ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין kashay naguse נגד ח.פ. :

06 דצמבר 2018
לפני: כבוד השופטת דפנה חסון זכריה

התובע:
kashay naguse
דרכון אריתריאה 4628/126342

-

הנתבעות:
.1 קלינור שרותים לישראל בע"מ
ח.פ. 514565258
.2 עיריית אלעד
רשות מקומית 500213095
3. ר.ג.א שירותים וניקיון (ישראל) 1987 בע"מ
ח.פ. 511181174

החלטה

1. הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים עד ליום 1.1.19. עד למועד זה, תמצאנה הנתבעות לתובע את הסכמי ההתקשרות שבין הנתבעות 1 – 3, לרבות סעיפי התמורה. נוכח גילוי סעיפי התמורה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעות לגלות אף את חשבוניות המס.
ככל שברשות הנתבעות דוחות נוכחות של התובע, תמצאנה אף דוחות אלה לידי התובע עד למועד זה.
על יסוד הסכמת הצדדים, תמציא הנתבעת לתובע את מסמכי ההתחשבנות בין הנתבעות ביחס לתקופת עבודתו של התובע, המבוססת על כמות העובדים (שורות 1-6 בעמ' 5 לפרוטוקול).
הנתבעת 1 תמציא לתובע עד ליום 1.1.19 כל אסמכתא הנוגעת להפרשות הפנסיוניות של התובע.

2. בשלב זה, לא מצאתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות. הצדדים יהיו רשאים לשוב ולטעון את מלוא טענותיהם במסגרת הסיכומים הסופיים שיוגשו בתום ההליך.

3. התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כבוד השופטת זלמנוביץ'-גיסין ליום 11.2.20 בשעה 9:00.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

5. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

6. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

7. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:

א. התובע יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמו עד ליום 1.2.19.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד. ב. הנתבעות תגשנה את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטע ליום 1.4.19
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא יוגשו תצהירי הנתבעות במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת ן להביא ראיות.

8. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
זמן החקירה המוקצב לחקירת כל עד הוא 30 דקות.
הצדדים יערכו בהתאם.

10. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.

11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים) 14 יום לפני מועד ההוכחות.

12. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ט, (06 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: kashay naguse
נתבע: ח.פ.
שופט :
עורכי דין: