ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה רכב בע"מ נגד קטייב אורי :

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעת:

ש. שלמה רכב בע"מ

נגד

הנתבעים:

1.קטייב אורי
2.הראל חברה לביטוח בע"מ
3.קשר רנט א קאר בע"מ

פסק דין

1. ביום 17.7.2011 אירעה תאונה בכביש 4 לכיוון צפון בה מעורבים ארבעה כלי רכב. לפניי תביעה בגין נזקי הרכב השני בשרשרת כלי הרכב המעורבים. עיקרה של המחלוקת הוא בשאלת נסיבות התאונה והאחריות לנזקי כלי הרכב בתאונה.

2. קדמו להגשת התביעה בתיק זה שתי תביעות שהוגשו בפני מותב אחר בגין נזקי הרכב הראשון והרכב השלישי בשרשרת כלי הרכב המעורבים: תביעה בתיק תא"מ 26662-02-12 (שעניינה נזקי הרכב הראשון) ותביעה בתיק תא"מ 2343-08-12 (שעניינה נזקי הרכב השלישי). במסגרת אותן תביעות העידו ביום 2.10.2017 נהג הרכב הראשון ואשתו, נוסעת הרכב. נהג הרכב השלישי נפטר ונהג הרכב השני לא התייצב למתן עדות והצדדים הגיעו להסכמה, שקיבלה תוקף של החלטה, ולפיה עדותם של נהג הרכב הראשון ואשתו תוגש כראייה בתיק זה ללא צורך בשמיעה חוזרת של עדותם ובתיק זה תוכרע שאלת האחריות בין כל כלי הרכב המעורבים.

3. בישיבת ההוכחות שהתקיימה בפניי העיד נהג הרכב הרביעי (והאחרון) בלבד. נהג הרכב הראשון ונוסעת הרכב הראשון, כאמור, מסרו עדותם במסגרת התיקים האחרים ועדותם, בהסכמת הצדדים, הוגשה כראייה בתיק זה. נהג הרכב השני לא התייצב לדיון ולא מסר עדות. נהג הרכב השלישי נפטר. בדיון הוגשו טפסי ההודעה של הנהגים המעורבים, חוות דעת שמאי ותמונות הנזק של הרכב הראשון, הרכב השני והשלישי ותמונת הנזק ברכב הרביעי.

בתום פרשת הראיות סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה ואני נדרשת להכרעה.

דיון והכרעה
4. מדובר בתאונת שרשרת בה מעורבים ארבעה כלי רכב. רכב מספר רישוי 32-048-64 (להלן: "רכב ישיר") הרכב הראשון בשרשרת כלי הרכב; רכב מס' רישוי 28-326-70 (להלן: "רכב ש. שלמה") הרכב השני בשיירה והתובעת בתיק זה; רכב מס' רישוי 51-702-71 (להלן: "רכב קשר רנט") הרכב השלישי ורכב מס' רישוי 54-005-05 (להלן: "רכב הראל") הרכב הרביעי בשרשרת כלי הרכב המעורבים.

אין מחלוקת שרכב הראל, הרכב הרביעי בשרשרת כלי הרכב, פגע ברכב קשר רנט (הרכב השלישי) מאחור; אין גם מחלוקת שרכב קשר רנט פגע ברכב ש. שלמה (הרכב השני) מאחור וכי רכב ש. שלמה פגע ברכב ביטוח ישיר (הראשון מאחור). גדר המחלוקת הוא בשאלת האחריות לתאונה, לאור גרסת נהג רכב הראל לפיה רכב קשר רנט סטה מהנתיב השמאלי לנתיב נסיעת רכב הראל, קיצר את מרחק הבלימה ורכב הראל פגע ברכב קשר רנט מאחור בלבד; גרסת קשר רנט ולפיה רכב קשר רנט היה בעצירה כאשר רכב הראל הגיח ופגע ברכב קשר רנט מאחור והדפו לעבר רכב ש. שלמה וזאת מבלי שרכב ש. שלמה נהדף לעבר רכב ישיר שלפניו; וגרסת נהג רכב ש. שלמה ולפיה רכב ש. שלמה נפגע מאחור וכתוצאה מכך נהדף ופגע ברכב ישיר שלפניו.

5. שמעתי את עדותו של נהג רכב הראל (הרכב האחרון), בחנתי את עדותם של נהג ונוסעת רכב ישיר (הרכב הראשון) שכאמור לא העידו בפניי ו כן את כלל הראיות, ובכלל זה את גרסאות הנהגים המעורבים בטפסי ההודעה ואת מוקדי הנזק בכלי הרכב, מיקומם ועוצמתם. נתתי דעתי לטענות הצדדים בכתבי הטענות ובסכומים והגעתי לכלל מסקנה להטיל את מלוא האחריות לנזק רכב קשר רנט (במוקד האחורי והקדמי) ולנזקי רכב ש. שלמה במוקד האחורי על נהג רכב הראל, וכן להטיל את האחריות על הנזק ברכב ישיר ובמוקד קדמי של רכב ש. שלמה על נהג רכב ש. שלמה. אבהיר טעמיי;

6. במקרה זה השתכנעתי מהעדויות והראיות שעמדו בפניי שרכב קשר רנט שהוסע מימין לכלי הרכב המעורבים עבר לנתיב נסיעת כלי הרכב המעורבים לפני רכב הראל וכי רכב הראל פגע ברכב קשר רנט מאחור בעוצמה, לאחר שרכב קשר רנט השלים את מעבר הנתיב לפניו וכתוצאה מכך רכב קשר רנט נהדף לפנים לעבר רכב ש. שלמה, פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב ישיר. כל זאת, כאשר רכב ש. שלמה פגע קודם לכן ברכב ישיר מאחור.

7. בפרקטיקה הנוהגת לגבי "תאונת שרשרת" השתרשו "כללי אצבע" (Rule of Thumb) שהגם שאינם מוחלטים, יש בהם לפשט את ברור המחלוקת בשאלה האם הרכב האחרון בשיירה פגע ברכב שלפניו והדפו אל עבר יתר הרכבים בשיירה, או הצטרף לתאונה קיימת בין כלי הרכב שלפניו. נהוג למשל לברר עם נהג הרכב הראשון בשרשרת כלי הרכב המעורבים כמה פגיעות הוא שמע והרגיש ברכבו, אם ראה את התרחשות ומה היה מנח כלי הרכב סמוך לאחר התאונה, כאשר ניתן משקל רכב לעדותו של הנהג הראשון שרכבו נפגע מאחור, כמי שכלל נתפס כגורם נטול אינטרס ומגמתיות ביחס ליתר הנהגים בכלי הרכב שאחריו בינם לבין עצמם. כן ניתן להסתייע בבחינת הנזק שנגרם לכלי הרכב המעורבים והפער בין מוקדי הנזק בכלי הרכב, באופן שפער גדול בין עבודות הפח במוקד האחורי לעומת המוקד הקדמי ועוצמת הפגיעה היורדת של כלי הרכב יטו את הכף למסקנה כי הרכב האחרון פגע ברכב שלפניו והדפו לפנים. כללים אלה ניתנים לסתירה, ואין מדובר בכללים מוחלטים (ראו; ספרו של השופט עדי סומך - תאונות פח ושיבוב רכב, נבו הוצאה לאור (2013), בעמ' 270; תא"מ 17676-10-15 ש. שלמה נ' חילל יוסף (16.4.2017)).

8. נהג ונוסעת הרכב הראשון (רכב ישיר) לא ידעו לומר, בהתאם לפרוטוקול עדותם, אם רכב ש. שלמה שהיה מאחוריהם היה בנסיעה או בעצירה והאם רכב ש. שלמה פגע ברכב ישיר קודם שנפגע מאחור או לאחר שנפגע מאחור ונהדף (עמ' 2 שו' 22-28). עם זאת, מפרוטוקול עדותם בהליכים מקבילים שהוגש בתיק זה בהסכמה, עולה כי נהג רכב ישיר האט את מהירות נסיעתו בשל האטת כלי הרכב לפניו וכי נהג ונוסעת רכב ישיר הרגישו שתי פגיעות ברכב מאחור, הראשונה בעוצמה גבוהה מהשנייה. נהג רכב ישיר העיד "קיבלתי שתי מכות" מאחור אותן תיאר "די חזקות" (עמ' 1 שו' 23-24). עדותו של נהג הרכב הראשון לכך שהרגיש שתי מכות מאחור הייתה עקבית גם בחקירתו הנגדית ונתמכה בעדות אשתו, נוסעת רכב ישיר שמסרה: "חשנו דפיקה חזקה, אחת ושנייה" (עמ' 4 שו' 12). עדותם של עדים אלה הוגשה כראייה בהסכמת הצדדים, ואף שלא התרשמתי באופן ישיר מהם יתר הצדדים לא חלקו על דבריהם.

9. נהג רכב ש. שלמה לא התייצב למתן עדות. גרסתו לאופן קרות התאונה נמסרה בטופס ההודעה (ת/1) אשר הוגש ללא הסתייגות ולפיה רכב הראל פגע ברכב קשר רנט שפגע ברכב ש. שלמה שפגע ברכב שלפניו. הגם שלא הייתה התנגדות להגשת טופס הדיווח של נהג רכב ש. שלמה, משזה לא התייצב לעדות ולא נחקר על גרסתו, המשקל שאני מייחסת לתוכן דיווחו אינו רב. יתר על כן, בעדותם מסרו נהג רכב ישיר ונוסעת הרכב כי היה עומס תנועה בכביש. נהג רכב ישיר אף הבהיר שהוא האט את מהירות נסיעתו בשל רכב שלפניו. בטופס הדיווח של נהג רכב ש. שלמה אין טענה לכך שרכב ש. שלמה היה בעצירה או שהאט את מהירות נסיעתו קודם לתאונה, וקיים קושי לקבוע כי נהג רכב ש. שלמה, שלא העיד, אכן הצליח לראות את שאירע בין רכב הראל לרכב קשר רנט שהיו מאחוריו, כגרסתו בטופס ההודעה.

מכל מקום, משנהג רכב ש. שלמה לא מסר עדות ולא טען בטופס ההודעה שהוא האט את מהירות נסיעתו או היה בעצירה וכאשר נהג ונוסעת רכב ישיר העידו שהם הרגישו שתי פגיעות מאחור, אין בכוח גרסת נהג ש. שלמה בטופס ההודעה לעמוד בנטל המוטל על נהג רכב ש. שלמה להוכיח כי לא פגע ברכב ישיר מאחור קודם שרכבו נפגע מאחור. עוצמת הנזק ברכב של ש. שלמה במוקד חזית (בסך 4,992 ₪ בהתאם לחוות דעת השמאי) לעומת העוצמה הגבוהה פי כמה במוקד האחורי של רכב ש. שלמה (18,570 ₪) ועוצמת הנזק במוקד האחורי ברכב ישיר (4,800 ₪ על פי חוות דעת השמאי), בשילוב עדות נהג ונוסעת רכב ישיר לכך שהרגישו "שתי מכות" תומכת במסקנה כי קודם לתאונה בין רכב הראל לבין רכב קשר רנט, פגע רכב ש. שלמה ברכב שלפניו.

10. נהג קשר רנט נפטר בטרם מסר עדות. גרסתו לאופן קרות התאונה נמסרה בטופס ההודעה מיום 31.7.2011 אשר הוגש ללא הסתייגות, ולפיו בעת שרכב קשר עמד בפקק רכב פגע בו מאחור והדף אותו קדימה. אין בטופס ההודעה טענה לכך שרכב קשר רנט עבר נתיב עובר לתאונה, כפי שהעיד העד היחיד שהובא למתן עדות לפניי, נהג רכב הראל, אשר גרסתו למעבר רכב קשר רנט נתיב לא נסתרה.

11. הנהג היחיד שהעיד בפניי, הוא נהג רכב הראל (הרכב הרביעי והאחרון בשרשרת). בעדותו לא הכחיש נהג רכב הראל שהוא פגע ברכב קשר רנט מאחור, אולם טען שרכב קשר רנט סטה בפתאומיות לנתיבו, הגם שהאט בשל אורות הבלמים של רכב ש. שלמה שהיה לפניו, וכי בשל מעבר הנתיב של רכב קשר רנט, קוצר מרחק הבלימה של רכב הראל, אשר בניסיון למנוע את התאונה סטה ימינה אולם פגע ברכב קשר רנט בפגוש האחורי. נהג רכב הראל שב והדגיש בעדותו כי אלמלא סטיית רכב קשר רנט לנתיב נסיעתו היה מרחק הבלימה של רכב הראל מרכב ש. שלמה מספיק. גרסתו למעבר רכב קשר רנט נתיב הייתה כנה, עקבית ומעוררת אמון. עם זאת, בעדותו החופשית ובחקירתו הנגדית, אין טענה מפי נהג הראל לכך שרכב קשר רנט טרם השלים את מהלך השתלבותו בנתיב נסיעת רכב הראל ולפניו ואין טענה לקיומה של תאונה קודמת בין רכב ש. שלמה לרכב ישיר שלפניו כפי שנמסר בטופס ההודעה מיום 25.12.2011 של נהג רכב הראל, חמישה (5) לאחר התאונה.

12. בטופס ההודעה המאוחר למועד התאונה מוסר נהג רכב הראל שהוא ראה תאונה בין הרכב השני לרכב ראשון. על כך אין נהג רכב הראל חוזר בעדותו בבית המשפט, אלא מאשר שפרט לאורות הבלמים ברכב שלפניו הוא אינו יודע מה ארע בין רכב ש. שלמה לרכב שלפניו (עמ' 5 שו' 6-7). מעבר הנתיב של רכב קשר רנט תואר בתרשים מהלך התאונה בטופס ההודעה כמעבר שטרם הושלם (רכב קשר מתואר בהטיה שמאלה כאשר מחציתו בנתיב נסיעת רכב הראל ולפניו). בטופס ההודעה, שאף שהוא מאוחר לתאונה הוא בוודאי קרוב למועד התרחשותה יותר מעדותו של נהג רכב הראל, אין טענה לכך שנהג רכב הראל האט את מהירות נסיעתו קודם למעבר רכב קשר רנט לנתיבו או כי נהג רכב הראל סטה ימינה בניסיון למנוע את התאונה, כפי שמסר נהג רכב הראל בעדותו. אלא שעדותו של נהג רכב הראל לכך שהוא הסיט את רכבו ימינה לא הייתה משכנעת. תחילה ובהלימה לגרסתו בעדותו לכך שרכב הראל סטה ימינה בניסיון למנוע את התאונה, העיד נהג רכב הראל שרכב הראל פגע בפגוש האחורי של רכב קשר רנט עם הפינה השמאלית קדמית שלו (עמ' 4 שו' 29-31). אולם כאשר הדגים נהג רכב הראל את נקודת המגע בין כלי הרכב שלפניו, הדגים את רכב קשר רנט נפגע בפגוש האחורי כשהוא בהטיה לנתיב נסיעת כלי הרכב ופוגע עם חזית ימין שלו בחלק האחורי של רכב ש. שלמה (עמ' 5 שו' 18-20). תיאור זה של מנח כלי הרכב אינו עולה בקנה אחד עם מוקדי הנזק בכלי הרכב, כפי שיפורט להלן ובהם נראים סימני פגיעה בחזית רכב הראל לאורך הפגוש, פגיעה לאורך הפגוש האחורי של רכב קשר רנט ולאורך הפגוש האחורי של רכב ש. שלמה. מוקדי נזק אלה מסתברים עם היות כלי הרכב אחד אחר השני באותו נתיב, יותר מגרסת נהג רכב הראל בעדותו. כאשר נהג רכב הראל עם תמונת הנזק ברכב הראל בה נראה נזק לאורך הפגוש ולא בפינה השמאלית קדמית כגרסת נהג רכב הראל בעדותו, לא היה לנהג הראל הסבר סביר ולבסוף אישר נהג רכב הראל פגיעה באמצע הרכב (עמ' 5 שו' 29-30).

13. מכל האמור נמצאתי למדה שרכב קשר רנט עבר לנתיב נסיעת רכב הראל אולם השלים את מעבר הנתיב עובר לתאונה, וכי רכב ש. שלמה פגע ברכב ישיר קודם שנפגע מאחור, ושב ופגע ברכב ישיר לאחר שנפגע מאחור ונהדף, ומכאן עדותם של נהג ונוסעת רכב ישיר שהרגישו שתי פגיעות מאחור.

14. מסקנה זו נתמכת במוקדי הנזק של כלי הרכב ועוצמתם.

רכב ישיר, על פי דו"ח השמאי שהוגש בדיון ניזוק בפגוש האחורי. נזקיו הוערכו על ידי השמאי בסך של 4,800 ₪ (מתוכו 1,200 בגין עבודות פח). רכב ש. שלמה ניזוק בשני מוקדים, כאשר הנזק במוקד האחורי היה בעוצמה גדולה מהנזק במוקד חזית. בהתאם לדו"ח השמאי, הוערך הנזק במוקד חזית ברכב ש. שלמה בסך של 4,992 ₪ (מתוכם סך של 250 ₪ בגין עבודות פח) והנזק במוקד האחורי בסך 18,570 ₪ (פי 3.5 לערך) (מתוכם סך 2,500 ₪ בגין עבודות פח). תמונות הנזק ברכב ש. שלמה שהוצגו בדיון מדגימים פגיעת פח בעוצמה גדולה בפגוש האחורי של רכב ש. שלמה (נראה מרוסק ומעוך) לעומת נזק בעוצמה נמוכה בהרבה בחזית. בהתאם לדו"ח השמאי שבדק את רכב קשר רנט, עוצמת הנזק בחלק האחורי של רכב קשר רנט גבוהה מהנזק במוקד חזית. השמאי העריך את הנזק במוקד האחורי בסך של 21,384 ₪ (מתוכם סך של 4,800 ₪ בגין עבודות פח) ואת הנזק במוקד הקדמי בסך של 17,033 ₪ (מתוכם סך של 1,800 ₪ בגין עבודות פח). לגבי רכב הראל לא הוגשה חוות דעת שמאי בגין הנזק, אולם תמונת הנזק שהוצגה בדיון מלמדת על נזק בעוצמה גדולה בחזית רכב הראל לאורך הפגוש, ולא רק בפינה.

15. הפערים בין עוצמות הנזק בין המוקד האחורי למוקד חזית ברכב קשר רנט ורכב ש. שלמה והפערים של הערכת עבודות הפח בין מוקדים אלה, יחד עם עוצמת הנזק היורד ככל שמתקדמים בשרשרת כלי הרכב מהרכב האחרון (רכב הראל) לרכב הראשון (רכב ישיר), בשילוב מיקום הפגיעה הנראית לאורך פגוש קדמי של רכב הראל ולאור הפגוש האחורי של רכב קשר רנט ולאורך הפגוש האחורי ברכב ש. שלמה, מחזקים את המסקנה כי רכב קשר רנט השלים את מעבר הנתיב קודם לתאונה, וכי רכב הראל פגע בו בעוצמה מאחור לאחר השתלבותו לפניו והדפו לעבר רכב ש. שלמה.

הפערים בנזק בין המוקד האחורי ברכב ש. שלמה לבין המוקד הקדמי (13,764 ₪ בגין המוקד האחורי לעומת 4,992 ₪ בגין המוקד הקדמי) בשילוב נזק באותו סדר גודל בין מוקד חזית של רכב ש. שלמה והמוקד האחורי של רכב ישיר (4,992 ₪ ברכב ש. שלמה לעומת 4,800 ₪ ברכב ישיר) ועדות נהג ונוסעת רכב ישיר לשתי מכות ברכב ישיר, תומכת במסקנה כי רכב ש. שלמה פגע ברכב ישיר מאחור קודם שנפגע מאחור בעקבות התאונה בין רכב הראל לרכב קשר רנט והדיפתו לפנים.

16. גם אם נהג רכב קשר רנט עבר נתיב לפני רכב הראל לא מצאתי להטיל עליו אחריות לתאונה משזה, על פי מוקדי הנזק ומיקומם, השלים את מעבר הנתיב. אין טענה לכך שמעבר הנתיב של רכב קשר רנט היה אסור. היה על נהג רכב הראל לצפות שרכב מימינו יעבור נתיב ולהתאים את מהירות נסיעתו לאפשרות זו ובמידת הצורך אף לבלום ולהאט את מהירות נסיעתו.

לאורך הפסיקה נקבע כי נהיגה בכביש טומנת בחובה סיכונים שונים, שאף אם לא קיימת חובה לצפות אותם באופן ספציפי, ניסיון החיים מלמד כי מדובר בתופעה מוכרת וכי יש להביא בחשבון את התרחשותם אלה בעת נהיגה בכביש.

בעניין ע"פ 84/85 ליכטנשטיין נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 141 (1986) נקבע:

"נהג הנוהג בכביש, אפילו בתנאים האופטימאליים שתוארו, עשוי להיתקל באירועים שונים, שאף כי אין לומר שחובה עליו לצפות איזה מהם באופן ספציפי, הרי הם מהווים חלק מהסיכונים הרגילים והנורמאליים, הכרוכים בנהיגה בדרכים. כך, למשל, הימצאות כתם שמן בכביש או שברי זכוכית או בעל חי החוצה את הכביש באופן פתאומי או תקר בצמיג או אירועים אחרים כיוצא באלה, שניסיון החיים מלמד, שהם תופעה מוכרת בכביש. נהג סביר אינו יכול, ואיננו חייב, לכן, לצפות, שבמקום מסוים בכביש יקרה אירוע ספציפי זה או אחר כגון אלה. אך הוא חייב להביא בחשבון את האפשרות, שאירוע מסוג זה עלול לקרות לו במהלך הנסיעה. ככל שהוא נוהג במהירות רבה יותר, כך יקשה עליו לשלוט במכוניתו, אם ייתקל באיזה מסיכוני דרך אלה".

לא נטען במקרה זה כי מעבר נתיבים באזור בו ארעה התאונה אסור. כאשר אין איסור על מעבר בין נתיבי נסיעה, מעבר נתיב הוא תופעה שכיחה שהיה על נהג רכב הראל לצפות להביא בחשבון בעת נהיגתו, ולנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת סיכונים הנובעים מכך, ובכלל זה להאט את מהירות נסיעתו, כדי שיכול יהיה לשלוט ברכב במקרה שסיכון זה יתממש ואף לבלום במידת הצורך. ככל שמהירות נסיעתו של נוהג הרכב גבוהה יותר כך יקשה עליו להתמודד עם סיכונים אפשריים אלה ולמנוע אותם ולא ניתן לומר כי מדובר באותם "מקרים בלתי רגילים" שאדם סביר לא יכול היה לראותם מראש ולמנוע תוצאותיהם בזהירות סבירה. בטופס ההודעה של נהג רכב הראל, הגם שהוא מאוחר בחמישה חודשים למועד התאונה, אין טענה לכך שנהג רכב הראל האט את מהירות נסיעתו ובלם קודם למעבר רכב קשר רנט לנתיבו. לא ניתן לקבל את עדותו המאוחרת של נהג רכב הראל בבית המשפט שמעה שנים לאחר התאונה לכך שהוא האט את מהירות נסיעתו והסיט את הרכב ימינה, טענה שכמוה עדות כבושה שמשקלה נמוך ואשר אף אינה עולה בקנה אחד עם מיקום הפגיעה לאורך פגוש קדמי ברכב הראל ולאורך פגוש אחורי ברכב קשר רנט ועם עוצמת הפגיעה בשני כלי הרכב.

17. תקנה 49(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 קובעת: "לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה". הפסיקה פרשה את הוראת התקנה בהרחבה כמתייחסת לבלימה ב"כל עת", ללא אבחנה בין עצירה פתאומית של רכב או עצירתו המדורגת והיא מטילה על נהג שלפניו רכב אחר לשמור על מרחק המאפשר לו לעצור בבטחה בכל עת גם אם הרכב שלפניו בלם פתאום (ראו; ת"א (ראשון-לציון) 50928-02-16 אגד הסעים בע"מ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (9.7.2017); תא"מ 9592-09-09 איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נ' תום סלע (30.5.2011); ת" א (שלום תל אביב-יפו) 205156/02 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' שירי מני (09.09.2003)). נמצאתי למדה ממכלול הראיות שבפניי שרכב קשר רנט השלים את מעבר הנתיב לפני רכב הראל עובר לתאונה, לא השתכנעתי כי נהג רכב הראל האט, בלם או סטה ימינה למניעת התאונה ועוצמת הנזק ברכב הראל ורכב קשר רנט בשני מוקדיו והנזק במוקד האחורי ברכב ש. שלמה, תומכים במסקנה כי נהג רכב הראל נסע במהירות גבוהה, פגע מאחור ברכב קשר רנט שהשלים את מעבר הנתיב והדפו לעבר רכב ש. שלמה וכי בעקבות זאת פגע רכב קשר רנט מאחור ברכב ש. שלמה.

18. מכל האמור, נהג רכב הראל אחראי לנזקי רכב קשר רנט ולנזק במוקד האחורי ברכב ש. שלמה ואילו נהג רכב ש. שלמה אחראי לנזק במוקד חזית רכבו ולנזקי רכב ישיר.

התוצאה אפוא היא, התביעה בתיק זה מתקבלת בחלקה כנגד נתבעים 1-2, אשר ישלמו לתובעת, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 27,354 ₪ בגין הנזק במוקד האחורי (כולל ירידת ערך המתייחסת כולה למוקד האחורי), בתוספת שכר השמאי (689 ₪), אגרת משפט (מחצית ראשונה ושנייה) ושכר טרחת עורכי דין בסך של 4,000 ₪.

התביעה כנגד נתבעת 3 נדחית.

ככל שהמחצית השנייה של האגרה לא שולמה, התובעת תשלם תשלום זה תוך 7 ימים.

ניתן היום, א' טבת תשע"ט, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה רכב בע"מ
נתבע: קטייב אורי
שופט :
עורכי דין: