ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרגלית סבה נגד עיריית רחובות :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המבקשת

מרגלית סבה

נגד

המשיבה
עיריית רחובות

החלטה

בפני בקשה לביטול הכרעת דין וגזר דין שניתנו ביום 16.10.18 כנגד המבקשת, אשר הורשעה ונגזר דינ ה בהעדר ה מכוח סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב- 1982 .

ביום 23.5.18 הוגש כנגד המבקשת כתב אישום בגין החניית רכבה במקום המיועד לחניית נכים, עבירה לפי סעיף 10(א)(117) לחוק עזר עירוני לרחובות (העמדת רכב וחנייתו) התשס" ח-2008.

עסקינן בעבירה של ברירת קנס, וכתב אישום הוגש לנוכח בקשת המבקשת להישפט.

ביום 16.10.18 הורשעה המבקשת בהעדרה לאחר שזומנה כדין ולא התייצבה לדיון. הוטל עליה קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.

המבקשת טענה, כי לא התייצבה לדיון אליו זומנה בשל טעות במועד הדיון. היא סברה שהדיון נקבע ליום 17.10.18 ולא 16.10.18. עוד טענה, כי בפיה טענות הגנה טובות כנגד הרשעתה והיא מבקשת הזדמנות לשטוח טענותיה. בהודעה נוספת שהגישה טענה, כי החנתה את רכבה בחניית נכים מאחר שאין על האספלט כל סימון המעיד על כך שמדובר בחניית נכים, וכי התמרור שהוצב במקום "לא ממוקם בשדה הראיה של הנהג הנכנס לחניה". בתמיכה לטענותיה צירפה המבקשת תמונות מהמקום. לדברי המבקשת, כי נכנסה לחניה בנסיעה לאחור ולא הבחינה בשילוט המורה על כך שמדובר בחנית נכים.

המאשימה התנגדה לבקשה, הן מן הטעם שעל פי התמונות שצילם הפקח במועד ביצוע העבירה רואים את הסימון של חנית הנכים, וכן בשל העובדה שניתן למבקשת יומה בבית משפט והיא בחרה שלא להתייצב לדיון שנקבע.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, בתמונות שצורפו ובתגובת המשיבה שוכנעתי, כי דין הבקשה להידחות.

אין מחלוקת, כי המבקשת החנתה את רכבה ביום 21.4.17 בשעה 9:17 כמפורט בכתב האישום ואף שילמה בגין כך באמצעות יישומון "פנגו".

אין מחלוקת, כי המבקשת זומנה כדין לדיון, לא התייצבה אליו ולכן הורשעה ונגזר דינה בהעדרה, כך שלא נפל כל פגם בהליך עצמו.

על בית המשפט לבחון האם ישנה הצדקה לביטול פסק הדין מטעמים שאינם פגם בהליך עצמו אלא באפשרות שטענותיה של המבקש ת לגופם עשויים להביא לשינוי התוצאה בתיק.

הלכה היא, כי בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר, בטענה לעיוות דין, צריכה להיות מלווה בתשתית ראייתית בעלת משקל המצביעה על פוטנציאל ממשי לשינוי התוצאה (ראו רע"פ 2474/18 יואל גולדברג נ' מדינת ישראל (26.7.18) וההפניות בפסקה 9).

מהתמונות שצורפו על ידי המבקשת עולה בבירור, כי מדובר בחניה המסומנת כחניה לנכים על גבי האספלט, אבני השפה צבועות בלבן ולידן יש נו תמרור על עמוד שתוכנו לא נראה בתמונה ולא צורף.

בנסיבות אלה, אין למבקשת כל הגנה בשים לב לכך שטענותיה נסתרו על ידי הראיות שהוגשו על ידה ואלה תומכים במיוחס לה בכתב האישום, כי החנתה את רכבה במקום המיועד לחנית נכים.
כך גם אין בידי לקבל טענת המבקשת, כי לא ראתה את התמרור במקום מאחר שזה אינו בשדה הראיה שלה עת הסיעה רכבה לאחור כדי להיכנס לחניה האמורה. החובה לבדוק את האמור בתמרור הוא על המבקשת והעובדה שבחרה שלא לבדוק מה הם הסדרי החניה הנקובים בתמרור המוצב במקום אינה מהווה הגנה.
גם העובדה שהמבקשת שילמה עבור החניה אינה מעלה או מורידה בנסיבות העניין ואינה יכולה להוות לה הגנה.

משזומנה המבקשת כדין אך לא התייצבה לדיון ואין בפיה כל הגנה, ולו בדוחק, והראיות שצירפה מחזקות את הראיות כנגדה, לא מצאתי כל עילה לביטול הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו כנגד המבקשת בהעדרה .

נוכח כל המפורט לעיל, הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין אני מורה, כי הקנס ישולם בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תעביר עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרגלית סבה
נתבע: עיריית רחובות
שופט :
עורכי דין: