ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד אסתיתי לשיווק בדים בע"מ :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובעים

  1. בנק מזרחי טפחות בע"מ – ח" צ 520000522
  2. מדינת ישראל באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר

נגד

נתבעות

1.אסתיתי לשיווק בדים בע"מ – ח "פ 515335818
2. עבלה אסתיתי

פסק דין

לא הוגשה בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 25/10/2018, כעולה מבקשת התובעים, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה. משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאים התובע ים לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.

1. הנתבעות, יחד ולחוד, תשלמנה לתובע 1 סך של 7,513.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על יתרות חובה בחשבונות עו"ש שלא נקבעה להן מסגרת אשראי בעו"ש, או ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על אשראי שניתנה לו מסגרת משיכת יתר בחשבונות חוזרים דביטורים בתוספת ריבית חריגה כפי שתהיה נהוגה בבנק בחח"ד לפי הגבוה מבינהם, מיום הגשת התביעה (17/09/2018) ועד ליום התשלום בפועל;

2. הנתבעות, יחד ולחוד, תשלמנה ל תובעת 2 סך של 99,916.00 ₪, נושא ריבית נומינלית בשיעור שנתי של 5.10% על סכום התביעה שתחושב מיום הגשת התביעה ( 17/09/2018) ועד התשלום המלא בפועל;

3. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובם והמועד לתשלומם, יהיו כמפורט בכתב התביעה ;

4. הנתבעות, יחד ולחוד, תשלמנה לתובע ים את הוצאותי הם לאגרה ב סך 1,342.86 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה ( 17/09/2018) ועד לפירעון המלא בפועל;

5. הנתבעות, יחד ולחוד, תשלמנה לתובע ים את הוצאותי הם לשכ"ט עו"ד בסך 12,554.00 ₪, (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ט, 29 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: אסתיתי לשיווק בדים בע"מ
שופט :
עורכי דין: