ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירן פרחן נגד המוסד לביטוח לאומי :

28 נובמבר 2018
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובעת:
שירן פרחן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר זילברמן בנימין, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ-רפואי, (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, בהחלטה זו, והמתייחסות לתובעת. היועץ הרפואי מתבקש לעיין בכל המסמכים הרפואיים המצורפים וליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד , תוך 5 ימים מיום קבלת החלטה זו.

מסמכים רפואיים:
רצ"ב תיק ובו כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לעניינה של התובעת.

העובדות:

  1. התובעת ילידת 1986.
  2. התובעת במועדים הרלבנטיים עבדה כאשת מכירות בחדר כושר.
  3. התובעת הגישה תביעה לשמירת היריון לתקופה מיום 17.10.14 ועד ליום 23.11.14. תקופה זו לא אושרה על ידי הנתבע מהטעם שהתביעה הוגשה באיחור.

שאלת ההתיישנות אינה עומדת על הפרק.
4. התובעת הגישה תביעה לשמירת היריון לתקופה מיום 9.3.15 ועד ליום 23.3.15. תקופה זו אושרה על ידי הנתבע לזכאות התובעת לגמלת שמירת היריון.

השאלה עליה ישיב המומחה:
המומחה מתבקש להשיב לשאלה, האם היתה הצדקה לקביעת שמירת הריון לתובעת בגין התקופה שמיום 17.10.14 ועד ליום 23.11.14?

תשומת לב המומחה כי סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 קובע כדלקמן:

"שמירת הריון" - היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.

האם מצבה הרפואי של התובעת חייב אותה להיעדר מעבודתה בהריונה עקב מצב רפואי הנובע מההריון ואשר יש בו לסכן אותה או את עוברה, בתקופה הנ"ל (סעיף 58 (1) לחוק)?

האם סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, סיכנו את התובעת בשל היותה בהריון או את עוברה באופן המצדיק היעדרותה מהעבודה בתקופה הנ"ל (סעיף 58 (2) לחוק)?

המומחה ינמק תשובותיו.

המזכירות תעביר למומחה הרפואי החלטה זו בצירוף כל החומר בתיק הרפואי.

התיק יובא לעיוני ביום 10.1.19.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, (28 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שירן פרחן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: