ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד עלי אלח'טיב :

לפני כבוד ה שופטת רבקה ארד

תובעת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עידו רביד

נגד

נתבעים
1.עלי אלח'טיב
2.כאמל אבו קטיפאן
3.כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבעים 2-3 ע"י ב"כ עו"ד ברק פרל

פסק דין

תביעת שיבוב ע"ס 14,740 ₪ בגין תאונה מיום 30.10.15 בה נגרמו נזקים לרכב המבוטח ע"י התובעת.

תמצית טענות התובעת
רכב התובעת נפגע בתאונה עת נסע בכביש ורכב נהוג ע"י נתבע 2 אשר גרר עגלה (להלן: הנגרר) נסע לאחור בחוסר זהירות ופגע בחלק האחורי של רכב התובעת.

התביעה הוגשה כנגד נהג הרכב, מר כאמל אבו קטיפאן (נתבע 2), וכנגד מבטחת הנגרר ( נתבעת 3). בהעדר פרטים של הרכב הגורר, לא הוגשה תביעה כנגד מבטחתו, ככל שקיים ביטוח כאמור. עוד הוגשה תביעה כנגד מר עלי אלח'טיב (נתבע 1) אולם התובעת ביקשה למחוק את התביעה כנגדו ואני מורה על מחיקתה.

תמצית טענות הנתבעים 2-3
הנתבעת 3 טוענת כי התאונה לא ארעה כפי הנטען ע"י התובעת ויש לדחות את התביעה כבר בגין כך שלא הוכח אירוע התאונה. מעבר לכך, וגם אם יוכח שהתאונה התרחשה כפי טענת התובעת, לא ניתן לחייב את הנגרר לשאת בנזקי רכב התובעת מאחר והתובעת לא פירטה בכתב התביעה את פרטי הרכב הגורר ולא תבעה את מבטחתו וכי על מבטחת הרכב הגורר לשאת בנזקי התובעת.

דיון והכרעה
ראשית, יש להכריע מה היו נסיבות התאונה. בעניין זה העיד הנהג ברכב התובעת בלבד. הנתבעת לא העידה את הנהג ברכב מטעמה (יש להדגיש כי הנהג הוא נתבע 2 גם לשיטת הנתבעת 3 וראו בעניין זה בקשתה להזמנת עדים מיום 15.10.18).

נהג התובעת העיד באופן קוהרנטי כי בעת שנסע באיטיות בכביש, רכב הנתבעים יצא מכביש צדדי בנסיעה לאחור ופגע עם חלקו האחורי של הנגרר בחלק האחורי של רכבו. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים לפיה אין לקבל את גרסת נהג התובעת מאחר ובהודעה מטעמו נרשם כי נפגע בעת ש רכבו עמד בכביש. גם בביהמ"ש העיד נהג התובעת כי נפגע בעת נסיעה איטית בפקק ופער זה בין הדברים אינו מהותי ואינו משליך על האחריות לתאונה. כמו כן, נהג התובעת העיד כי לאחר התאונה נתבע 2 מסר לו את פרטי הנגרר, מאחר והנגרר הוא שפגע ברכבו. לאור האמור, ומאחר ועדות נהג התובעת לא נסתרה, אני קובעת כי התאונה התרחשה כפי עדות נהג התובעת ובנסיבות העניין, האחריות לתאונה מוטלת על נהג הנתבעים, הוא נתבע 2, אשר נסע לאחור.

משנקבע כי נתבע 2 אחראי לתאונה, הרי שעליו לשאת בנזקי התובעת.

אין חולק כי אירוע התאונה מבוטח ע"י נתבעת 3. למרות זאת, ועל אף שלא נטען כי פוליסת הביטוח שהוציאה הנתבעת 3 לנגרר סוייגה או הוגבלה, טוענת הנת בעת 3 כי יש לדחות את התביעה כנגדה שכן לשיטתה במקרים כגון דא על מבטחת הגורר לשאת בנזקי הניזוק.

שאלת הטלת האחריות לשאת בנזקי הניזוק על מבטחת הגורר או מבטחת הנגרר מעסיקה לא מעט את הערכאות הדיוניות. ניתן לחלק את העמדות לשתיים. הראשונה, מטילה את האחריות על מבטחת הרכב הגורר בלבד מהטעם העיקרי שיש לראות בו את הרכב הדומיננטי מבין השניים. השניה, מטילה את האחריות על מבטחות הגורר והנגרר באופן שווה מאחר וכאשר השניים מחוברים הם מהווים יחדיו כלי רכב אחד המושפע משני חלקיו.
סקירת הפסיקה הרלוונטית לשתי הגישות הנ"ל הובאה בפסק דינה של כבוד השופטת שרון הינדה בתא"מ (שלום-ת"א) 44848-05-13 הפניקס חברה לביטוח ב"מ נ' מ.י. להובלות ולמסחר בע"מ (29.12.16).

אלא שלטעמי מחלוקת זו פחות רלוונטית למקרה הנדון, מאחר ואין לפנינו מחלוקת בין שתי מבטחות. ואבאר.

האחריות הנזיקית לתאונה מוטלת על הנהג, נתבע 2, ש נהג בשני כלי רכב אשר היוו בעת התאונה יחידה אחת המושפעת הן מכוחו המכני של הגורר והן מהנגרר המחובר אליו ומשפיע אף הוא על תנועת היחידה החדשה ואופן הנהיגה בה. יש לזכור כי הנגרר הוא שבא במגע עם רכב התובעת ו לא ניתן להפריד ולקבוע מהי מידת תרומתו של הגורר לתאונה במנותק ממידת תרומתו של הנגרר לתאונה ( בעניין זה ראו והשוו פסק דינו של חברי כבוד השופט רפי ארניה בתא"מ (שלום-ראשל"צ) 55452-01-15 אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נ' רון (ק.א.) הובלות בע"מ (3.2.16) ).

לכן, האחריות של מבטחות הגורר והנגרר הי א אחריות ביחד ולחוד לשאת בנזקי הניזוק ובהתאם לכיסוי הביטוחי. ככל והיו לפנינו פרטי הגורר והיה מתברר כי גם זה מבוטח בביטוח מתאים, הרי שהיה מקום לדון בשאלת חלוקת האחריות לשאת בנזקי התובעת בין המבטחות של הגורר והנגרר, במסגרת מערכת היחסים בינן לבין עצמן (בבחינת ביטוח כפל) . זאת, ללא קשר ו במנותק מאחריותו הנזיקית של נתבע 2 הנהג לשאת בנזקי רכב התובעת, ואחריות המבטחת לשאת בה ם מכח פוליסת הביטוח .

במקרה שלפנינו, כאשר הנתבעת 3 אינה חולקת על קיומה של פוליסת ביטוח המכסה את רשלנותו של הנהג (נתבע 2) , שאלת הכיסוי הביטוחי של הגורר, ככל וכיסוי כאמור קיים, אינה רלוונטית.
כאמור, נתבעת 3 לא טענה לסייג או חריג כלשהו בפוליסת הביטוח של הנגרר ולכן גם אין לקבל את הטענה כי ביטוח אחריות לנזקי צד ג' לרכב הנגרר חל רק במקרים בהם הנגרר מנותק מהגורר ובנסיבות מסויימות (סיכומי ב"כ הנתבעת ע' 10 ש' 9-11).

אשר על כן, אני מחייבת את נתבעים 2-3 לשלם לתובעת את הסך של 14,740 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה. כמו כן, הנתבעים 2-3 ישאו בהוצאות התובעת בסך של 375 ₪ בגין אגרה, שכר עד התובעת כפי שנפסק וכן ישלמו לקופת ביהמ"ש את המחצית השניה של האגרה. בנוסף, הנתבעים 2-3 ישאו בשכ"ט ב"כ התובעת בסך 2,600 ₪.
כאמור, התביעה כנגד נתבע 1 נמחקת.

ניתן היום, כ"ה כסלו תשע"ט, 03 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: עלי אלח'טיב
שופט :
עורכי דין: