ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי מלול נגד ישיר חברה לביטוח חברות :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

תובעים

יוסי מלול ת.ז. XXXXXX027

נגד

נתבעים

ישיר חברה לביטוח חברות 513910703
ע"י נציגה מר רוט

פסק דין

לפני תביעה בסך 5,690 ₪.
טענות התובע:
התובע טוען כי בטח את תכולת דירתו אצל הנתבעת בפוליסה מיום 7.5.2017 וכי ביטוח זה כלל גם את ביטוחם של תכשיטיו ותכשיטי אשתו, על פי האמור בנספח ג' לפוליסה.
אולם כשאיבדה אשתו – ביום 7.1.2018 - את צמיד הזהב שלה, במהלך יום עבודתה, והתובע פנה אל הנתבעת על מנת שתחזיר לו את ערך הצמיד בסך 4,690 ₪, סירבה הנתבעת לעשות כן. על כן הוא תובע ממנה, בנוסף לערך הצמיד, גם 1,000 ₪ בגין עגמת נפש.
טענות הנתבעת:
הנתבעת טוענת כי המקרה אינו מכוסה על ידי הפוליסה שרכש התובע. התובע סומך אמנם תביעתו על סעיף 5 הנמצא בפרק ב' לפוליסה אך מתעלם מחלקו של אותו סעיף. לטענתה אובדן אינו אחד הסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה.לו רצה התובע לכסות את אובדן הצמיד, היה עליו לרכוש גם את הכיסוי הנזכר בפרק ג' לפוליסה בסעיף 7 בו.
אולם פרק זה אינו מוזכר במפרט הכיסויים שצורף לתביעה.
בנוסף טוענת הנתבעת, למען הזהירות, כי גובה הנזק מוכחש ומופרז וכי התובע לא הוכיח עגמת נפש.
דיון והכרעה:
בדיון שנערך טען התובע כי כשרכש את הפוליסה ושוחח לשם כך עם נציגת הנתבעת אמר לה שעיקר הביטוח נועד לכיסוי תכשיטים ולאבדן חיצוני לבית.
עוד הוסיף התובע וטען כי רכש את התכשיט בחנות "תיק תק" וחנות זו נתנה לו את הערכת הנזק.
לטענת נציג הנתבעת היתה הנתבעת מכסה את ערך התכשיט לו היה אובדנו נגרם מאש, ברק, רעם, עשן, התפוצצות, התלקחות, רוח במהירות מעל 30 קשר, ברד, נפילת כלי טיס, מגע או התרחשות כלי רכב בדירה, גניבה, שוד, פריצה, התקהלות אסורה, התפרעות, רעידת אדמה, צונאמי, שטפון או הצפה אך לא במקרה של איבוד התכשיט מחוץ לבית.
על פי המפרט לפוליסת הביטוח מבוטחת תכולת הדירה לפי פרק ב' לפוליסה שכותרתו ""ביטוח התכולה". בהמשך נרשם כי קיים כיסוי לתכשיטים וכלי זהב לפי פרק ב' כנגד הסיכונים המפורטים בסעיף 3 של פרק ב'. הסיכונים בסעיף 3 הם כאמור בדברי נציג הנתבעת.
פרק ב' זה מגדיר תכולה ככל דבר וחפץ הנמצאים בדירה ואף מגדיר, כאמור, את הסיכונים המכוסים . אמנם נאמר בסעיף 5.1 כי המבוטח יקבל פיצוי גם על חפצים הנמצאים מחוץ לדירה בשווי עד 5% מערכם, אולם גם זאת - רק בקרות אחד הארועים המפורטים לעיל, בדברי נציג הנתבעת.
הסעיף שיכול היה לסייע לתובע במקרה שארע הוא סעיף 7.1 לפרק ג' לפוליסה ולפיו במקרה של אירוע בלתי צפוי ובלתי מתמשך הנובע מסיבה חיצונית, ואינו נכלל בסיכונים המפורטים בפרק ב', יכוסו גם תכשיטים הנמצאים באופן ארעי מחוץ לבית המבוטח.
דא עקא כי פרק ג' אינו נכלל במפרט שצורף לכתב התביעה ואף אינו מוזכר בו.
פוליסת הביטוח נוסחה כפי הפוליסה בתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986 ועל כן אין מקום לטעון כי היא מקפחת את התובע. המפרט מפנה את התובע לסעיפים מהפוליסה שהם אלה שנקנו על ידו.
התובע לא צרף הוכחה כי בעת רכישת הפוליסה אמר לנציגת הנתבעת והדגיש כי עיקר הביטוח נועד לכיסוי תכשיטים מחוץ לבית כך שגם לא הוכחה רשלנות מצידה או מצג שווא.
על כן אין מנוס מדחיית התובענה והיא נדחית תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת בסך 500 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.


מעורבים
תובע: יוסי מלול
נתבע: ישיר חברה לביטוח חברות
שופט :
עורכי דין: