ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד שולחי ההודעה :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל רובין

נגד

נתבעים
שולחי ההודעה

צדדי ג'

  1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  2. עטון מוחי

ע"י ב"כ עוה"ד איתי שכטר

3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יניב מודן

  1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  2. ציר תיור והסעות (פסגת מינוף והובלה) בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יניב מודן

פסק דין

1. לפניי תביעת תחלוף, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 08.06.2017, בין כלי רכב, מ"ר 56-524-70, שבעת התאונה היה מבוטחת על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "רכב התובעת"), ובין כלי רכב, מסוג ג'יפ, מ"ר 32-167-34 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 1 בביטוח נזקי רכוש, בבעלות הנתבע 2 ונהוג בידו (להלן: "הג'יפ") ולבין כלי רכב, מסוג מיניבוס, מ"ר 33-106-11, שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 3 וצד ג' 1 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' ובבעלות צד ג' 2 (להלן: "המיניבוס") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר ב"תאונת שרשרת" שבה היו מעורבים שלושה רכבים, כאשר רכב התובעת הוא הרכב הראשון, רכב המיניבוס הוא השני, והג'יפ הוא השלישי.

2. המחלוקת בין הצדדים היא בקשר עם נסיבות התרחשותה, דהיינו בשאלת האחריות לקרות התאונה, ובקשר עם היקף הנזק שנגרם לתובעת.

3. נערכה לפני ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים הצדדים לתובענה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל כנגד הנתבעת 3, ודינה להידחות כנגד הנתבעים 1 ו-2. לאור זאת, דין הודעת צד ג' להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג הג'יפ, שהייתה משכנעת ביותר בהשוואה לגרסאות שני הנהגים האחרים.

נהג הג'יפ תיאר את נסיבות התאונה בפרוטרוט, לעומת יתר נהגי כלי הרכב, שהעידו בצורה מהוססת ובלתי עקבית.

5.2. במהלך שמיעת עדותה של נהגת רכב התובעת התברר כי קביעתה הנחרצת שבטופס ההודעה על התאונה, לפיה התאונה נגרמה בשל הדיפתו של המיניבוס על ידי הג'יפ, מבוססת על אמירתו של נהג המיניבוס גרידא.

כמו כן, נהגת רכב התובעת לא ידעה לומר אם הרגישה מכה אחת או שתיים, ולא ידעה לומר אם שמעה מכה או שתיים.

מכאן, שעדותה של נהגת רכב התובעת, לפיה רכבה נפגע על ידי הדיפת המיניבוס, אינה אלא ספקולציה.

5.3. השתכנעתי כי לאור עצירתו של רכב התובעת לנוכח אור אדום ברמזור שדלק בכיוון נסיעתו ניסה נהג המיניבוס לעצור את רכבו אך ללא הועיל ופגע ברכב התובעת בחלקו האחורי, ורק לאחר מכן הגיח הג'יפ מאחורי המיניבוס ופגע בחלקו האחורי של המיניבוס מבלי להדפו לעבר רכב התובעת.

5.4. משכך, ברי כי האחריות לקרות התאונה היא על נהג המיניבוס.

5.5. מקום שאין חיוב של שולחי ההודעה בתביעה ברי דין הודעת צד ג' להידחות.

5.6. באשר למחלוקת בעניין שיעור הנזק, הרי שמאחר שסכום התביעה נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לזמן את שמאי התובעת לשם חקירתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעת 3 תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 1,540 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעם הנתבעים 1 ו-2 כפי שנפסק בדיון.

8. הנתבעת 3 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

9. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה כסלו תשע"ט, 03 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שולחי ההודעה
שופט :
עורכי דין: