ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל סולומון נגד בראבו 4 ניהול אירועים בע"מ :

08 דצמבר 2018
לפני: כבוד השופטת יפית מזרחי-לוי

התובע:
שמואל סולומון
-
הנתבעת:
בראבו 4 ניהול אירועים בע"מ

החלטה

1. לבקשת התובע יחודשו ההליכים. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
מסמכים שהם מוצגים, יוגשו יחד עם התצהירים, צד המתייחס למסמך בתצהיר יעשה זאת בדרך של הפניה למספר הסודר של המסמך המצורף לתצהיר.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובע עד ליום 20.1.19.
הנתבעת עד ליום 20.2.19.

5. לא יוגשו תצהירי התובע, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע להביא ראיות, והוא לא יורשה להגיש ראיות מטעמו.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, (או במועדים שיקבעו בעתיד להוכחות), אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.
עותק מהבקשה יישלח ישירות לצד שכנגד.

8. על באי כוח הצדדים להגיש עותק נייר של התצהירים והנספחים עד שבועיים לפני הדיון שייקבע.

9. מועד הדיון להוכחות ( 3 שעות) ישלח במועד מאוחר יותר.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ט, (08 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שמואל סולומון
נתבע: בראבו 4 ניהול אירועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: