ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר. ו. נגד סד"ש סוכני דלק ושמנים :

בפני כבוד ה שופט צבי ויצמן

מבקש

ר. ו.

נגד

משיבה
סד"ש סוכני דלק ושמנים

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום ברמלה ( כבוד הש' ד. שוהם) מיום 7.11.18 במסגרתה מונה ד"ר מוריס אגסי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

וזה עניינו של הנדון בקיצור מילין -

2. המבקש הגיש כנגד המשיבה תביעה לתשלום פיצויים עקב נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו בגין רשלנותה. המבקש צירף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית מטעם פרופ' אנג'ל ואילו הנתבעת צירפה מטעמה את חוות דעתו פרופ' נרובאי. שני המומחים הם מומחים בתחום האורתופדי.

3. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 31.10.18 וכפי שעולה מפרוטוקול הדיון, ניסה בית המשפט לבחון הסכמת הצדדים למינויו של ד"ר דוד יפה, כמומחה אורתופדי מטעם בית המשפט, ואולם כיוון שב"כ המשיבה התנגד לזהות המומחה שהוצע ע"י בית המשפט, הבהיר בית המשפט כי החלטה על זהות המומחה תינתן בלשכתו ותשלח לצדדים.

בהחלטתו מיום 7.11.18 הורה בית משפט קמא על מינויו של ד"ר מוריס אגסי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

על החלטה זו, מבקש המבקש ליתן לו רשות לערער .

4. המבקש טוען כי שגה בית משפט קמא בכך שפסל את מינויו של ד"ר דוד יפה, שמונה ע"פ החלטה ראשונה שיצאה מלפניו, וזאת בניגוד להלכה הפסוקה לפיה פסילתו של מומחה רפואי תיעשה במקרים חריגים שאינם מתקיימים במקרה הנדון, ובהתייחס לכך שב"כ המשיבה כלל לא נימק את טעמיו לפסילתו של המומחה ד"ר יפה.
זאת ועוד, החלטתו של בית משפט קמא לפסילת המומחה ומינוי פרופ' אגסי תחתיו, אינה מנומקת כלל.

לאחר עיון בבקשה ובצרופותיה מצאתי כי דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובת הצד שכנגד.

5. בניגוד לנטען בבקשה לא ניתנה, ובוודאי לא נחתמה, ע"י בית משפט קמא כל החלטה המורה על מינוי ד"ר יפה כמומחה מטעם בית המשפט וממילא ההחלטה למינוי ד"ר אגסי אינה מבטלת החלטה קודמת ואין היא מהווה החלטה הפוסלת מינוי קודם, החלטה אשר לו ניתנה בוודאי יש לנמקה.

כעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים לפני בית משפט קמא ביום 31.10.18, ואשר צורף לבקשת המבקש ( נספח ג'), כל שניסה בית המשפט במהלך ישיבת קדה"מ הוא לבחון האם ניתן לקבל את הסכמת שני הצדדים על זהות מומחה שהוצע על ידו, מעת שלא ניתנה הסכמה שכזו מצא לתת כעבור זמן בלשכתו את החלטתו למינוי המומחה אגסי. החלטה אשר אין בה כל פגם.

למותר לציין כי ככל שמי מהצדדים סבור כי המומחה אגסי פסול מטעמים כאלה או אחרים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט, יש בידו להגיש בקשה מתאימה לעניין זה לפני בית משפט קמא.

6. לא מצאתי כל פגם בהתנהלותו של בית משפט קמא בכל הקשור למינוי המומחה מטעמו. הובהר לא אחת בפסיקה כי ראוי ורצוי שבטרם תיקבע זהותו של המומחה תישמע עמדת הצדדים ובמידת האפשר גם למנותו בהסכמה, זאת כדי למנוע התדיינויות מיותרות בין הצדדים, ותחושת אי נוחות ואפילו קיפוח אצל צד זה או אחר ( וראו אך כדוגמה מיני רבות – ת"א ( הרצליה) 45182-02-12 נעמה פאור נ. כלל חברה לביטוח בע"מ (2013) בסיפא להחלטת בית המשפט) . לפיכך מעת שהוצעה ע"י בית משפט קמא זהות של מומחה אשר נראה כי מי מהצדדים מסתייג ממינויו, הרי שהיות וטרם הוחלט על מינויו, רשאי היה בית המשפט לתת החלטה למינוי כל מומחה הנראה בעיניו.

לאור האמור, הבקשה נדחית.

כיוון שלא נדרשתי לתגובת הצד שכנגד, אינני עושה צו להוצאות.

8. ניתן לפרסום ללא פרטי שם המבקש.

ניתנה היום, כ"א כסלו תשע"ט, 29 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר. ו.
נתבע: סד"ש סוכני דלק ושמנים
שופט :
עורכי דין: