ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד שרון לוריא :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  2. אייל גרוס

ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל פרי

נגד

נתבעים

  1. שרון לוריא
  2. קשר רנט א קאר בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גל פרץ

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו למבוטח בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח, בעקבות נזקי רכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 15.05.2017 בין כלי רכב, מ"ר 99-090-39 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובע 2 ונהוג בידו (להלן: "רכב התובעים") לבין כלי רכב, מ"ר 73-522-32 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות מטעם הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה ועדה נוספת מטעם התובעים שישבה לצד הנהג ברכב התובעים בעת התאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 30% ואילו נהג רכב התובעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לתת הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. השתכנעתי כי רכב התובעים בבואו לקראת סיום נתיב ההשתלבות, נכנס לנתיב שמשמאלו, עליו כבר הוסע רכב הנתבעים, בהתעלם מרכב הנתבעים ותוך ניסיון להידחף לפני רכב הנתבעים.

5.2. היה על נהג רכב התובעים להתאזר בסבלנות בסיטואציה שכזו, להיות ער למתרחש משמאלו ומאחוריו, חובה הנגזרת מהעובדה כי זכות הקדימה נתונה לרכב הנתבעים אשר נוסע בנתיבו ואילו רכב התובעים ביקש להשתלב בו.

5.3. משכך, האחריות לקרות התאונה חלה בעיקרה על נהג רכב התובעים.

5.4. עם זאת, איני פוטר את נהג רכב הנתבעים מהאחריות לקרות התאונה.

סבורני כי גם על נהג רכב הנתבעים היה להיות ער למתרחש סביבו, וליתן את דעתו לעובדה כי נתיב ההשתלבות עליו הוסע רכב התובעים עומד להסתיים, ולנהוג בזהירות הנדרשת ולא להמשיך בנסיעתו בכל מחיר, על אף שבנסיבות העניין זכות הקדימה הייתה נתונה לו.

5.5. משכך, חלוקת האחריות בין נהגי הרכבים המעורבים בתאונה, כפי שקבעתי בפתח סעיף 5 לעיל.

5.6. באשר להיקף הנזק הנטען, אומר שהואיל והנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות לרבות לעניין הפסדיו של התובע 2, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעים את הסכומים הבאים:

6.1. סך 3,123 ₪, שהינו 30% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ט, 27 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: שרון לוריא
שופט :
עורכי דין: