ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מכללת אלקטריק בע"מ נגד עיריית חדרה :

בפני כבוד ה שופט דאוד מאזן

המבקשים

1.מכללת אלקטריק בע"מ
2.שלום מסיקה

נגד

המשיבה

עיריית חדרה

פסק דין

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בחדרה (כבוד השופט י. גולדברג) בתיק אזרחי 6065-09-17 מיום 1.11.18, בגדרה הורה בית משפט קמא על הוצאת תצהיר עד הנתבעת שנפטמנון אריה ז"ל מתצהירי עדות הראשית של הנתבעת.

רקע עובדתי בקליפת האגוז;

2. בפני בית משפט קמא מתנהלת תביעת פינוי אשר הגישה המשיבה כנגד המבקשים, בסדר דין רגיל.

3. המבקשת הגישה תצהיר מטעמה החתום על ידי מר אמנון אריה ז"ל, מנהל אגף החינוך לשעבר בעיריית חדרה אשר נחתם ביום 16.7.18 והוגש לראשונה לבית המשפט ביום 17.7.18.

4. תצהיר זה הוגש פעם נוספת על ידי המבקשת כחלק מתצהירי עדות ראשית של המבקשת בפני בית משפט קמא ביום 20/9/18 , אם כי בתקופה שבין מועד חתימת התצהיר והגשתו בפעם הראשונה לתיק בית משפט קמא, לבין הגשתו כחלק מתצהירי העדות הראשית של המבקשים, נפטר העד.

5. המשיבה הגישה בקשה למחיקת תצהיר מטעם הנתבעים בשל פטירתו ובשל העובדה כי תצהיר מטעם עד שנפטר אינו יכול לשמש כראיה בהליך וביקשו להורות על הוצאת תצהיר זה מהראיות שהוגשו לתיק בית משפט קמא.

6. המבקשים הגישו תגובה לבקשה ובית משפט קמא לאחר שעיין בטענות הצדדים ופסיקה שהפנו אליה, וקבע כי אין מקום להותיר את תצהיר העד שנפטר בתיק. לדידו של בית משפט קמא תצהיר של עד שלא נחקר כמוהו כעדות שמועה המוגשת שלא בהסכמה, והותרת התצהיר בתיק תשלול מן המשיבה זכות יסודית של חקירת המצהיר על תצהירו.

עוד הוסיף בית משפט קמא כי לא מצא כי בנסיבות העניין מתקיימים החריגים המוכרים בפסיקה או מטעמי טובים אחרים להותיר את התצהיר כחלק מראיות המבקשת.

7. זאת ועוד, בית משפט קמא ציין בהחלטתו כי תצהירו של המנוח נחתם בחודש יולי 2018 ואילו התצהיר הוגש יחד עם העדויות הראשיות בחודש ספטמבר לאחר פטירת העד, מבלי להודיע על כך לבית המשפט וניתן לזקוף לחובת המבקשים חוסר תום לב דיוני והתנהלות שלא בניקיון כפיים.

8. המבקשים לא השלימו עם החלטת בית משפט קמא והגישו את בקשת רשות הערעור שבפניי.

בקשת רשות הערעור;

9. המבקשים שוכרים מקרקעין בבעלות המשיבה על פי התנאים שסוכמו בין הצדדים ביום 31.1.08 וזאת החל משנת 2008. בשנת 2015 החלה המשיבה, כך לטענת המבקשים, לדרוש את פינוי המקרקעין ולשם כך הגישה תביעה לפינוי בסדר דין רגיל כנגד המבקשים.

10. העד שנפטר היה אחד החתומים על ההסכם מטעם העירייה בתוקף תפקידו , על אף שביום חתימתו על התצהיר לא היה עובד עירייה ויצא לגמלאות.

11. העד, הגיש תצהיר ובמסגרתו התייחס למחלוקת הפרשנית בין הצדדים לסעיף 12 להוראות ההסכם תוך הדגשה כי המילה אפשרות, שנכתבה בסעיף 12 להסכם, הכוונה לאופציה הנתונה למבקשת מס' 1.

12. על מנת להבין את גדר המחלוקת הפרשנית בסעיף 12 שזה נוסחו: "לאחר 10 שנות שכירות יהיה לצדדים אפשרות להאריך את תקופת השכירות ב- 5 שנים נוספת. בגין התקופה הזו תהיה רשאית העירייה לגבות דמי שכירו בגין הכיתות והמשרד על פי המחיר שיהיה מקובל בשוק באותה תקופה, עבור המעבדות לא יגבו דמי שכירות".

13. העדות מתייחסת, לנוסח סעיף 12 כאשר העד מציין כי המילה אפשרות, שבגוף הוראת סעיף 12 משמעותה אופציה והיא מוענקת למבקשת מס' 1 ושלה בלבד.

הכרעה;

14. לאחר שעיינתי בבקשה על צירופיה, מצאתי כי הבקשה אינה מצריכה תשובה ודינה להידחות.

15. תצהיר המוגש לבית המשפט בהליך שיפוטי מוחזק בדרך כלל כעדות שמיעה כל עוד לא נחקר עליו המצהיר במקום שנדרש לכך על ידי הדין או בעל הדין שכנגד. חקירת המצהיר מוציאה את התצהיר מגדר עדות שמיעה, והופכת אותו לראיה קבילה. עם זאת, סעיף 17(א) לפקודה לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן: פקודת הראיות) איננו מחייב את בית המשפט לפסול את תצהירו של מי שלא התייצב להחקר, אלא מורה כי הוא רשאי לפסול תצהיר כזה, משמע, נתון לו שיקול דעת לענין זה, על פי נסיבות הענין.

כבוד השופט א. גרוניס ב-רע"א 3312/04 אשורנס ג'נרל דה-פרנס נ' הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה, פ"ד ס(3), 245, 251, הזכיר כי הנחת התצהירים בתיק בית-המשפט לפני שלב ההוכחות, אינה הופכת את התצהירים לחלק מן הראיות, בעקבות: רע"א 6283/93 ד. דני חברה לבניין נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מח(1), 639, 643. "הואיל והתצהירים טרם הפכו לחלק מחומר הראיות,", ציין השופט גרוניס, "רשאי בעל הדין שתצהיר כלשהו הוגש מטעמו למשוך חזרה את התצהיר. במקרה כזה, יהיה על בית-המשפט להתעלם מהתצהיר שעה שיבוא ליתן את הכרעתו." - שם, עמ' 255, ג'-ד'.

16. לפיכך, תצהיר שניתן מפי עד שנפטר בטרם נחקר נחשב עדות שמיעה (רע"א 7953/99 פילבר נ' המרכז הרפואי שערי צדק, פ"ד נד(2) 529, 533 (2000) (להלן: ענין פילבר); עם זאת, תצהיר המובא כראיה שעורכו לא נחקר עליו מחמת זה שנפטר, עשוי להתקבל כראיה אם יענה על אחד החריגים המוכרים לכלל הפוסל עדות שמיעה (ענין פילבר, בעמ' 533).

17. באשר לטענה כי יש להחיל את החריג מכוח היותה הראיה הטובה ביותר בדומה לחריג של הכשרת תצהיר של נפטר אם לא ניתן להוכיח עובדה זו על ידי עד אחר.

בסעיף 24 מציינים המבקשים כי יש להחיל את החריג של הכשרת עדות שמועה מקום מדובר בראיה הטובה ביותר. אכן אחד החריגים לכלל הפוסל עדות שמיעה בהקשר לאמרות נפטרים הינו החריג המורה כי אמרת נפטר עשויה להיחשב קבילה ככל שקיימת הסתברות גבוהה כי העובדות הנכללות בה הן אמתיות. ההצדקה לקיום חריג זה טמונה בתודעה כי מניעת אפשרות להוכיח עובדה שהיתה בידיעתו הישירה של המנוח, כשיש רגליים לסברה כי מצויים בה סימני אמת, עלולה למנוע מבעל דין כל אפשרות אחרת להוכחתה.

17. אחזור ואציין שהכשרת אמרת נפטר כראיה קבילה נובעת מהרצון למנוע מצב בו תישלל מבעל הדין אפשרות להוכיח את טענותיו ועילותיו. במילים אחרות, חובה על בעל דין המבקש להכשיר תצהיר עדות ראשית של המצהיר שנפטר, כחריג לכלל הפוסל עדות מפי שמועה, להצביע על כך שמקרה ולא יוכשר התצהיר כראיה קבילה, יימנע ממנו לחלוטין להוכיח את עילותיו וטענותיו.

במקרנו אין הדבר כך, ואף אין בפי המבקשת טענה זכו. קיום אפשרות של הגשת תצהיר של עדים נוספים באמצעותם ניתן להוכיח את אותן העילות והטענות - עדים שאין מניעה להביאם לחקירה נגדית – שומט את תשתית הבקשה.

במקרנו ניתן לזמן את החתומים על פרוטוקול הן מטם העיריה והן מטעם המבקשים , לרבות ראש העיר הקודם, וניתן להוכיח זאת באמצעות עדי הנתבעים שיעדיו אודות נסיבות כריתת ההסכם ועל הפרשנות הראויה של ההסכם, וניתן לזמן עדים נוספים, כדי להעיד על מתן האופציה והפרשנות שצריך להעניק להוראות ההסכם.

הטענה שמדובר בראיה הטובה ביתור אינה מעוגנת בחומר הראיות. זאת ועוד הפסיקה לא הכירה בחריג הכלל הטוב ביותר, שכן בנסיבות עדי הנתבעת שהיו עדים למו"מ הישירי ופרשנותו, הם עדים לא פחות טובים.

בהלכה הפסוקה ובספרות המשפטית ניכרת מגמה להרחיב את תחולתו של החריג . מגמת ההרחבה מתיישבת עם מגמת ההתפתחות הכללית של דיני הראיות בישראל, המבקשים לעבור בהדרגה מכללים פורמליים של קבילות, לכללים גמישים של משקל, אך הגדרת המבקשים לתצהיר כי מדובר בראיה הטובה ביותר, אין ב כדי להכשיר אצת הרחבת הכלל , ויש להותירו למקרה בו לא ניתן להוכיח את העובדה אלא באמצעות תצהיר הנפטר ובכך יגרם עיוות דין. במקרנו ניתן הביא ראיות אחרות ורבות כפי שמעידה הבקשה לזימון עדים מטעם המבקשים שכוללת נציגי המשיבה , כדי להוכיח את קיומה של האופציה. משכך אין מקום להיעתר לבקשה מנימוק זה.

18. באשר לחריג של אמרה הנוגדת את עניינו של המצהיר. אכן תצהיר של נפטר מתקבל אם הוא כולל הודעה של מי שנפטר "הנוגדת את עניינו", ב-רע"א 258/09 עבד אלרחמאן ג'ניים נ' כרימה יונס (30.4.2009), כתב כבוד השופט א' רובינשטיין כי: "אכן ככלל, תצהיר של אדם שנפטר בטרם נחקר יהא קביל רק ככל שתוכנו נוגד את עניינו של המצהיר",

19. אחד המקרים בהם ניתן להגיש הודעת נפטר כראיה קבילה הינו כאשר הדברים נאמרו או נרשמו על ידי הנפטר לפחות בחלקם בניגוד לאינטרס הכספי-רכושי שלו, ומתלווה להם, עקב כך, סימן של אמת (ע"א 601/68 ביידר נ' לוי, פ"ד כג(1) 597, 597-598 (1969) (להלן: ענין ביידר); כן נדרש, כי בשעת מתן אמרת הנפטר, על המנוח היה לדעת שההודעה עלולה לפגוע באינטרס ממוני שלו, כאמור.

20. המבקשים טוענים בבקשתם כי הנפטר מעיד כנגד האינטרס הכלכלי של מקום עבודתו הקודם. עיינתי בתצהיר ואין בו אותו חלק באמירה הפועל לרעת הנפטר, ולכן איני סבור כי יש בתצהיר כל אמרה נוגדת את האינטרס של הנפטר שתכשיר את הגשתו. לא די כי עדותו נוגדת את האינטרס למקום עבודתו לפני יציאת לפנסיה, כדי להכשירו לעבור אל ראיות התיק דרך חריג זה.

19. ישנם חריגים נוספים המאפשרים קבלת אמרות נפטרים, ובכלל זה, כאשר הנפטר מסר את האמרה תוך מילוי תפקידו או תוך מהלך העסקים הרגיל( יעקב קדמי על הראיות חלק שני 921 (2009) 582 ). היה ובידי המבקשים מכתבים שנחתמו בידי העד במסגרת תפקידו או מסמכים אחרים בעת כהונתו בתפקיד , אלה ניתן להכשירן, אך התצהיר שנחתם כשהיה גמלאי, לא ניתן להכשיר לאחר פטירתו, בעיקר בשל העובדה כי הטענה ניתן להוכיח באמצעות עדים אחרים.

20. משכך לא נפלה כל שגגה בהחלטת בית משפט קמא המחייבת התערבות . בקשת רשות הערעור נדחית.

21. משלא נדרשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ט, 29 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מכללת אלקטריק בע"מ
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: