ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרטין יששכר נגד דוד סדן :

לפני כבוד ה שופטת מרים קסלסי

התובע

מרטין יששכר
ע"י ב"כ עוה"ד אריה סער

נגד

הנתבע
דוד סדן
ע"י ב"כ עוה"ד יגאל חברוני ואח'

החלטה

לפניי בקשת הנתבע לדחות כתב התביעה המתוקן על הסף מטעמים של התיישנות, שיהוי, אי עמידה בהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 וכן מהטעם שטרם הגיע מועד התשלום למשיב, הגם שעצם חובת הנתבע לשלם סכום כלשהו לתובע מוכחשת.
בקשה דומה בה נטען התיישנות ושיהוי נדונה והוכרעה על ידי לאחר הגשת כתב התביעה בנוסחו הקודם בסדר דין מקוצר (החלטה מיום 14.4.16), ולכן אין לי אלא לחזור ולהפנות לאותה החלטה – התיישנות ככל הנראה אין, נוכח "ההודאה בקיום זכות" , ואילו שיהוי כגורם לנזק ראייתי צריך הוכחה, ואינו מקובל כטענה לדחיית התביעה על הסף , מה עוד שהנתבע טוען כטענה עובדתית כי התביעה הוגשה מוקדם מדי וכי לא התקיים התנאי לפירעון ההלוואה שניתנה לטענתו לאחר. צודק ב"כ התובע כי לא מדובר בתביעה שטרית, כי אם בתביעה כספית כשהשטר ומסמך נוסף מהווים ראיה לעצם החוב.

בבקשה הנוכחית הוספה הטענה כי התובע לא עמד בהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, אולם גם זו אינה טענה לדחיית התביעה על הסף, משום שגם אם ייקבע, לאחר שמיעת ראיות כי התובע היה צריך לעמוד בתנאי החוק ולא עמד בהן (תנאי ראשון הוא שהלוואה ניתנה במסגרת עיסוקו של התובע, ראו סע' 15 לחוק).
ככל שיוחל החוק על זכות התובע, הרי שהתרופה של הנתבע, אם ייקבע שהוא חייב בפירעון סכום ההלוואה, תהיה בביטול הריבית או הפחתתה , אך לא בפטור מוחלט מהחזר סכום ההלוואה.
גם הטענה כי לא הגיע המועד לדרוש התשלום, טענה עובדתית שסותרת את טענת ההתיישנות, גם זו צריכה הוכחה ואינה יכולה להוות טענת סף. יוער כי גם אם תוכח כנכונה, הרי שבית המשפט יכול ליתן סעד הצהרתי בענין חובתו או העדרה של הנתבע לשאת בתשלום כלשהו, גם לא בעתיד הרחוק.

לסיכום
הלכה פסוקה היא, כי סעד של סילוק תביעה או דחייתה על הסף הינו סעד מרחיק לכת, ומן הראוי שבית המשפט יעשה בו שימוש זהיר ביותר, גם אם סיכויי הצלחת התביעה אינם גבוהים. הכלל הוא שבית המשפט יעדיף הכרעה עניינית על פני פתרון דיוני (ראו ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין פד"י מ (2) 668). בכל מקרה, נוכח כל האמור לעיל, לרבות קיומן של טענות עובדתיות סותרות, אין מקום לקבל הבקשה, ועל כן אני דוחה אותה.

אני מחייבת את הנתבע בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. הסכום יקוזז מהוצאות התובע שחויב בהן בהחלטה מיום 14.4.16.

ק"מ כפי שנקבע – ביום 4.12.18 שעה 11:30 בנוכחות הצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרטין יששכר
נתבע: דוד סדן
שופט :
עורכי דין: