ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורטל בן לולו נגד רשת עמל 1 בע"מ :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים

התובעת:

אורטל בן לולו, ( ת.ז. - XXXXXX773)
ע"י ב"כ עו"ד אדמית בכר

-

הנתבעת:

רשת עמל 1 בע"מ (חל"צ), ( ח.פ - 513705699)
ע"י ב"כ עו"ד יעל סגל מקליס ועו"ד ורד זייטמן

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי לפנים משורת הדין ובהתחשב בנסיבות המיוחדות של תיק זה, בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת נגד הנתבעת בגין עבודתה של התובעת אצל הנתבעת וסיום עבודתה.
הסכום שייפסק לא יפחת מסך של 10,000 ₪ ברוטו ולא יעלה על סך של 17,000 ₪ ברוטו. הוסכם כי חלק מהסכום יוגדר כהפרשי פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בכתב התביעה. הוסכם על הצדדים כי נוכח הנתונים שבתיק, תעביר באת כוח התובעת לתיק בית הדין עם העתק לבאת כוח הנתבעת את אישור הנאמנת, עו"ד רות שוורץ בר, באשר לשאלה האם הכספים שייפסקו יועברו לקופת הכינוס או ישירות לתובעת. פסק הדין בהתאם להסכמת הצדדים כאמור לעיל ינתן לאחר העברת האישור.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין ובמסמכים שצורפו להם, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל של 15,000 ₪ ברוטו מתוכם סך של 7,050 ₪ כפיצויי פיטורים.
הסכום ישולם תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

3. לא ישולם סכום כלשהו במועדו, יועמד הסכום כולו לפירעון מידי ויישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.

4. נוכח מכתבה של הנאמנת יועבר הסכום ישירות לתובעת.

5. כל צד יישא בהוצאותיו.

6. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובעת אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, (10 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורטל בן לולו
נתבע: רשת עמל 1 בע"מ
שופט :
עורכי דין: