ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכל ינאי נגד מישלב קורסים בע"מ :

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

התובעת:

מיכל ינאי

נגד

הנתבעת:

מישלב קורסים בע"מ

פסק דין

תביעה על סך 7,000 ₪, בגין החזר כספי שכר לימוד ששילמה בעבור קורס הנהלת חשבונות 2+1 אליו נרשמה במכללת "מישלב".

תמצית טענות הצדדים

התובעת נרשמה לקורס בנתבעת ביום 23.7.2017, וחתמה על הסכם, שלפיו ביטול ההשתתפות בקורס תוך 30 יום מפתיחתו יקנה זכות להחזר של 50% ממחירו, ולאחר מכן לא יינתן זיכוי. הקורס, שאמור היה להתחיל בסוף אוקטובר 2017, נפתח לבסוף באיחור, לטענת הנתבעת ביום 17.11.2017, התובעת אינה מציינת תאריך מדויק אחר. התובעת החליטה להפסיק את לימודיה לאחר מספר שיעורים (מספרם המדויק השתנה בין האמור בכתב התביעה לבין עדותה), מתי בדיוק לא ציינה, אך ניתן להבין מן התכתובת שצורפה לתביעה כי הדבר היה לאחר למעלה מ-30 יום מתחילת הקורס. התובעת מלינה על חוסר רצינות של הנתבעת בניהול הקורס, איחורים ודחיות, כעילה להפסקת ההתקשרות. התובעת פנתה לנתבעת בניסיון לקבל החזר, הנתבעת הציעה לתובעת "להקפיא" את לימודיה ולהמשיך אותם בעתיד, דבר שהתובעת לא חפצה בו, ומכאן התביעה. התובעת אף אינה מסתפקת עוד בהחזר מחצית שכר הלימוד אלא כולו. ועוד מלינה התובעת על כך ששילמה מראש בעבור הספרים המשמשים בקורס סך של 750 ₪ כשבפועל, הספרים לא נמסרו לה ושיעורי הבית הועברו לתלמידים בדפי צילום במהלך החודשיים הראשונים.

הנתבעת טוענת מנגד לעניין מועד תחילת הלימודים כי הסבירה לתובעת ולכלל התלמידים על אודות תהליך פתיחת הקורס, הקשור בתיאומים מול משרד הכלכלה. הנתבעת סומכת את הגנתה על הוראות החוזה, שעליו חתמה התובעת. הנתבעת מוסיפה כי התובעת לא נכחה בקורס באורח סדיר, גם טרם בקשתה להפסיק את ההתקשרות, ולא ביצעה הליך הביטול או הקפאת לימודים כנדרש. לדעת הנתבעת, נכונותה לאפשר לתובעת "להקפיא" את לימודיה ולהשלים את הליכי רכישת התעודה בעתיד היא ראויה. הנתבעת העלתה טענות אף בסוגיית ספרי הלימוד, אולם כיוון שבדיון הציעה באופן ראוי להשיב לתובעת את עלות הספרים שבהם חויבה, לא ארחיב.

בדיון העידו התובעת מזה, ומנהלת בית הספר לחשבונאות, מיסים, ומנהל מזה. באין הסכמה זולת לעניין סוגיית הספרים, יש להכריע.

דיון והכרעה

החוזה שעליו חתמה התובעת מסדיר בבירור את סוגיית נוהל ביטול הלימודים, כהאי לישנא: "... ביטול עד 30 יום מפתיחת הקורס יחויב בסך 50% מהמחיר המלא. ביטול שיעשה מעבר לתקופה הנ"ל יחויב בתשלום מלא. לתשומת ליבך! תאריך פרישה מקורס לצורך החזר שכ"ל יהיה התאריך בו הוגשה הבקשה לביטול לימודים בכתב ולא התאריך בו הפסיק התלמיד נוכחותו בשיעורים."

באין טענה אחרת, ניתן להבין כי הודעת הביטול באה בחלוף למעלה מ-30 ימים מתחילת הקורס. החזר מכוחו של ההסכם אינו על הפרק אפוא. על כן יש לבחון האם עומדת לתובעת אפשרות הביטול וקבלת החזר (ולשיטתה – מלא) חרף הוראות ההסכם.

ביארה התובעת: "ברגע שהיה לי שלושה שיעורים רצוף של חומר החלטתי שזה לא מתאים לי, שאני לא מעוניינת ללמוד הנהלת חשבונות ועם ההתנהלות שלהם החלטתי שהפתרון שהם מציעים לי לעשות הקפאה בטח לא יהיה במכללה הזאת..." (עמ' 1 לפרוטוקול). אין באמור להקים לתובעת עילה לקבלת ההחזר, במלואו או בחלקו.

דרך המלך לקבלת ההחזר הייתה אילו התובעת הייתה מצליחה לבסס טענת הפרה יסודית של הנתבעת את ההסכם. ברם לא עלה בידה לעשות כן.

באשר לדחייה המסוימת בפתיחת הקורס, הסברי הנתבעת בעניין זיקתו של הקורס למשרד הכלכלה היו מספקים, ולכך יש להוסיף את ההתייחסות החוזית לסוגיית ביטולי השיעורים ודחייתם, שבסעיף ז' לחוזה ההרשמה עליו חתומה התובעת: "ידוע לי כי לפני פתיחת הקורס ובמהלכו יתכנו שינויים בלוח הזמנים ובתכנית הלימודים".

ואשר לדרך ניהול הקורס, הרי שחרף טענות התובעת לאי-שביעות רצון מן הסדר שבו נעשה הדבר, אין בטענותיה הכלליות ללמד על כך שהנתבעת הפרה את התחייבויותיה כלפי התובעת, ודאי באופן המקנה זכות ביטול מלאה. יוער כי החוסר המשמעותי בפרטים של התובעת באשר למועד תחילת הקורס, מועדי נוכחותה בו, תכני הקורס, ומועד הביטול, זאת גם לאחר שאפשרתי לתובעת להשמיע טענותיה בדיון, מונע כל אפשרות לקבוע שההסכם הופר, או כי הנתבעת הייתה מנועה בנסיבות מלעמוד על כך שלא יבוצע החזר כספי לתובעת.

יוער כי התובעת אף אינה יכולה להיבנות מן ההגנה שבתקנות ביטול העסקה (תקנה 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010; (להלן "תקנות ביטול עסקה"): צרכן רשאי לבטל הסכם בנוגע להשתתפותו בחוגים וקורסים "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות" (ס' 9 לתוספת תקנה 2). השירות החל, ולהוראה אין תחולה. הסעיף החוזי, שענייננו במועד הודעת הביטול, יגבר (כן עיינו: ת"ק 32103-04-12 יוסף שלם נ' אריה שמחוני מנהל בגרות ערב (פורסם בנבו, 17.10.2012))

סוף דבר

אני דוחה את התביעה. עם זאת, רשמתי לפניי הודעת הנתבעת שלפיה תשיב לתובעת את הסכום של 750 ₪ עבור ספרי הלימוד. כן רשמתי לפניי הודעתה שתשקול אם להחזיר בכל זאת חלק משכר הלימוד, לפנים משורת הדין, אולם מובן שהדבר ייעשה עתה בהתאם לשיקול דעתה המלא של הנתבעת, ולא מכוחו של פסק דין. בנסיבות איני עושה צו להוצאות.

זכות לעתור לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי.


מעורבים
תובע: מיכל ינאי
נתבע: מישלב קורסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: