ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי אסיאג נגד בייקר'ס בולנז'רי בע"מ ליאור גליקמן :

10 דצמבר 2018
לפני: כבוד השופטת אירית הרמל

התובע - המבקש :
עמי אסיאג

-
הנתבעים - המשיבים:
1. בייקר'ס בולנז'רי בע"מ 2. ליאור גליקמן

החלטה

בפני בקשתו השניה של התובע לתיקון כתב התביעה.
בתיק זה הוגשה ביום 8.8.17 תביעה בדיון מהיר בסכום של 24,152.81 ₪. ביום 14.1.18 התקיימה ישיבת פישור ולאחריה ישיבה בפני כשופטת תורנית, בה נקבע כי הנתבעים יודיעו האם הם מסכימים לקבל את כתב התשובה לתיק עד ליום 15.2.18 וכי עד מועד זה תוגש כל בקשה מקדמית נוספת.

ביום 22.1.18 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה "הוספת טענות על כתב התביעה הקיים". בית הדין קבע כי על התובע לכמת את רכיבי התביעה הנוספים, כימות רכיבי התביעה הוגש על ידי התובע ביום 7.3.2018 (סך רכיבי התביעה כומת בסכום של 75,109 ₪).

ביום 18.3.2018 ניתנה החלטת בית הדין המתירה תיקון כתב התביעה וכן מורה כדלקמן:
"1.התובע יגיש כתב תביעה מתוקן לתיק בית הדין באופן מסודר, הכולל כימות רכיבי התביעה אשר יופיעו ליד כל רכיב.
בית הדין מעדיף לברר את כל טענות הצדדים במסגרת תביעה אחת ולכן יש מקום לאפשר קבלת כתב התביעה המתוקן.
הוצאות הנתבעים בגין תיקון כתב התביעה, ישקלו בסיום ההליך.
2. המזכירות תשנה סיווג התיק לסע"ש ותשלח לתובע שובר לתשלום הפרשי האגרה.
3. המזכירות תקבע דיון קדם משפט בתיק".

ביום 18.6.18 התקיים דיון קדם משפט בתיק, במסגרתו ביקש התובע פעם נוספת לתקן את תביעתו. בסיום הדיון נקבע על ידי בית הדין כי תוגש בקשה לתיקון כתב התביעה ובית הדין יקבע את הוצאות הנתבעים הן בגין דיון זה והן בגין הבקשה לתיקון כתב תביעה.

ביום 28.6.2018 הגיש התובע כתב טענות מתוקן, התביעה כומתה כעת בסכום של 116,406.74 ₪ (כולל פיצויי הלנה בסכום של 46,245.45 ₪).

תגובת הנתבעים הוגשה ביום 24.10.18, לאחר שניתנו מספר החלטות של בית הדין. זאת, מאחר והתובע לא הגיש בקשה לתיקון כתב תביעה אלא כתב תביעה מתוקן. הנתבעים מתנגדים לתיקון כתב התביעה וסבורים כי יש לדחות את הבקשה הן מההיבט הדיוני והן מההיבט המהותי. התובע הגיש כתב תביעה מתוקן במועד מאוחר וכתב תביעתו המתוקן מרביתו כולל סעדים עונשים. התובע השיב ביום 4.12.18 וטען כי אין שחר לטענות הנתבעים והוא מבקש כי ההליך יקודם.

לאחר עיון בכתב התביעה המתוקן, אשר נקבע כי יהווה בקשה לת יקון כתב התביעה (להלן: הבקשה), בתגובת הנתבעים ובתשובה , כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק.
ככלל ולמעט במקרים חריגים, ינקוט בית הדין לעבודה גישה ליברלית, ויעתר לבקשות לתיקון כתב תביעה מקום בו הנזק לצד האחר ניתן לפיצוי בכסף ומקום בו יהיה תועלת בתיקון לבירור הפלוגתאות. על מנת שכל טענותיו של התובע יתבררו בתביעה אחת יש מקום לאפשר תיקון כתב התביעה. בנוסף, כל טענות ההגנה של הנתבעים יובאו בכתב ההגנה המתוקן. לאור האמור, כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק.

הנתבעים רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 10.1.19.

אשר להוצאות הנתבעים,
נוכח התנהלות התובע כמפורט להלן במסגרת הליך זה והעובדה כי הבקשה הנוספת לתיקון כתב התביעה הוגשה רק לאחר דיון קדם המשפט בכתב התביעה המתוקן הראשון שהתקיים ביום 18.6.18, ישא התובע בהוצאות הנתבעים בסכום כולל של 3,000 ₪, אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום.

ככל שטרם שולמו, התובע ישלם את הפרשי האגרה. המזכירות תשלח לתובע שובר לתשלום.

ביום 22.1.18 הגיש התובע שתי בקשות מקדמיות הנוגעות לגילוי ועיון במסמכים ולגביהם אני מורה כדלקמן:
על מנת לקדם הליך זה ניתן בזאת צו לגילוי ועיון הדדי אשר יבוצע בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין עד ליום 1.2.19.
במסגרת תצהיר גילוי המסמכים יתייחסו הנתבעים למסמכים שהתבקשו על ידי התובע בבקשותיו מיום 22.1.18.

אשר לבקשה החמישית של התובע לפסיקת הוצאות משפט לטובתו כבר בשלב זה מאחר והתביעה דינה להתקבל (סעיף 4 לבקשה) – הבקשה נדחית. בית דין יברר את טענות ה צדדים ויקבע את הוצאותיהם בסיום ההליך.

כל צד יודיע מספר העדים שהוא מבקש להעיד בדיון ההוכחות. הודעת הצדדים תוגש עד ליום 27.12.18.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, (10 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עמי אסיאג
נתבע: בייקר'ס בולנז'רי בע"מ ליאור גליקמן
שופט :
עורכי דין: