ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ג. מתאר ניהול ופיתוח בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופט א' גולדברג
כבוד השופט י' גולדברג

המערער: י.ג. מתאר ניהול ופיתוח בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מינהל מקרקעי ישראל
2. נכסים ח.נ. אריאל בע"מ

ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי
בתל אביב יפו מיום 8.12.97 בה.פ.
1637/97 שניתן על ידי כבוד השופט
ד"ר קלינג

תאריך הישיבה: ג בטבת תשנ"ח (1.1.98)

בשם המערער: עו"ד פלדמן

בשם המשיב 1: עו"ד גב' מיארה

בשם המשיב 2: עו"ד ליבאי דוד, עו"ד מעוז

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

1. ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בענייני מכרזים, בו נקבע שהמשיבה מס' 2, שזכתה במכרז לניהול נכסים, והועדפה על המערערת, זכתה בדין במכרז.

השאלה המרכזית שעלתה בטיעונים שלפנינו היתה אם לפי תנאי המכרז בדין זכתה בו המשיבה מס' 2, כאשר בפועל עוסקת משיבה זו בניהול באמצעות חברות בת. לפי הממצאים שהיו לפני בית המשפט המחוזי מדובר במבנה ניהולי שבפועל מותיר בידי המשיבה מס' 2 את השליטה בפעולות הניהול, כאשר למעשה מהוות חברות אלו את ידה הארוכה. כך לדוגמה העוסקים בניהול בחברות הבת הם רובם ככולם עובדי המשיבה מס' 2.

2. עיינו בתנאי הסף של המכרז (הכלולים בסעיף 5), ומקובל עלינו שאין סעיף זה, לפי פרשנותו הסבירה, מונע מבנה ניהולי כמבנה הארגוני של המשיבה מס' 2, ועל כל פנים אין עילה מספקת להתערב בענין זה בפרשנות של תנאי המכרז כפי שניתנה על ידי ועדת המכרזים ובית המשפט המחוזי. עיינו גם בסעיף 9 של פרוטוקול ההסברים מיום 30.9.97 שניתנו למשתתפי המכרז ולא מצאנו בו תימוכין לטענת המערערת ששללה על יסוד האמור בו את המבנה הארגוני של המשיבה מס' 2 כעונה על תנאי הסף של המכרז; שהרי סעיף זה מחזיר אותנו לשאלה אם לפי תנאי המכרז עמדה המשיבה מס' 2 בתנאי הסף האמורים. נמצא שסעיף 9 האמור אין בו כדי לגרוע מהאמור בתנאי המכרז עצמם.

3. מבין שאר טענותיה של המערערת ראינו להתייחס רק לשתיים: האחת - מתייחסת לפרשנות הדיבור "נכסים דומים" בתנאי המכרז, והאחרת - מתייחסת למספר הנכסים הדרוש (במועד הרלבנטי) למען תעמוד המשיבה מס' 2 בתנאי הסף. תשובותיהם של המשיבים לטענות אלו מקובלות עלינו. בכל שאר טענות המערערת לא מצאנו ממש.

הערעור נדחה. המערערת תשלם לכל אחד מהמשיבים שכ"ט עו"ד 100,000.- ש"ח.
ניתן היום ג בטבת תשנ"ח (1.1.98).

המשנה לנשי ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97072850.B05


מעורבים
תובע: י.ג. מתאר ניהול ופיתוח בע"מ
נתבע: מינהל מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: