנאים הנטענים לאישור חופשה ללא תשלום.

15. כעולה מהראיות, התובע קיבל אישורים לחל"ת שנה אחר שנה, כאשר איש בנתבעת לא הסב תשומת לבו לכך שתקופת החל"ת מוגבלת בשלוש שנים.

התובע שהה בחל"ת מאושר מהנתבעת, ממועד הסמוך לתחילת שנת הלימודים תשס"ט ועד לשנת הלימודים תשע"ד.

התובע הציג מכתב מאת ראש המועצה, מר ג'אבר מיום 20 /8/12 המאשר חל"ת לשנת הלימודים תשע"ב ותשע"ג וכן מכתב מאת מר ג'אבר מיום 25 /6/2013 המאשר חל"ת לשנות הלימודים תשע"ג – תשע"ד.

אציין כי התובע הציג אישורי חופשה ללא שכר גם ממשרד החינוך לשנים תשע"א, תשע"ב, תשע"ג (המסתיימת בתאריך 31.8.2013).
אישור החל"ת האחרון ממשרד החינוך ניתן לתובע לתקופה 1.9.13 עד 31.12.13 .

16. במכתב ששלח לראש המועצה מתאריך 30.3.2014 הודיע התובע:

"עקב אי הבחרותי לקדנציה נוספת החל"ת נגמר בתאריך 31.8.14 ואכן ברצוני לחזור לעבוד במועצתכם כמורה בחטיבה העליונה החל מ – 1.9.14.
מן הדין והצדק לקבל בקשתי זו.
ברשותך אדוני ראש המועצה להפנות מכתבי זה למערכת החינוך ולמנהל בית הספר תיכון בקשתי זו בכדי שהעניין יהיה סדיר".

הנתבעת טענה כי החותמת המופיעה על המכתב ת/2 הינה של ארגון המורים, אך לא הכחישה כי המכתב התקבל בנתבעת.

על פי השתלשלות האירועים שתוארה על ידי התובע ולא נסתרה, הודעתו הנ"ל התקבלה ונאמר לו ש יתחיל ללמד בשנת הלימודים הקרובה.

17. טענת הנתבעת כי העסקתו של התובע הסתיימה בחודש אוקטובר 2011, בחלוף שלוש שנים ממועד יציאתו לחל"ת, אינה יכולה להתקבל.

ראשית, הנתבעת לא הודיעה לתובע בחלוף שלוש שנים, כי הסתיימה העסקתו עקב אי שובו לעבודה.

שנית, הנתבעת נעתרה לבקשותיו של התובע לאישור חופשות ללא תשלום לאחר תום שלוש שנות החל"ת הראשונות.

18. התנהלות זו מצד הנתבעת יצרה אצל התובע ציפייה לגיטימית לכך שיוכל לשוב לעבוד כמורה בנתבעת , עם תום החל"ת.
בקשותיו של התובע לחל"ת ממשרד החינוך, אושרו אף הן, פעם אחר פעם, גם לאחר חלוף שלוש שנות חל"ת.

19. טענת הנתבעת בכתב ההגנה כי אישורי החל"ת בתום שלוש שנים ניתנו בחוסר סמכות ולכן אינם מחייבים אותה, נדחית אף היא.

ראשית, כאמור, הנתבעת לא הציגה מקור נורמטיבי הקובע כי אין לאשר חופשה ללא תשלום העולה על שלוש שנים.

שנית, אף אם היינו קובעים כי ההוראות אליהן הפנתה הנתבעת אכן מהוות חלק מחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, עדיין אין לקבל את טענת הנתבעת כי אישורי החל"ת אינם מחייבים אותה.
נפרט טעמינו להלן.

בסעיף 5.18.4 ל"אוגדן תנאי השירות" אליו הפנתה הנתבעת נכתב:

"לא תאושר חופשה ללא תשלום אלא בהגבלות הבאות:
(א) ...
(ב) ...
(ג) ...
(ד) חופשה ללא תשלום לא תאושר לתקופה כזאת שבעקבותיה יהיה האורך הכולל של החופשות שאושרו לעובד מתחילת שירותו יותר מ- 3 שנים".

בסעיף 5.18.5 נכתב:

"ראש הרשות המקומית, או מי שהוא הסמיך לכך – רשאי לאשר חופשה ללא תשלום כאמור".

לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, מההוראות הנ"ל עולה כי אישורי החל"ת שניתנו לתובע ואשר עלו על 3 שנים, ניתנו בניגוד לחוקת העבודה.

מעמדה של חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות הוכר בפסיקה כהסכם קיבוצי כללי (ראה דיון מג/64-3 (ארצי) המועצה המקומית טירת הכרמל נ' חגית וידר, פ"ד טז (1) 291).
הסכם קיבוצי כללי הוא בעל מעמד של דבר חקיקה, על כן פעולת הנתבעת בניגוד להוראותיו נגועה לכאורה באי חוקיות ו בטלה.

ואולם, נקבע לא אחת כי הסתמכות בתום לב של הפרט על התנהלות הרשות ושינוי מצבו לרעה בשל הסתמכות זו, עשויה להצדיק סטיה מעקרון החוקיות וחיובה של הרשות בתשלום פיצוי.
כך נקבע:
"אם טעתה העירייה והחליטה ליתן הטבה שחורגת מסמכותה, לא ימנע בית-הדין בעדה את תיקון הטעות, ואין בדברים האמורים כדי לשלול אפשרות שהרשות אשר פעלה בחוסר סמכות תחויב, במקרים המתאימים, בתשלום פיצויים לפרט שהסתמך על פעולתה".

דב"ע (ארצי) נו/ 3-278 קיזמן ואח' נ' ע יריית גבעתיים, פד"ע ל"א (1998) .

20. בעניין שבפנינו, התובע טען שהסתמך בתום לב על התנהלותה של הנתבעת, אשר אישרה לו חופשה ללא תשלום מעבר לשלוש שנים, ואף סיכמה עמו את מועד חזרתו לעבודה.
בהעדר ראיות מטעם הנתבעת, הרי שטענה זו של התובע לא נסתרה.

עוד עולה מהראיות כי הנתבעת חזרה בה מסיכום זה והודיעה לתובע רק ביום 3/9/14 כי לא תעסיק אותו בשנה"ל תשע"ה ובכך למעשה , פיטרה את התובע.

21. סיכומו של דבר, התובע שהה בחל"ת באישור הנתבעת ובידיעתה, התובע הודיע על חזרה לעבודה, הודעתו התקבלה ונקבע שיתחיל לעבוד, אך מיד בתחילת שנת הלימודים קיבל הודעה כי לא ניתן להעסיקו.

הנתבעת בחרה שלא להביא ראיות ולא להגיש סיכומים ומשכך, לא הוכיחה כי קיימת הוראה חוקית או אחרת המגבילה את החל"ת לשלוש שנים.

ממילא, אף לו היתה מוכחת הוראה כזו, הרי שבפועל הנתבעת פעלה כלפי התובע אחרת, התובע הסתמך על המצג שהוצג לו ופעל על פיו.
הנתבעת לא ביצעה גמר חשבון בתום שלוש שנות חל"ת ולא שלחה לתובע הודעה כלשהי. ההיפך הוא הנכון, הנתבעת אישרה לתובע חל"ת לתקופה מעבר לשלוש שנים, ללא שנאמר לו שהדבר אינו אפשרי.

משמעות הדבר היא כי התובע פוטר, בפועל, בסמוך לאחר תחילת שנת לימודים, בחודש ספטמבר 2014.

22. משפוטר התובע לאחר חודש מאי, מדובר בפיטורי עובד הוראה בניגוד לחוק ולפסיקה. התובע זכאי לפיצוי בגין פיטוריו והדרך שבה נעשו.

23. שעור הפיצוי
על פי הפסיקה, הפיצוי הכספי לעובד הוראה אשר ההודעה על הפסקת העסקתו נעשתה לאחר 31 לחודש מאי, הינה בשיעור שכר עבודה לשנה שלמה.

ע"ע (ארצי) 1475/02 אריאל מייזליק נ' מדינת ישראל משרד החינוך, מיום 6.8.2003; ע"ע (ארצי) 1889-05-16 מועצה מקומית מג'אר נ' חסן גאנם, מיום 19.12.17.

הצדדים לא הציגו תלושי שכר.
הנתבעת לא הציגה תלושים על אף החלטה מפורשת מיום 15/5/18 המורה לה לעשות כן.
הנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה שהתובע עבד במקום עבודה כלשהו בשנה שלאחר פיטוריו.

24. התובע עתר לפיצוי בסך 123,534 ₪ המהווה לטענתו פיצוי בגובה 18 משכורות. על פי חישוב זה, משכורת חודש אחד הינה בסך 6,863 ₪.
בהעדר תלושי שכר או ראיות מטעם הנתבעת, אין אלא לקבל את התחשיב שערך התובע.

25. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגובה שכר לשנת עבודה, סה"כ 82,356 ₪.

26. התובע עתר לתשלום פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש .
בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, הפיצוי הכספי בגובה שכר שנת עבודה, מרפא את הנזק הכלכלי שנגרם לתובע בגין הפסד הכנסתו בשנת תשע"ה.
לאור האמור, איני מוצאת הצדקה להשית על הנתבעת פיצוי נפרד בגין עגמת נפש.

27. סוף דבר
התביעה מתקבלת
הנתבעת תשלם לתובע סך 82,356 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

28. בנוסף אנו מורים לנתבעת לפעול כדלקמן, זאת בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין:
א. לערוך לתובע גמר חשבון כדין ולשלם את הזכויות הנובעות מכך.
ב. להעביר לתובע מכתבי שחרור המיועדים לקרן הפנסיה ולקרנות ההשתלמות, לצורך שחרור הכספים הצבורים לזכותו.

29. בשים לב להתנהלות הנתבעת, אי הגשת תצהירים ואי מילוי אחר הוראות בית הדין, אנו קובעים כי הנתבעת תישא בהוצא ות שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪, צמודים כחוק מהיום .
סכום זה כולל שכ"ט עו"ד שנפסקו לטובת התובע במסגרת ההליכים בתיק.

ניתן היום, 13/12/18 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים מר כהנא

הדס יהלום, סגנית נשיאה

נציגת מע סיקים גב' קלינגר


מעורבים
תובע: נאדר סרסור
נתבע: מועצה מקומית ג'לג'וליה
שופט :
עורכי דין: