ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צועדים לעתיד יחד ס.ח. בע"מ נגד רפיאזדה קשני מהרדד :

לפני כבוד השופט רונן אילן

התובעת:
צועדים לעתיד יחד ס.ח. בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יהודה גרף

נגד

הנתבע:
רפיאזדה קשני מהרדד
ע"י ב"כ עו"ד ארז בי-עזר

החלטה

בתיק זה מתבררת תביעה בה עותרת התובעת לתשלום סך של 1,801,630 ₪, יתרת חוב המגיעה לה, לשיטתה, בגין עבודות בנייה ושימור שביצעה במבנה ברח' דיזינגוף 108 בתל אביב (להלן: "הבניין").
התובעת הינה חברה העוסקת בביצוע עבודות בנייה. הנתבע, שהינו הבעלים של הבניין, ביקש לבצע בבניין עבודות שיקום, שיפוץ ושימור. בין הצדדים נחתם הסכם לביצוע עבודות בנייה בבניין ובו נקבע, בין היתר, כי העבודה הינה פאושלית, אולם אם יוזמנו בהמשך עבודות נוספות על ידי הנתבע, בין אם בדרישה ישירה ובין אם באמצעות עדכון תכניות, ישלם הנתבע עבור עבודות אלה בנפרד.
לטענת התובעת, היא הגישה לנתבע חשבון לתשלום בגין העבודות הנוספות שביצעה, אולם החשבון לא שולם. הנתבע, מצידו, מעלה טענות ביחס לאיחור בסיום ביצוע העבודות וכן מבקש לבצע קיזוז בתשלום שדורשת התובעת.
בדיון שנערך ביום 1.1.18 הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה אשר ינסה לגשר בין הצדדים. הךיכי הגישור נמשכו מספר חדשים וביום 15.10.18 הודיע המגשר שהליכי הגישור לא עלו יפה.
בעקבות הודעה זו הוצעה לצדדים האפשרות למינוי מומחה שיחווה דעתו בשאלות שבמחלוקת וביום 5.11.18 ה ודיעו הצדדים כי הם מסכימים למינוי מומחה כאמור.
לפיכך, אני מורה כדלהלן:
אני ממנה את המהנדס אדי קלמיס (שדרות שבזי 5, שדרות; טל- 052-XXXX749) כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה יבחן את טענות הצדדים ביחס להתחשבנות ביניהם, כפי שפורטו בכתבי הטענות, ולרבות הטענות לעבודות נוספות שבוצעו על ידי התובעת לטענתה, הקיזוזים שמבקש לקזז הנתבע , והמחלוקת לעניין האחריות בעיכוב השלמת העבודות.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחה מיידית את כתבי הטענות. פגישה בבניין תתקיים במועד שיתואם בין המומחה לב"כ הצדדים, במועד שיחול בתוך 30 יום מהיום. חוות דעת המומחה תינתן בתוך 30 יום ממועד הפגישה.
בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש. היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה שכזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של התובעת לשאת במחציתו ושל הנתבע לשאת במחציתו הנוספת, בחלקים שווים ביניהם.
שכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש) יעמוד על 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.
לתז"פ ביום 30.1.19.
ניתנה היום, כ"א כסלו תשע"ט, 29 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צועדים לעתיד יחד ס.ח. בע"מ
נתבע: רפיאזדה קשני מהרדד
שופט :
עורכי דין: