ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד עמוס קורן :

בס"ד
8
לפני כבוד השופט בכיר מנחם (מריו) קליין

המבקשים:

  1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
  2. אליהו יונגלסון

נגד

המשיב:
עמוס קורן

החלטה

משלא השכילו הצדדים להגיע להסדר בינם לבין עצמם וגם לא מוכנים להסמיך את בית המשפט להכריע בסכסוך על דרך הפשרה, אין מנוס מלהכריע בתיק זה לפי בעקרון של "ייקב הדין את ההר" (מסכת סנהדרין דף ו' עמ' ב').

משכך ועל פי כללי "סדר הדין המהיר" שבתקנות 214 י"ד (א)-(ג) הנני מורה כדלקמן:

1. העדויות הראשיות בתיק זה, תוגשנה בתצהירים במקביל עד ליום 10/1/19 בהתאם לתקנה 214 ט' (א) לתקנות.
כל מסמך שצד רוצה להסתמך עליו יצורף לתצהירים, שאם לא כן, לא יתקבל כמוצג בתיק. כל עמוד מהמסמכים המצורפים לתצהיר יסומנו מספרית ממס' 1 והילך.
הגשת תצהירים כאמור לעיל איננה מותנית בקבלת תצהירי הצד שכנגד.
כל התצהירים יוגשו עם העתקים ישירות לצד שכנגד, למעט תצהירי חוקרים שיוגשו מיד בתום פרשת ראיות התביעה.
העדים יחקרו אך ורק בחקירה נגדית וב"כ הצד שהגיש תצהיר או חוות דעת אחראי להופעת המצהיר או המומחה לחקירה ללא זימון נוסף, אלא אם כן הצד שכנגד ויתר על החקירה הנגדית.

2. עד שאינו בשליטת בעל הדין ויסרב למסור תצהיר, יוזמן ע"י ביהמ"ש עפ"י בקשה מפורטת על הניסיונות שנעשו לשכנע את העד למסור תצהיר. הבקשה תוגש תוך 7 יום מעת הסירוב ולא יאוחר מאשר 21 ימים לפני מועד הדיון.

3. כל התנגדות לסעיף או מסמך שצורף לתצהיר, תוגש תוך 7 יום מקבלת התצהיר והצד שכנגד יגיב להתנגדות תוך 4 ימים לאחר מכן.

4. הנני מקציב 20 דקות לחקירה נגדית של התובע ו 15 דקות עבור חקירת יתר העדים בתיק.

5. הצדדים יהיו מוכנים לסיכומים בעל פה באותו יום. כל צד יכין סיכומים בעל פה שלא יעבור 20 דקות וניתן יהיה להסתמך על האמור בסיכומים בכתב שהוגשו בתיק לצורך קבלת הצעת בית המשפט. כמו כן יוכלו הצדדים להגיש רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב עד 7 ימים לפני מועד הדיון בהתאם לתקנה 214ט"ו לתקנות.

6. פס"ד יינתן, בע"ה, תוך 14 יום מהדיון ובהתאם לקבוע בתקנות 214 ט"ז (א)-(ב) ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

ההוכחות והסיכומים בע"פ יישמעו, בע"ה, ביום 30/1/19 מהשעה 9:00 ועד לשעה 10:50.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, י"ט כסלו תשע"ט, 27 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: עמוס קורן
שופט :
עורכי דין: