ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דיאב שיבלי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט מוסטפא קאסם

המערער:
דיאב שיבלי
ע"י ב"כ: עו"ד סאלח דיואני

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מחמד גאנם

פסק דין

1. ביום 6.1.2016 אירעה למערער תאונה אשר הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה ואשר בה נפגע המערער בעינו הימנית.

2. ועדה רפואית לעררים אשר התכנסה ביום 31.1.2018 קיבלה את ממצאי חוות דעת יועץ עיניים מיום 22.1.2018, לפיהם למערער נכות בשיעור 0% מיום 24.1.2016 בגין צלקת בקרקעית עין ימין, לפי פריט 61(ג) (להלן: "הוועדה"). כנגד החלטת הוועדה הנ"ל הוגש הערעור אשר לפניי.
בערעור נטען בעיקר כנגד החלטת הוועדה שלא לאמץ את חוות דעת יועץ העיניים.

3. ביום 3.10.2018 התקיים דיון לפני כבוד הרשמת מ. ניר שלו. בדיון התברר כי הערעור נערך מבלי שחוות דעת יועץ העיניים עמדה בפני ב"כ המערער וכי הוא הסתמך על מכתב המשיב מיום 22.1.2017 בו נכתב: "לידיעתך ביום 22.1.2018 דן בעניינך רופא מומחה בתחום העיניים. לידיעתך, הרופא ממליץ לקבוע אחוזי נכות לצמיתות".

המערער השלים את טענותיו בדיון, ביחס לחוות דעת יועץ העיניים וטען כפי שיפורט בהמשך, כי נפלו פגמים בחוות הדעת אשר מצדיקים החזרת עניינו של המערער לוועדה על מנת שתפנה ליועץ חיצוני אחר בתחום העיניים.
4. ביום 15.10.2018, הודיע המשיב כי הוא מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים כדי שתפעל כדלקמן:

א. יועץ העיניים יבחן את עניינו של המערער מחדש, לרבות ביצוע בדיקה קלינית, ולאחר מכן יציין את ממצאיו.
היועץ יעיין במסמכים הרפואיים וחוות הדעת של ד"ר חליחל מיום 14/03/17.
ב. לאחר מכן, היועץ ייתן את החלטתו ומסקנתו וינמק את קביעתו תוך שעליו להתייחס לחוות הדעת מטעם המערער כחוק וכנדרש.
ג. לאחר מתן חוות הדעת המעודכנת של היועץ, תתכנס הוועדה הרפואית לעררים ותדון בחוות הדעת ותסכם מחדש.

5. ביום 23.10.2018 השיב המערער לתגובת המשיב, וטען כי הפגמים אשר נפלו בעבודת יועץ העיניים, מצדיקים את העברת הדיון ליועץ עיניים אחר או להחזרת לוועדה בהרכב אחר אשר תכלול מומחה בתחום רפואת העיניים.

מטענות הצדדים עולה כי למעשה נותרה מחלוקת בנושא הרכב הוועדה אשר תדון שנית בעניינו.

6. לטענת המערער, נפלו בעבודת יועץ העיניים הפגמים המהותיים שלהלן :

א. הרופא המייעץ בלבל בין עין ימין שנפגעה לבין עין שמאל.
ב. הרופא קבע כי חדות ראיה של 6/5 השתפרה ל – 6/9 כאשר אין ספק כי לא מדובר בשיפור אלא בהרעה בחדות הראיה.
ג. הרופא ציין כי ניתן להגיע לש יפור אופטי באמצעות אביזר רפואי מבלי שהוא מסביר מהו אותו אביזר.
ד. על מנת לקבוע מהי חדות הראיה לפי פריט 52 לרשימת הליקויים, יש לבדוק האם נגרם נזק לשדה הראיה, בדיקה זו לא נעשתה על ידי היועץ.
ה. קביעת המומחה כי מיקום הצלקת אינו מרכזי בקרנית, כפי שקבעו רופא בית החולים וד"ר חליחל, והצמדות להוראות פריט 61(ב), נועדה כדי להצדיק את האמור במכתב מיום 22.1.2018.

7. לטענת המשיב, אין מקום להחליף את היועץ בתחום העיניים שכן יש להחיל את ההלכה בעניין הצורך בהחלפת הרכב הוועדה והכלל הינו כי העניין מוחזר לאותו הרכב, אלא כאשר עולה חשש כי הוועדה תהיה נעולה בדעתה.
עוד טען המשיב, כי ההסכמה להחזיר את עניינו של המערער לבדיקה מחדש בפני רופא העיניים באה מאחר ומעיון בפרוטוקול עולה לכאורה כי נפלו טעויות סופר, אשר מקורן יכול והיה בהקלדה וכי אין בטעות זו כדי לקבוע כי היועץ נעול בדעתו.
עוד הוסיף המשיב, כי היועץ ביצע בדיקה קלינית מקיפה בעניין הראיה, ציין את ממצאיו ואף בדק את עניין הפעלת פריט 61(ב) בהתאם לפרמטרים הנדרשים בסעיף הליקוי. עוד נטען, כי קביעתו מנומקת להבדיל מזו של המומחה מטעם המערער אשר ציין ממצאים כלליים מבלי להתייחס למיקום הכתמים כדרישת הסעיף. כן נטען, כי שיטת ודרך הבדיקה הינ ן עניין שברפואה ובית הדין אינו נוהג להתערב בהן. מעבר לכך, נטען כי מבירור שערך ב"כ המשיב עלה כי שיטת הבדיקה בסיוע החריר הינ ה שיטה מקובלת ונהוגה בעת בדיקת הראיה ואפשרויות שיפורה .

8. דיון והכרעה

הלכה פסוקה היא, שדרך המלך בקשר להחזרת עניינו של המבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה באותו הרכב. רק במקרים נדירים בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, או במקרים חריגים אחרים, מועבר העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו עב"ל (ארצי) 778/08 מיכאל דהן - המוסד לביטוח לאומי (19.10.09)).

בעניינינו, במסגרת חוות דעתו של יועץ העיניים מיום 22.1.2018, פורטו ממצאי הבדיקה כך: "חדות ראיה 6/5 בעין ימין בעין שמאל 6/18, ללא תיקון אופטי, בסיוע חריר משתפרת כל עין ל 6/9. עיניים שקטות, בעין ימין צלקת סטוראמלת עגולה בקוטר 0.5 מ"מ מחוץ לארבעת המ"מ המרכזיים של הקרנית ללא תגובה סביבה. פרט לכך קדמים תקינים קרקעיות תקינות".
בסיכום הדיון ומסקנות, נכתב כך: "היועץ עיין בחוות דעתו של ד"ר חליחל מיום 14.3.17, ממצאי בדיקת חדות הראיה של היועץ שונים מאלה של ד"ר חליחל ובהתאם לכך הערכת הנכות של ד"ר חליחל בגין ליקוי הראיה אינה תואמת את ממצאי בדיקת היועץ, לעניין כתמים בקרנית מיקום הכתם וגודלו מתאימים לסעיף ליקוי 61(ג) ולא (61(ב) כפי שהציע ד"ר חליחל. נכותו בגין צלקת עומדת על 0 אחוז לפי סעיף 62(ג)".

אשר לטענות המערער המפורטות בסעיפים 6.א ו – ב' שלעיל, הרי שעיון בחוות דעת היועץ, מעלה כי מסקנתו התקבלה על בסיס בדיקת המערער כמפורט לעיל ולאחר עיון בחוות דעתו של ד"ר חליחל. המומחה נימק את חוות דעתו גם בהתייחס לחוות דעת ד"ר חליחל תוך מתן הסבר לממצאים השונים. אכן יש מקום להחזיר את עניינו של המערער לדיון, בשים לב לכך כי על פניו, הרישום לגבי ממצאי בדיקת הראיה של עין ימין מתייחס לעין שמאל וההיפך. כמו כן עולה חוסר בהירות לנוכח הקביעה כי כל עין משתפרת ל – 6/9 כאשר ביחס לממצא 6/5, לא מדובר בשיפור. אולם סביר יותר להניח על רקע האמור לעיל, כי מדובר בטעות סופר, לעומת האפשרות כי מדובר בפגמים מהותיים בעבודת היועץ.

מכאן ולאור ההלכה הפסוקה המובאת לעיל, אין מקום להורות לוועדה להתייעץ עם מומחה אחר בתחום העיניים או להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר שבו ישב מומחה בתחום העיניים.

אשר לטענות המערער המפורטות בסעיפים 6.ג ו – ד שלעיל , מדובר בטענות שמתחום הרפואה ולבית הדין אין את הסמכות והכלים להתערב בהן .

9. סיכום

לאור כל האמור לעיל, משלא שוכנעתי כי היועץ או הוועדה נעולים בדעתם, הערעור מתקבל כך שעניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, באותו הרכב, כדי שתפעל כדלקמן:

א. יועץ העיניים יבחן את עניינו של המערער מחדש, לרבות ביצוע בדיקה קלינית, ולאחר מכן יציין את ממצאיו.

היועץ יעיין במסמכים הרפואיים וחוות הדעת של ד"ר חליחל מיום 14/03/17.

ב. לאחר מכן, היועץ ייתן את החלטתו ומסקנתו וינמק את קביעתו תוך שעליו להתייחס לחוות הדעת מטעם המערער כחוק וכנדרש.

ג. לאחר מתן חוות הדעת המעודכנת של היועץ, תתכנס הוועדה הרפואית לעררים ותדון בחוות הדעת ותסכם מחדש.

10. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪ וזאת תוך 30 יום.

11. ככל ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, א' טבת תשע"ט, (09 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דיאב שיבלי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: