ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד ג'נט חמוד :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  2. פנחס לוזון

ע"י ב"כ עוה"ד גולני

נגד

נתבעים

  1. ג'נט חמוד
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ריטרבנד

3. פאדי פהד

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו לאחרון בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי על רקע נזקי רכוש לרכב בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 13.07.2016, בין כלי רכב, מ"ר 49-512-37, שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובע 2, כאשר רכב זה היה הראשון בשרשרת (להלן: "הרכב הראשון"), ובין כלי רכב, מ"ר 77-653-76 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג', כאשר רכב זה היה השני בשרשרת (להלן: "הרכב השני") ולבין כלי רכב, מ"ר 55-463-60, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 3 כאשר רכב זה היה הרכב השלישי והאחרון בשרשרת (להלן: "הרכב השלישי") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר ב"תאונת שרשרת" שבה היו מעורבים שלושה רכבים, כאמור לעיל.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בקשר עם האחריות לקרות התאונה ובקשר עם היקף הנזק שנגרם לתובעים.

אציין כי הנתבע 3 לא הגיש כתב הגנה ואף לא התייצב לאף אחד מהדיונים שהיו קבועים בתיק.

3. נערכה לפני ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים הצדדים לתובענה זולת נהג הרכב השלישי, והעיד גם בעלה של נהגת הרכב השני שהגיע לזירת התאונה לאחר שקרתה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין נהגת הרכב השני לבין נהג הרכב השלישי בשרשרת.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. נהגת הרכב הראשון העידה בצורה חדה, ברורה ושאינה משתמעת לשני פנים, כי לאחר שעצרה את רכבה בעקבות עומס תנועה, שמעה רעש מכה ונדחפה קדימה ואחרי מספר שניות שוב פעם שמעה רעש של מכה ושוב נדחפה קדימה. גם בחקירתה הנגדית שבה וחזרה על כך נהגת הרכב הראשון. גם מעיון בטופס ההודעה על התאונה עולה כי נהגת הרכב הראשון שמעה והרגישה שתי מכות ופעמיים נדחפה קדימה. עדותה של נהגת הרכב הראשון הייתה מהימנה עליי מאוד. יוטעם גם כי עדותה של נהגת הרכב הראשון היא בבחינת עדה ניטרלית בכל הקשור לשאלה על איזה מנהגי הרכבים מאחוריה תוטל האחריות לתאונה.

5.2. לעומת זאת, את גרסתה של נהגת רכב השני אני לוקח בערבון מוגבל, משום שהייתה מהוססת, מבולבלת ובלתי עקבית.

5.3. סבורני כי נהגת הרכב השני אשר הסיעה את רכבה במהירות של מעל 70 קמ"ש הופתעה לנוכח האטתו או עצירתו של הרכב הראשון ולכן ניסתה לעצור את רכבה מבלי לפגוע ברכב שלפניה, אך ללא הועיל. לכן, הרכב השני פגע ברכב הראשון. לאחר מכן, הגיח הרכב השלישי אשר גם הוא לא הספיק לעצור את רכבו, פגע ברכב השני בשיירה והדפו לעבר הרכב הראשון.

5.4. מאחר שלא ברורה מה גרסתו ועמדתו של נהג הרכב השלישי או של הנתבע 3 לנסיבות התאונה, ולאור גרסתה העקבית של הנהגת הרכב הראשון, לפיה שמעה והרגישה שתי מכות, סביר ביותר להניח כי המכה השנייה שקיבל הרכב הראשון מקורו בהדיפת הרכב השני על ידי הרכב השלישי. משכך, אחריותו של הנהג הרכב השלישי בשרשרת היא, לכל היותר, שווה לאחריותה של הנהגת הרכב השני בשרשרת.

5.5. לאור קביעתי בדבר חלוקת האחריות לקרות התאונה, והגם שבנסיבות אחרות של גרסה פחות ברורה מצדה של נהגת הרכב הראשון היה מקום ליתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבע 3, הרי שבנסיבות העניין, אני מוצא לקבוע לגופו של עניין כי אחריותו של נהג הרכב השלישי תהיה שווה לאחריותה של נהגת הרכב השני.

5.6. באשר למחלוקת בעניין שיעור הנזק, הרי מאחר שהפסדיהם של התובעים נתמכים בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצדדים שכנגד לא הגישו שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקשו לזמן את שמאי התובעים לשם חקירתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים1-2, באמצעות הנתבעת 2, והנתבע 3 ישלמו בחלוקה שווה את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 20,244 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדים מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ולנתבע 3 בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ד' טבת תשע"ט, 12 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: ג'נט חמוד
שופט :
עורכי דין: