ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד דוד נגד קידוחי שחר צדיק בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה כרמית חדד
המבקש:
דוד דוד

נגד

המשיבה:
קידוחי שחר צדיק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אליהו כהן

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין מכח שיקול דעתו של בית המשפט שכן המבקש, שהוא הנתבע, מאשר כי כתב התביעה הומצא לו כדין.
אקדים ואציין כי לא מצאתי מקום ליתן משקל למועד ההמצאה לכאורה של האזהרה לידי המבקש או מי מטעמו וזאת מאחר שלא הוכח כי פסק הדין גופו הומצא לידי המב קש ומאחר שהכלל הוא ש יש להמציא את פסק הדין גופו לידי הנתבע על מנת שניתן יהיה להחל במניין הימים להגשת בקשה לביטולו והחלת כלל הידיעה היא חריג . הדברים אמורים גם בהתחשב בכך שהבקשה לביטול פסק דין הוגשה בתוך פרק זמן קצר יחסית ממועד המצאת האזהרה כאמור. משכך יש להידרש לבקשה לגופה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון להורות על ביטול פסק הדין באופן חלקי וכנגד תשלום הוצאות.
הלכה היא כי המבחנים לצורך ביטול פסק הדין הם - האם הוצגו טעמים המצדיקים את העדר התייצבותו של המבקש במועד שנקבע לדיון, וכן האם המבקש העלה טענות הגנה הראויות לבירור. בשלב זה של ההליך המשפטי אין מדקדקים בבדיקת טענות ההגנה, או בדרכי הוכחתן. ביישום המבחנים יש ליתן את המשקל הראוי לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות אשר הוכרה כזכות יסוד.
אשר לסיבה לאי ההתייצבות טוען המבקש כי לאחר קבלת כתב התביעה סיכם עם מנהל המשיבה כי הם ייפגשו לשם ליבון המחלוקת ללא צורך בהליכים משפטיים. מנהל המשיבה מכחיש כי היה סיכום מעין זה ומצרף לתגובתו תמליל שיחה בינו לבין המבקש ממנו עולה כי מנהל המשיבה דרש תשלום ולא נתן הסכמה לדבר מעבר לכך. על אף האמור בשיחה לכאורה הרי שבמסגרת השיחה אכן קיימו הצדדים שיח ביחס לחוב לגופו במסגרתו העלה המבקש טענות דומות לאשר נטען על ידו במסגרת טענות ההגנה בבקשתו וזאת לכאורה בתוך המועד הקבוע להגשת כתב ההגנה. בנסיבות אלו נראה כי לא ניתן לקבוע כי המבקש זלזל בהליך המשפטי או התעלם ממנו, את מחדלו ניתן לתקן בדרך של פסיקת הוצאות ויש ליתן משקל של ממש לטענות ההגנה.
באשר לטענות ההגנה, על פני הדברים ולאחר שעיינתי בטענות ההגנה שהעלה המבקש, עולה כי טענותיו מתייחסות לחלק התביעה שמעבר לסך של 30,000 ₪. המבקש מודה כי הוא חייב למשיבה 30,000 ₪ ואף הצהיר כי מנהל המשיבה סרב לקבל את הכספים וכי המבקש נכון גם כעת לשלם הסך האמור. משכך אין מקום לבטל פסק הדין ביחס לחיוב זה.
ביחס ליתרת התביעה טוען המבקש כי הוא שימש כצינור להעברת הכספים לידי המשיבה בלבד וכי הסיכום בין הצדדים היה כי התשלום יבוצע "גב אל גב". על פי טענת המבקש הוא קיבל לידיו את התמורה באופן חלקי ועל כן עליו לשלם למשיבה חלק יחסי מן התמורה המוסכמת בהתאם לחלק שקיבל המבקש. מנהל המשיבה מכחיש הטענות ומפנה לאסמכתאות המאשרות העבודה והתמורה וכן מציין כי המבקש קיבל תמורה גבוהה עשרות מונים מן התמורה שהמשיבה צריכה לקבל.
המדובר במחלוקת עובדתית ביחס להסכם בין הצדדים. כמו כן וככל שתתקבל טענת המבקש הרי שאין לכאורה משמעות לתמורה הנומינלית שקיבל המבקש אלא להיקף התמורה שהתקבלה בפועל למול היקף התמורה שאמור היה המבקש לקבל ועל כן יש בטענות המבקש משום הגנה ראויה בכל הנוגע ליתרת התביעה שמעבר לסך של 30,000 ₪.
באשר לשכר הטרחה וההוצאות טוען המבקש כי סירובו של מנהל המשיבה לקבל את הכספים הוא שהביא להגשת התביעה ולהוצאות הכרוכות בכך . טענה זו משליכה על החיוב בהוצאות ובשכר טרחה ומהווה הגנה ראויה ביחס לחיובם, ככל שתוכח.
לאור האמור ומבלי שיש בכך כדי לקבוע מסמרות בדבר סיכויי ההגנה, נראה כי יש מקום לערוך בירור ענייני בטענות ההגנה שהעלה המבקש ביחס לסכום התביעה שמעבר ל – 30,000 ₪ וביחס להוצאות ולשכר הטרחה . כמו כן יש ליתן בנסיבות העניין משקל מתאים לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות.
יחד עם זאת, כאמור לעיל יש מקום, בנסיבות העניין, להתנות את ביטולו החלקי של פסק הדין בתשלום הוצאות למשיב, בגין ההליכים בהם נקט ובנסיבות העניין מצאתי להעמיד החיוב בהוצאות בסך של 1,500 ₪.
לפיכך אני מורה כי פסק הדין מיום 30.04.2018 יוותר על כנו ביחס לחיוב בסך של 30,000 ₪. פסק הדין יבוטל באופן חלקי באופן בו יתרת החיוב שבפסק הדין בסך של 9,246 ₪ וכן החיוב בהוצאות ובשכר טרחה יבוטלו בכפוף לכך שהמבקש ישלם למשיבה הוצאות בסך של 1500 בתוך 21 יום. המבקש רשאי להפקיד הכספים בקופת בית המשפט.
לאחר ביצוע התשלום על המבקש להגיש בקשה מתאימה בצירוף אסמכתה בדבר ביצוע התשלום.
לא ישולם סכום ההוצאות במועד הנ"ל יוותר פסק הדין על כנו במלואו.
החלטה זו תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ט, 04 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד דוד
נתבע: קידוחי שחר צדיק בע"מ
שופט :
עורכי דין: