ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין למיס זנגרי נגד בית חולים ע''ש רבקה זיו צפת :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובעת

למיס זנגרי

נגד

הנתבעות

  1. בית חולים ע''ש רבקה זיו צפת
  2. מדינת ישראל משרד הבריאות
  3. ד''ר גילת חנה
  4. ענבל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאור הסכמת הצדדים, אני ממנה פרופ' פיירמן צבי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הגסטרואנטרולוגיה.

2. התובעת תמציא למומחה ולכל בעלי הדין תוך 15 יום מהיום, הסכמה לויתור על זכותו לסודיות רפואית, על פי התקנות, ואת כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לה ובדבר הבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת.

3. בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הנ"ל, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים כנ"ל שהתובעת לא המציאה לו (לרבות חוות דעת רפואיות). העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. המומחה רשאי לדרוש מהתובעת לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובעת. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, הדרושים לביצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובעת תמציא את טופס הויתור על סודיות רפואית, כאמור.

5. המומחה יגיש חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 60 יום מיום בדיקת התובעת. בחוות דעתו יתייחס המומחה, בין היתר, לקשר הסיבתי בין האירוע המתואר בכתב התביעה (להלן: "התאונה") לבין הנזק הנטען, לציפייה להחמרה או שיפור במצב התובעת בעתיד, ולמצב ה הרפואי של התובע ת עובר לתאונה. כן יקבע המומחה את שיעור נכות ה הזמנית ו/או הקבועה של התובע ת, ככל שנותרו.

6. ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת בהקדם, וב"כ כל הצדדים יואילו לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. יובהר כי מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

7. שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה, כאשר המומחה אחראי לגביית שכרו.

8. ככל שלמומחה היכרות אישית שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטתו עם מי מבעלי הדין, או עם מי מן המומחים שנתנו חוות דעת בתיק, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי. כמו כן, ככל שהמומחה נותן חוות דעת באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב"כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

9. אני קובעת את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, 10 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: למיס זנגרי
נתבע: בית חולים ע''ש רבקה זיו צפת
שופט :
עורכי דין: