ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק קאהן נגד לאה רחמיאן :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובע

יצחק קאהן

נגד

הנתבעת
לאה רחמיאן

החלטה

1. התובע ימציא לנתבעת, ככל שטרם עשה זאת, העתק כתב התביעה ונספחיו, העתק החלטה זו, תצהירי עדות ראשית, וכל מסמך נוסף אשר עליהם בכוונתו להסתמך בפני בית המשפט ובכלל זה חוות דעת וכל אסמכתא משפטית ו/או כל מסמך אחר, וזאת לא יאוחר מיום 13.12.18. על התובע להמציא לתיק בית המשפט אישור מסירה עד למועד האמור .

2. הנתבעת תגיש לתיק בית המשפט ולב"כ התובע כתב הגנה ונספחיו, תצהירי עדות ראשית מטעמה, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין התביעה , המצויים או שהיו מצויים ברשותה או בשליטת ה, וזאת תוך 30 יום מיום ההמצאה האמורה בסעיף 1 הנ"ל.

ככל שלא יוגש כתב הגנה כאמור, ואתבקש לכך, אשקול ליתן פסק דין על פי התביעה ומועד הדיון שייקבע להלן– יבוטל.

3. אני קובעת מועד לדיון- כולל שמיעת ראיות הצדדים, וסיכומים בעל פה ליום 7.2.19, בשעה 8:30.

4. בקשות מקדמיות יוגשו תוך 30 ימים מהיום. מובהר כי צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה במועד הנ"ל, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.

5. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

6 באחריות הצדדים לזמן עדיהם. בקשות לזימון עדים יוגשו תוך 30 ימים מהיום. ככל שהצדדים מעוניינים להעיד עדים, עליהם להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם תוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.
ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, 10 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק קאהן
נתבע: לאה רחמיאן
שופט :
עורכי דין: