ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי אלימלך נגד מועצה מקומית זכרון יעקב :

בפני: כבוד השופטת מיכל פריימן

המבקשת:
אורלי אלימלך
ע"י ב"כ: עו"ד הדר פלד טל

-
המשיבה:
מועצה מקומית זכרון יעקב
ע"י ב"כ: עו"ד אביב סטרשנוב

החלטה

1. בפני בקשת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים ולמתן צו למסירת פרטים נוספים. המשיבה הגישה תגובתה לבקשה.
להלן אתייחס לבקשה לגילוי המסמכים לפי סדרם.

2. המסמכים המבוקשים בסעיפים 1-4 לבקשה:

לעניין זה השיבה המשיבה כי כלל התכתובות צורפו לכתבי הטענות, וטיוטת הסכם נוספת צורפה לתגובתה. חרף דרישת המבקשת כי ככל ותטען המשיבה שאין בידיה מסמכים ת יתמך טענה זו בתצהיר, אין בתצהיר המשיבה התייחסות לעניין זה.
לפיכך, אני מורה על גילוי המסמכים המבוקשים תוך 15 יום וככל שלטענת המשיבה אין בידיה מסמכים כמבוקש מעבר לאלה שכבר גולו, הדבר ייתמך בתצהיר כמתחייב.

3. המסמכים המבוקשים בסעיפים 5-7 לבקשה:

המדובר במסמכים שלטענת המבקשת מעידים על מנהל לא תקין ותומכים בטענתה כי פוטרה על רקע חשיפת שחיתויות ו שלא כדין.
לטענת המשיבה, חשיפת המסמכים תהווה פגיעה בצדדים שלישיים והינה ניסיון לדיג מסמכים לשם עשיית שימוש בהם שלא לצרכי ההליך.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי המסמכים רלוונטיים להוכחת טענות המבקשת.
מדובר במסמכים של רשות ציבורית, אשר נוגעים על פניו לפעולות שבתחום סמכותה של המשיבה בענייני הפקעה, הוצאת היתרי בנייה ואופן הטיפול בהסגת גבול לשטחים ציבוריים.
אינני מקבל טענת המשיבה כי חשיפת המסמכים המבוקשים באופן שאורה להלן יגרום לפגיעה בלתי מידתית פגיעה בצדדים שלישיים.

אני מורה על כן למשיבה לגלות למבקשת תוך 15 יום את המסמכים הבאים:

א. תיק בקשה להיתר בנייה בגוש 11308 חלקה 35, לרבות פרוטוקולים של מליאת המועצה שדנה בבקשות שהוגשו בתיק זה.
ב. תיק בקשה להיתר בנייה בגוש 11308 חלקה 98, לרבות חוות הדעת שנכתבה על ידי התובעת בקשר עם הבקשה להקלות.
ג. תכתובות ומסמכים בנוגע להסגת גבול לשצ"פ בגוש 12728 חלקה 135.

4. המסמכים המבוקשים בסעיפים 8-9 לבקשה:

דרישה זו קיבלה מענה בתגובת המשיבה ובתצהיר שצורף לה , כי לא פורסם מכרז לתפקיד לגביו מבוקש הגילוי, לא מונה עובד לתפקיד זה ואין במשיבה תפקיד שכזה.

5. המסמכים המבוקשים בסעיפים 10-11:

המבקשת מבקשת לעיין בהסכמי התקשרות/חוזים אישיים של עובדים: של מר גידי לכמן שלטענתה החליפה בתפקיד כמנהלת מח' אדריכלות ושל גב' תמר בראל יניר שלטענתה , בהשוואה לתנאי שכרה, נוהל עימה מו"מ.

לטענת המשיבה, התובעת מעולם לא שימשה כמנהלת מח' אדריכלות. עוד טוענת, כי מדובר בהתקשרויות למתן שירותים שאינם רלוונטיים להליך ואשר כוללים נתונים אישיים של צדדים שלישיים שהגילוי יפגע בפרטיותם.
טענה זו לא נתמכה בתצהיר.

על המשיבה ליתן תוך 10 ימים תצהיר התומך בטענה זו שאם לא כן אשקול לחייבה בחשיפת ההתקשרויות לעיני ביה"ד או בכלל, תוך אפשרות הסתרת פרטים שונים המהווים פגיעה בפרטיות.

6. המסמכים המבוקשים בסעיף 12:

נוכח האמור בתגובת המשיבה ובתצהיר גב' סוקולר, אין מקום להיעתר בשלב זה לבקשה לגילוי תלוש שכרה של גב' סוקולר.

7. המסמכים המבוקשים בסעיף 13 לבקשה:

אין מקום להיעתר לדרישתה הגורפת של המבקשת לחשיפת כל תלושי השכר של כל עובדיה המדורגים בדירוג הרלוונטי לתובעת לרבות דירוג ההנדסאים ו/או מח"ר ו/או כל דירוג שווה אחר ו/או של כל עובדי מחלקת ההנדסה.
נתוני השכר של הדירוגים והדרגות השונים ידועים ואין בסיס לדרישה זו, ודאי באופן הרחב והגורף בו נוסחה.

8. הבקשה למתן פרטים נוספים:

המבקשת עותרת אף למסירת פרטים נוספים בנוגע לנתוני תלוש סימולציה שהציגה המשיבה.
אינני נעתרת לבקשה זו. המקום לבירור הפרטים המבוקשים הינו במסגרת התצהירים וחקירות העדים.

9. דרישת המשיבה לגילוי מסמכים:

במסגרת תגובתה לדרישת המבקשת, העלתה אף המשיבה דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים מצידה של המבקשת (סעיפים 22-27 לתשובה).

המבקשת תיתן תשובתה לדרישה זו תוך 15 יום.

10. התיק יעלה למעקב בחלוף המועד או עם קבלת תשובת המבקשת, לפי המוקדם.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, (28 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אורלי אלימלך
נתבע: מועצה מקומית זכרון יעקב
שופט :
עורכי דין: