ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד אפריים פישר :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מירב שמיע

נגד

נתבעים

  1. אפריים פישר
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל לוזון

3. דליה ברזני
4. יגאל ברזני

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 30.10.2016, בין כלי רכב, תוצרת וולבו, מ"ר 55-839-31, שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "רכב הוולוו"), ובין כלי רכב, תוצרת סובארו, מ"ר 53-850-61 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 1 ונהוג בידו ומבוטל על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הסובארו") ולבין כלי רכב, תוצרת יונדאי, מ"ר 24-364-10, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 3 ונהוג בידי הנתבע 4 (להלן: "רכב היונדאי") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר ב"תאונת שרשרת" נטענת שבה היו מעורבים שלושה רכבים, כדלקמן:

רכב הוולוו הוא הרכב הראשון, רכב הסובארו הוא הרכב השני ורכב היונדאי הוא הרכב השלישי והאחרון.

2. התובעת טוענת כי רכבה נפגע מאחור על ידי רכב הסבארו אשר נפגע מאחור על ידי רכב היונדאי, אך אינה יודעת לומר מי מנהגי הרכבים הנתבעים אחראי לתאונה. כמו כן, טוענת התובעת כי בגין התאונה נגרמו לרכב הוול וו נזקים אשר הוערכו על ידי שמאי רכב מטעמה והיא נשאה בעלות תיקון הנזקים לרבות הוצאות שומה ועתה תובעת את הפסדיה.

מנגד, הנתבעים 1 ו-2 טוענים כי התאונה נגרמה באחריותו של נהג רכב היונדאי. לטענתם, בעקבות עצירתו של רכב הוולוו עצר גם רכב הסובארו אחריו מבלי לפגוע בו אלא שאז הגיח רכב היונדאי מאחור פגע ברכב הסובארו מאחור והדפו לעבר רכב הוול וו.

הנתבעים 3 ו-4 לא הגישו כתב הגנה בתיק.

המחלוקת בין הצדדים היא בקשר עם נסיבות התרחשותה, דהיינו בשאלת האחריות לקרות התאונה, ובקשר עם היקף הנזק שנגרם לתובעת.

3. נערכה לפני ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה למעט נהג רכב היונדאי.

4. בפתח הישיבה טען ב"כ הנתבעים 1 ו-2 כי אין מחלוקת לגבי הפגיעה ברכב הוולוו מאחור.

ב"כ התובעת הציגה לבית המשפט אישורי מסירה לנתבעים 3 ו-4 המלמדים, לכאורה, על המצאת כתב התביעה (מוצגים במ/1 ו-במ/2), שניהם חתומים בידי הנתבעת 3 האחד כנתבעת והשני כאמו של הנתבע 4 המתגורר עמה.

ב"כ התובעת ביקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעים 3 ו-4.

5. בהמשך ישיבת ההוכחות העידו נהגת רכב הוולוו ונהג רכב הסובארו.

6. בתום שמיעת העדויות הגיעו ב"כ התובעת והנתבעים 1 ו-2 להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

אולם, לא ניתן לפסוק בתיק זה על דרך הפשרה לאור אי התייצבותם של הנתבעים 3 ו-4 וכיוצא בזה על היעדר הסכמתם לפסיקה על דרך זו.

7. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעד ים במהלך חקירת ם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה כנגד הנתבעים 3 ו-4, ודינה להידחות כנגד הנתבעים 1 ו-2, מהנימוקים להלן:

היעדר הגנה מטעם הנתבעים 3 ו-4

7.1. מעיון במוצגים במ/1 ו-במ/2 עולה לכאורה כי כתב התביעה הומצא לידי הנתבעים 3 ו-4 עוד ביום 31.12.2017.

המען המופיע על גבי אישורי המסירה "הנוטרים 12/9 ירושלים" הוא גם מענו של הנתבע 4 המופיע על גבי תיאור נסיבות התאונה על ידי הנתבע 1, אשר צורף לכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2.

די בכך כדי לקבוע כי כתב התביעה המוצאה כדין לידי הנתבעים 3 ו-4.

7.2. הואיל וכתב הגנה לא הוגש מטעם הנתבעים 3 ו-4, הרי שאין מנוס ממתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגדם.

האחריות לקרות התאונה

7.3. למעלה מזאת, נהגת רכב הוולוו ונהג רכב הסובארו העידו ונחקרו בחקירה נגדית.

7.4. מעדותה של נהגת רכב הוולוו עולה כי האטה את רכבה בעקבות האטה בתנועת כלי הרכבים לפניה, ולאחר מכן רכב הסובארו פגע ברכבה מאחור (עמ' 2, שורות 15-14 לפרוטוקול). נהגת רכב הוולוו מציינת כי הרגישה מכה אחת (עמ' 2, שורות 16 ו- 24 לפרוטוקול). נהגת רכב הוולוו אינה יודעת מה היו נסיבות התאונה ובכלל זה האם רכב הסובארו נהדף על רכבה על ידי רכב היונדאי (עמ' 2, שורה 22 לפרוטוקול).

7.5. נהג רכב הסובארו העיד כי עצר את רכבו בעקבות עצירת רכב הוו לוו שהוסע לפניו, במרחק של פחות מחצי מטר, ואז הגיח רכב היונדאי מאחור פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב הוולוו (עמ' 3, שורות 12-11 לפרוטוקול).

נהג רכב הסובארו מציין כי תיקן את נזקיו מכספו, ולא תבע את נזקיו מהנתבעים 3 ו-4 מאחר שנהג רכב היונדאי ציין בפניו כי הוא אסיר משוחרר, ללא כל ממון (עמ' 3, שורות 26-24 לפרוטוקול).

נהג רכב הסובארו מציין כי שמע את האישה שישבה לצדה של נהגת רכב הוולוו אומרת לאחר התאונה כי שמעה מכה ועוד מכה (עמ' 4, שורות 4-2 לפרוטוקול). אולם, מאחר שלא הובאה כל עדה נוספת מ טעם התובעת זולת הנהגת ברכב הוולוו הרי שמדובר בעדות שמיעה שאינה קבילה.

7.6. לאור גרסתה של נהגת רכב הוולוו, לפיה הרגישה מכה אחת בלבד, ולאור גרסתו של נהג רכב הסובארו, בדבר פגיעתו ברכב הוולוו כתוצאה מהדיפה בלבד, ומקום שלא נסתרו העדויות הרי שאני קובע על יסוד הראיות שהוצגו בפניי כי סביר יותר כי רכב הוול וו נפגע מאחור כתוצאה מהדיפת רכב הסובארו על ידי רכב היונדאי, ומבלי שקדמה לכך פגיעה של רכב הסובארו ברכב הוול וו.

7.7. לפיכך, האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של נהג רכב היונדאי.

משכך, הן על יסוד היעדר כתב הגנה מטעם הנתבעים 3 ו-4 והן לאור מסקנתי בדבר האחריות לקרות התאונה, התביעה מתקבלת במלואה נגד הנתבעים 3 ו-4 ונדחית כנגד הנתבעים 1 ו-2.

8. הנתבעים 3 ו-4, ישלמו, ביחד ולחוד, לתובעת את הסכומים הבאים:

8.1. סכום התביעה, בסך של 16,369 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

8.2. שכ"ט עו"ד בסך של סך של 1,800 ₪.

8.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

9. התובעת תישא בשכר העד מטעם הנתבעת 2 כפי שנפסק בדיון.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ולכל אחד מהנתבעים 3 ו-4 בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה כסלו תשע"ט, 03 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אפריים פישר
שופט :
עורכי דין: