ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד יוסי אלבז :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תום נור

נגד

נתבעים

  1. יוסי אלבז
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יעל צרפתי

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 17.05.2016, בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 37-451-61 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 18-836-15, שבעת התאונה הנטענת היה בבעלות הנתבע 1 ונהוג בידיו ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא הן לעניין עצם מעורבותה של המשאית או הנגרר שהיה מחובר אליו בתאונה, והן לעניין הנזק הנטען שנגרם לפרטית כתוצאה מהתאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לתת הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

הנטל להוכיח כי התאונה ארעה, כפי שדווח על ידי נהג הפרטית, מוטל על שכמה של התובעת.

בטופס ההודעה על התאונה מטעם התובעת ציין נהג הפרטית כי בעת נסיעתו בפקק תנועה משאית שנסעה מאחוריו פגעה בפרטית מאחור, בעקבות זאת נהג הפרטית סימן לנהג המשאית לעצור בצד ימין של הכביש, נהג הפרטית עצר אך נהג המשאית המשיך לנסוע.

נהג הפרטית חוזר על גרסה זו בבית המשפט. כמו כן, בגרסתו בבית המשפט מפרט נהג הפרטית כי התאונה ארעה בנסיבות של הצטמצמות הנתיבים בכביש מארבעה נתיבים לשני נתיבים אך טרם הצטמצמות הכביש לשני נתיבים.

נהג הפרטית מתאר כי לאחר שנהג המשאית לא עצר את המשאית, ניגש לפרטית, נטל משם פתק ועט ורשם את מספר הרישוי, כאשר המשאית נוסעת באיטיות בעומס התנועה שהיה בכביש. בדיעבד התברר כי נהג הפרטית רשם את מספר הרישוי של הנגרר שהיה מחובר למשאית. נהג הפרטית שולל טעות ברישום מספר הרישוי והעיד כי היה בקשר עין רציף עם המשאית.

נהג המשאית מכחיש כי היה במקום התאונה. לטענתו, באותו היום היה בירוחם לביצוע העמסה שנמשכה מספר שעות, ולטענתו לא ייתכן כי בשעת התאונה המדווחת על ידי נהג הפרטית היה במקום התאונה. לתמיכה בגרסתו זו צירפו הנתבעים לראיותיהם צילום של שטר מטען בו נרשם, פרטי המשאית, מען המשלוח ומועדו.

נהג המשאית העיד כי אין למשאית איכון כך שלא ניתן לדלות מידע אובייקטיבי בנוגע למיקומה של המשאית במועד התאונה.

כמו כן, אין תיעוד של הנזק לחלקו האחורי של הפרטית שצולם בסמוך לאחר התאונה, אין תיעוד של המשאית, אין דיווח למשטרה, בניגוד למה שסיפר נהג הפרטית בעדותו. אין פרטים הקושרים את המשאית לתאונה הנטענת, זולת גרסתו של נהג הפרטית.

מדובר במצב של 'גרסה מול גרסה'. אין לתובעת כל יתרון ראייתי על בסיסו ניתן לקבוע כי הרימה את נטל הבאת הראיות המוטל על שכמה. די בכך כדי לקבוע כי לא עלה בידי התובעת להוכיח את תביעתה, וכי דין התביעה להידחות.

יתירה מזאת, אין חולק כי הפרטית נבדקה על ידי שמאי רכב מטעם התובעת, לראשונה, כתשעה חודשים לאחר מועד התאונה.

מדובר בתאונה נטענת שבה חזית המשאית פגעה בחלקה האחורי של הפרטית. דהיינו מדובר ב"תאונת חזית לאחור". מדובר בסוג תאונות אופייני מאוד שאינו בהכרח קושר את המשאית לתאונה. במילים אחרות, לאור השיהוי הרב שבין מועד התאונה לבין מועד בדיקת שמאי רכב מטעם התובעת, סבורני כי נותק הקשר הסיבתי שבין התאונה לנזק. משמעות הדבר, כי לא ניתן לקשור את הנזק לחלקה האחורי של הפרטית דווקא למשאית, ודווקא לתאונה הנטענת.

לאור מסקנתי זו ברי כי הדיון במחלוקת לעניין הנזק מתייתר.

6. אשר על כן, אני דוחה את התביעה, ללא צו להוצאות, למעט שכר עד הנתבעים, כפי שנפסק בדיון, אשר ישולם תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזאת פטור מתשלום המחצית של אגרת בית המשפט וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' טבת תשע"ט, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: יוסי אלבז
שופט :
עורכי דין: