ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזיאס אשכנזי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת רויטל טרנר

המערער:
עוזיאס אשכנזי
ע"י ב"כ עו"ד אלי מלול

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אריק יעקובי

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה לעררים (אי כושר) מיום 16/4/18 (להלן: הוועדה), אשר דחתה את ערר המערער וקבעה כי לא איבד 50% לפחות מכושרו להשתכר.

2. הוועדה התכנסה מכוח פסק דינו של כבוד השופט טל גולן בבל 38762-05-17, מיום 24/1/18 (להלן: פסק הדין), במסגרתו נקבע כי "עניינו של המערער יושב לועדה לעררים (אי כושר) באותו הרכב על מנת שתשוב ותדון בעניינו של המערער תוך התייחסות להשכלתו, עברו התעסוקתי וגילו. המערער וב"כ יוזמנו לטעון טענותיהם. החלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת".

3. עיקר טענות המערער –
א. הוועדה התעלמה מהוראות פסק הדין, וכל שעשתה היה לציין מהי השכלתו של המערער ואת טווח העיסוקים בהתאם לה. הוועדה לא ציינה כלל כיצד שקלה את השפעת הגיל והעבר התעסוקתי, מלבד באמירות כלליות.
ב. הוועדה הצדיקה את החלטתה הקודמת ולא נראה כי התנהל דיון באשר לגילו ועברו התעסוקתי של המערער.
ג. הוועדה היתה נעולה בדעתה, ומכאן יש להורות על החזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש.

4. עיקר טענות המשיב –
א. הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין ככתבן וכלשונן.
ב. הוועדה דנה בנתוניו הסובייקטיביים של המערער וציינה כי סוגי העבודות בהן נקבה תואמות הן את גילו, עברו התעסוקתי והשכלתו שכן אלה אינן מצריכות הכשרה מקצועית או רקע תעסוקתי קודם וניתן להשתלב בה ן באמצעות קבלת הכשרה מתאימה.
ג. משהוועדה קבעה כי אין צורך בהכשרה מקצועית, או שהעבר התעסוקתי משיק למקצועות המוצעים, אזי הדיון בסוגית הגיל מתייתר.

5. החלטת הוועדה – המערער הופיע בפני הוועדה בליווי בא כוחו והעלה את התלונות הבאות:
"מאז הועדה עד היום לא היה שום החמרה במצב עדיין אותם ליקוים.
בן 58 2011 לא עובד למרות כל הנסיון לעבוד, עבדתי כמה ימים בתנובה ניסיתי לעשות הכל כולל שיקום של ביטוח לאומי (לפני שנתים), כותב שלא מצאו עבודה מתאימה לכל הליקוים שלי, ניס יתי הכל ולא מצליח לעבוד. כל מאמץ קטן סובל מכאבי ראש סחרחורות עייפות כרונית, בקע בגב תחתון, מטופל במרפאת כאב וקבל זריקות בגב.
בנוסף לכאבי גב ולב, סובל מבקע כל פרקי זמן קצרים הוא בא מטופל בתרופות לפעמים עובר תוך כמה ימים."

ב"כ המערער מסר את הדברים הבאים:
"המערער בגיל 58 כפי שציינה הועדה בפרוטוקול קיימת הגבלה מסויימת בכושר העבודה אך לגילו של המערער בשילוב של ליקוים רפואים אמורים לעבוד מטבך לגבי כושרו של המערער לעבוד כעת יש להוסיף השכלתו של המערער בעל השכלה תיכונית מנמאלית עבר הכשרה במסגרת שיקומית של ביטוח לאומי ב'קורס PC, אשר כל הנסיונות של מחלקת שיקום ושל התובע עצמו לשלבו במגל עבודה לא צלח עקב מגבלות רפואיות מהם סובל, השכלתו של התובע הינה תיכונית ללא הכשרה ספציפית שאכן התובע בעברו היה קצין ימי צומת לב הועדה לכך טרם מגבלות הרפואית עבר המערער כשומר אך פוטר עקב מגבלה רפואית כך שניתן לקבוע כי המערער באמת ובתמים עשה נסיונות כנים ואמתים להשתלב בשוק עבודה הועדה בבואה לשקול את כושרו של המערער לעבודה בהתאם להוראות פס"ד צריכה לשלב את כל הנתונים האלה יחד עם המגבלה הרפואית האירוע הקרדיאלי הוא הדומיננטי בה והשלכות האירוע הקרדיאלי להשתלב בשוק הועדה, מבקשים לקבוע דרגת אי כושר חלקית המערער לא בקש מעולם להכיר בו מי שאיבד מכושרו באופן מלא ומוחלט אלא באופן חלקי טווח העיסוק הפרוס בפניו הינו מצומצם כפי שפורטו בפני הועדה."

הוועדה דנה בעניינו של המערער וקבעה כדלקמן:
"בהופעתו בפני הועדה הועדה מציינת בפני התובע את קביעת בית הדין להתייחס להשכלתו עברו התעסוקתי וגילו.
התובע מבקש לציין בעיות רפואיות שהזכירו בדיון קודם זאת כמפורט בסעיף 3 דלעיל.
בא כוחו של התובע מרחיב כמפורט בסעיף 3 דלעיל את ההתייחסות להשכלתו עברו התעסוקתי וגילו של התובע ומבקש להכיר בו כבעל אי כושר עבודה חלקי.
הועדה מבקשת לציין כי התייחסות נרחבת ליכולתו של התובע להשתלב בעבודה בתנאים מיוחדים ניתנה בדיון קודם. התייחסות זו כוללת התייחסות ספציפית לכל ליקוי ולהשפעה המצטברת, בגין זאת קובעת הועדה יכולת השתלבות בעבודות קלות ללא מאמצים פיזים.
הועדה קובעת שהתובע מסוגל בתנאים אלה לעבוד בעבודות שמירה ללא נשק מוכרנות קל או בעבודות חרשתיות אחרות או בעבודות פקידתיות זוטרות לסוגיהן.
הועדה מבקשת להוסיף כי העבודות שצויינו לעיל בהחלט תואמות לגילו של התובע לעברו התעסוקתי ולהשכלתו, אין בעבודות אלה כל צורך בנסיון תעסוקתי קודם או בהכשרה מקצועית כלשהי ניתן להשתלב בהן באמצעות קבלת הדרכה מתאימה מיד עם קליטה בעבודה. השכלתו התכונית אף ללא תעודת בגרות בהחלט מאפשרת לו להשתלב בעבודות אלה מה גם שעברו התעסוקתי בהחלט מאפשר לו לנצל את הנסיון שצבר בעולם העבודה ולהשתלב בעבודות אלה בהצלחה רבה. לאר זאת הועדה רואה בתובע כבעל כושר עבודה והשתכרות אומנם קימת הפחתת מה כטענת בא כוח התובע ביכולתו של התובע לעבוד אולם זו אינה מגיעה בכדי 50% ויותר. הועדה מבקשת לציין כי בדיון היום הוגשה ליידע חו"ד ד"ר יעקובוביץ מיום 24.1.16 מאמור לעיל עולה כי הועדה אינה מקבלת את חו"ד זו מהטעמים שצויינו לעיל.
לאור האמור לעיל הועדה דוחה את הערר."

6. דיון והכרעה – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הערעור להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

7. בהתאם לסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב), התשנ"ה-1995, במסגרת ערעור על החלטות וועדות לעררים, מוסמך בית הדין לדון בשאלות משפטיות בלבד. לא אחת נפסק, כי על בית הדין לבחון אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה ( ראו בין היתר עב"ל ( ארצי) 10014/98 הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213, 1999). בנוסף, אחת החובות המוטלות על הוועדה לעררים, שהינה גוף מעין-שיפוטי, היא חובת ההנמקה שמטרתה לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה ( דב"ע שם/01-X318 עטיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו(1) 60).

8. על פי הפסיקה, משמוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לוועדה הרפואית לעררים בפסק דין עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בפסק הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו ב ו ( דב"ע נא/29-01 פרנקל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד' 160). אם מילאה הוועדה כראוי אחר הוראות פסק הדין, לא ניתן לומר כי נפלה טעות שבחוק, המחייבת התערבות בית הדין בהחלטתה. אך אם מילאה הוועדה אחר הוראות פסק הדין בחלקן, או לא מילאה כראוי אחר הוראות פסק הדין, יש בכך משום פגם משפטי.

9. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה היתה מודעת היטב להוראותיו הספציפיות של פסק הדין, אשר לפיהן עליה לשוב ולדון בעניינו של המערער תוך התייחסות להשכלתו, עברו התעסוקתי וגילו. הוועדה שמעה את תלונות וטענות המערער ובא כוחו, ורשמה אותן בפי רוט וציינה כי בישיבתה בטרם מתן פסק הדין קבעה כי המערער בעל יכולת להשתלב בעבודות קלות, בתנאים מיוחדים וללא מאמצים פיזיים, ו פרטה והסבירה כי העבודות אשר צוינו על ידה מתאימות לגילו, לעברו התעסוקתי ולהשכלתו, מאחר ואין צורך להציג בהן ניסיון קודם או הכשרה מקצועית כלשהי, וכל אשר דרוש מהמערער הוא קבלת הדרכה מתאימה עם קבלתו לעבודה.

10. הוועדה אף הדגישה כי השכלתו התיכונית של המערער, על אף שאין לו תעודת בגרות, מאפשרת לו להשתלב בעבודות אליהן הפנתה, ועומד לזכותו עברו התעסוקתי אשר מאפשר לו לנצל את הניסיון שצבר על מנת להשתלב בעבודות אלה בהצלחה רבה – מדובר בהתייחסות ברורה ומנומקת לגילו, עברו התעסוקתי והשכלתו של המערער, כפי שפסק הדין הורה.
זאת ועוד, בפסק דינו של בית הדין הארצי בבר"ע 71700-11-17 חנה טויטו – המל"ל (מיום 18/1/18) , אליו הפנה המשיב, נקבע כי "ככלל השפעת הגיל נבחנת, בין היתר, לגבי היכולת לשנות את העיסוק". בעניינו של המערער, כמו בעניין טויטו שלעיל, הוועדה קבעה כי אין צורך בהכשרה חדשה לצורך השתלבותו של המערער בעבודות אליהן הפנתה, ומכאן יש בכך מענה לשאלת השפעת ה גיל בהתאם לנקבע בפסק הדין הנ"ל.
לבסוף יש לציין כי הוועדה ציינה כי קיימת "הפחתת מה" ביכולתו של המערער לעבוד, אך הדגישה כי לא מדובר בהפחתה של 50% או יותר, ובכך דחתה את הערר.

11. סיכומו של דבר, לא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה ליישום הוראות פסק הדין, ומכאן דין הערעור להידחות. הואיל ומדובר בהליך מתחום הביטחון הסוציאלי – אין צו להוצאות.

12. ככל ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ' כסלו תשע"ט, (28 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עוזיאס אשכנזי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: