ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד כונס הנכסים הרשמי :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקש: בנק הפועלים בע"מ

נגד

המשיבים: 1. כונס הנכסים הרשמי
2. גוש חלב עדי
3. גוש חלב אליס

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בנצרת בע"א 225/96 מיום 26.6.97,
שניתן על-ידי כבוד השופט א' אמינוף

בשם המבקש: עו"ד ניר שלום

בשם המשיבים: עו"ד רחל שני-שרפסקי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

בשנת 1988 הגיש המבקש ( להלן: הבנק) נגד המשיבים 2 ו3- (להלן: החייבים) תביעות בבית-משפט השלום בגין חובותיהם הכספיים כלפיו. בחלק מתביעות אלה ניתנו כנגד החייבים פסקי-דין אשר הוגשו לביצוע בהוצאה לפועל.

ביום 16.5.91 הוצא כנגד החייבים צו כינוס נכסים ופשיטת רגל על-פי בקשתם והמשיב 1 (להלן: כונס הנכסים) מונה כנאמן לנכסיהם. בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם1980- פורסם מתן צו פשיטת הרגל ברשומות ובעיתון מעריב.

לטענת הבנק, נודע לו על הליכי פשיטת הרגל של החייבים רק בפברואר 95. או אז הגיש תביעת הוכחת חוב לכונס הנכסים מלווה בתצהיר המנמק את הגשתה באיחור כנדרש על-פי תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה1985-. כונס הנכסים דחה את תביעת החוב משום שהוגשה באיחור.

הבנק ערער על החלטת הכונס בבית-המשפט המחוזי. בית -המשפט (השופט א' אמינוף) דחה את הערעור את הערעור וקבע כי הפרסום ברשומות ובעיתון יוצרים חזקה שהבנק ידע על צו כינוס הנכסים שניתן, במיוחד לאור העובדה שנשלחה אף הודעה על-כך לבנק מאת כונס הנכסים. בית-המשפט ציין כי אף אם נקבל את טענת הבנק כי נודע לו על פשיטת הרגל רק במועד שציין הרי שעדיין חלפו 10 חודשים עד אשר הגיש את תביעת הוכחת החוב לכונס הנכסים.

על פסק-דין זה בקשת רשות הערעור שלפניי.

4. הבנק מבקש לבסס את טענתו כנגד פסק-הדין על-כך שהוא ניתן על-סמך תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל אשר תוקנה על-ידי שר המשפטים ללא סמכות חוקית לעשות כן מאחר שהפקודה לא קבעה מועד של ששה חודשים להגשת הוכחת החוב ועל-כן התקנה מהווה חריגה מהסמכות אשר ניתנה למתקין התקנות. מעבר לכך חזר הבנק על טענותיו בבית-המשפט המחוזי.

5. כונס הנכסים הגיש תגובתו בכתב לנימוקי הבקשה. בנוגע לטענה הראשונה ציין כי זו לא נטענה על-ידי הבנק בבית-המשפט המחוזי ועל-כן מנוע הוא מלהעלות טענה זאת בפני בית-משפט זה. ואף לגופו של עניין דין הטענה להידחות מהטעם שהחוק בסעיף 71 קובע אך מהם חובות בני תביעה, אולם את דרך הגשת התביעה להוכחת החוב השאיר המחוקק למתקין התקנות ובכלל זה את מועדיהן.

באשר לטענותיו האחרות של הבנק, טען כונס הנכסים כי פרסום הודעה בעיתון וברשומות על צו הכינוס ומועד אסיפת הנושים הראשונה מהווה מעין "תחליף מסירה" וקמה חזקה כי הנושה יודע על פשיטת הרגל של החייב. פרסום ההודעה ברשומות מקבלת משנה תוקף כפי שקבע בצדק בית המשפט המחוזי, כאשר הגוף לו מיוחסת חזקת הידיעה הוא גוף גדול, חזק ומאורגן המשתמש בעורכי-דין. הבנק לא העלה כל נימוק הסותר חזקה זאת.

6. דין טענת הבנק בעניין חוקיות התקנה להידחות, הן מהטעם שאינה יכולה לשמש נימוק לערעור משלא הוגשה בפני הערכאה הראשונה והן לגופו של עניין כפי שציין כונס הנכסים בתשובתו. מעבר לדרוש אוסיף ואומר כי אך מובן הוא שאף לולא התקנה, יש זמן סביר להגשת תביעה להוכחת חוב מיום שמוצא צו לכינוס נכסים, וזמן זה במקרה שלפנינו חלף עבר עוד הרבה לפני שטרח הבנק להגיש את תביעתו.

אף טענותיו האחרות של הבנק אינן יכולות להתקבל. הבנק לא הביא כל נימוק מיוחד המצדיק את האיחור בהגשת הוכחת תביעת החוב. אי-ידיעה אינה יכולה לשמש טעם מיוחד כשלעצמו מקום שהחובה היחידה שמטיל החוק היא פרסום הודעה על הכרזת פשיטת הרגל בעיתון וברשומות. וממילא גם לא ניתן לראות באי-דיווח החייבים על צו הכינוס בלשכת ההוצאה לפועל, חוסר תום-לב כאשר לא מוטלת עליהם חובה לדווח לו. במקרה שלפנינו הבנק אף הגיש את התביעה להוכחת החוב כעשרה חודשים לאחר שנודע לו על הליכי פשיטת הרגל כך שבכל מקרה טענת "אי-הידיעה" אינה מועילה לו.

אשר-על-כן הבקשה נדחית.

המבקש ישלם למשיבים הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט' טבת תשנ"ח (7.1.98)

ת
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
661097

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
COURT


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: כונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: