ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרית ברקוביץ נגד אינו וויז'ן בע"מ :

10 דצמבר 2018
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
שרית ברקוביץ
ע"י ב"כ עו"ד אליה כהן
-
הנתבעת:
אינו וויז'ן בע"מ

החלטה

1. בפניי בקשת התובעת לגילוי מסמכים. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובבקשה ובהיעדר תגובה מטעם הנתבעת, מצאתי לקבל את הבקשה בחלקה. המסמכים המפורטים בסעיף 6א'-ד' לבקשה רלוונטיים להליך ויש בהם כדי לסייע לביה"ד להגיע לחקר האמת. בנסיבות אלו הנתבעת תמציא לתובעת עד ליום 10.1.19 תצהיר גילוי מסמכים מטעמה ערוך כדין וכן העתק מהמסמכים הבאים: פרוטוקול שימוע שנערך לתובעת; תיעוד לגבי שיחות שנערכו לתובעת בגין תפקודה הלקוי הנטען; העתק מהזמנה 170012 (לא מצאתי מקום לחשיפת מלוא תכתובת הדוא"ל של התובעת עם אשת הקשר בסין שכן מסמכים כאמור אינם רלוונטיים למחלוקת והם עלולים לחשוף פרטים מסחריים חסויים); אישור שרת על ניתוק / הסרת התובעת מרשימת התפוצה בדוא"ל.

לא מצאתי להורות לנתבעת לגלות את המסמכים הבאים: מיילים שנשלחו ע"י התובעת מתוכנת priority לאישור מנהל (מדובר בדרישה גורפת של חשיפת מסמכים שעלולים לכלול פרטים מסחריים חסויים); מיילים שנשלחו ע"י התובעת לספקים שונים (לנוכח טענת התובעת לפיה היא לא הייתה בקשר עם ספקים של חומרי גלם מלבד אשת הקשר בסין, אין רלוונטיות למסמכים כאמור); רשימת ספקים של הנתבעת ושל חברת MTL (מדובר במסמך הכולל נתונים מסחריים חסויים ואשר אינו רלוונטי למחלוקות נשוא תיק זה ); תלוש שכר וחוזה העסקה של העובדת רעות (מדובר במסמכים השייכים לצד שלישי וחשיפתם עלולה לפגוע בפרטיות אותה עובדת); פרטים אודות העובדת שעבדה לפני התובעת לרבות חוזה העסקה, סיבת סיום העסקה, תקופת העסקה ותאריכי יציאה וחזרה של הגב' מירב מחופשת הלידה (חלק מהנתונים המבוקשים אינם מהווים משום מסמך, חלק אינו רלוונטי וגילוי מסמכים כאמור יפגע בפרטיות אותה עובדת).

ככל שאין ברשות הנתבעת מסמכים כאמור בפסקה הראשונה לעיל, היא תג יש עד לאותו מועד תצהיר ערוך כדין ובו תפרט האם מסמכים כאמור היו ברשותה וככל שהיו ברשות ה, מתי יצאו מידיה ובאילו נסיבות.

2. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

3. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעה וחצי.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

5. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

6. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 28.2.19 והנתבעת עד ליום 30.4.19.

7. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

10. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, (10 דצמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרית ברקוביץ
נתבע: אינו וויז'ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: