ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס סאסי נגד רעות נאמן :


לפני כבוד ה שופט אלי ברנד

מבקשים

  1. עמוס סאסי
  2. רויטל פרחיה סאסי

נגד

משיבים

  1. רעות נאמן
  2. נתי דניאל שלמה

ב"כ המבקשים: עו"ד עמוס סאסי
ב"כ המשיבים: עו"ד נמרוד א. לוי

החלטה

לפני בקשת המבקשים, הם הנתבעים שכנגד בתיק זה, לדחות על הסף את התביעה שכנגד כנגד המבקשת 2 משני נימוקים, הראשון – העובדה שהמבקשת 2, היא הנתבעת שכנגד 2, אינה בעלת דין בתביעה המקורית ועל כן הגשת תביעה שכנגד הכוללת מי שאינו בעל דין בתביעה המקורית מנוגדת להוראות תקנה 214ה(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").
הנימוק השני לבקשה הוא העדר יריבות בין המשיבים, הם התובעים שכנגד והנתבעים בתביעה המקורית, לבין המבקשת 2 שאינה צד לחוזה בין הצדדים או לשטר שביסוד התביעה המקורית.
ברקע הדברים תביעה שטרית בסדר דין מהיר, אשר הורתה ולידתה בבקשה לביצוע שטר חוב עליו חתומים המשיבים אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל על ידי המבקש 1 ואשר נמסר במסגרת חוזה שכירות בינו לבין המשיבים.
אבחן תחילה את הטענה כי הגשת התביעה שכנגד כפי שהוגשה נוגדת את הוראות תקנה 214ה(א).
זה לשון רישת התקנה –
"נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש תביעה שכנגד, שאינה כוללת בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה המקורית ..."
לכאורה לשון התקנה ברורה, אולם בתשובתם מביאים המשיבים את מאמרו של פרופ' סטיב גולדשטיין ז"ל "צדק מהיר", שם הוא מתייחס להוראה זו כדלקמן (זהו הציטוט בדיוק כפי שהובא בתשובת המשיבים, לרבות הדגשות שלהם שאינן במקור) –

בדברים אלה קיימת הן ביקורת על המגבלה שנקבעה בתקנות והן קביעה כי בפועל אין לה משמעות רבה.
בכל הכבוד למאמר המלומד, עמדת הפסיקה – לפחות לענין המשמעות בפועל של התקנה – נראית מעט שונה , והיא המכרעת.
בבר"ע (מחוזי ירושלים) 586/08 דנוק רונית נ' איכותית בע"מ (21.9.2008) קבע בית המשפט כך –
"טענת המבקשת לפיה היה על בית משפט השלום לתת אישור לצירופו של נתבע נוסף כתובע שכנגד מכוח תקנה 214ה(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אינה עולה בקנה אחד עם הוראת התקנה, הדורשת באופן קטיגורי שהתביעה שכנגד לא תכלול "בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה המקורית", ואינה מקנה לבית המשפט שיקול דעת לאשר הגשת תביעה שכנגד על ידי מי שאינו בעל דין בתביעה המקורית. אדם כזה רשאי להגיש תביעה עצמאית ולבקש במסגרתה כל סעד אותו חפץ לכלול בתביעה שכנגד."
(ראו גם תא"מ (שלום תל אביב) 39468-01-13 קרמיקה שרוני בע"מ נ' מלון רוטשילד בע"מ (9.9.2012 ועוד פסקי דין רבים נוספים)
יאמר מיד הקורא כי מדובר בתוצאה לא יעילה, ואף ייתכן כי הצדק עימו וענין זה אף הותיר כבוד השופט דוד מינץ (לימים שופט בית המשפט העליון) מרחף בחלל בבש"א (שלום ירושלים) 6419/02 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ נ' עו"ד מנשה הס (29.9.2002), כאשר לאחר שהסביר את מקור הסמכות לקבוע מגבלה שכזו בתקנות העיר –
"דבר אינו מונע מהנתבע להגיש את תביעתו שכנגד, נגד בעל דינו המקורי בסדר דין מהיר ולהגיש תביעה נפרדת כנגד בעל הדין "הנוסף" בסדר דין רגיל במסגרת תובענה נפרדת. לא יעיל הדבר? - ייתכן."
יש להעיר כי גם בהנתן המצב המשפטי הנוכחי קיימות אפשרויות לייעול ומניעת ניהול הליכים נפרדים, וייתכן כי לכך כיוון פרופ' גולדשטיין המנוח בקביעתו כי "הלכה למעשה אין משמעות רבה למגבלה זו", אולם אין עניינה של החלטה זו בכך.
הפועל היוצא מן האמור הוא כי לא ניתן להגיש תובענה שכנגד נגד מי שאינו בעל דין בתביעה המקורית בסדר דין מהיר.
תשובת המשיבים נוסחה כבקשה להתיר את צירוף המבקשת 2 לתביעה שכנגד, מהלך שאין לו בסיס פרוצדוראלי שכן לא ניתן להגיש בקשה בגדר תשובה לבקשה אחרת ויש להגיש בקשה נפרדת, כפי שקבעתי בהחלטתי הראשונה מיום 22.10.18.
עם זאת, גם לגופו של ענין, לו הוגשה הבקשה כדבעי, לא ניתן היה להעתר לבקשה שכזו מאותו טעם שנדון לעיל.
נוכח האמור, אין עוד צורך להדרש לטענת העדר היריבות בין הצדדים.
עם זאת, ברי כי אין מדובר במקרה בו יש לדחות את התביעה על הסף שכן הפועל היוצא של האמור לעיל מותיר את התביעה על כנה כנגד המבקש 1 וגם בעניינה של המבקשת 2 אין מדובר בהכרעה לגופה של התביעה, אף לא בטענת סף כלשהי ה נוגעת לגוף המחלוקת, אלא רק בעובדה שבניגוד למצב הרגיל לא ניתן במקרה ספציפי זה לכלול גם אותה בתביעה שכנגד.
נוכח האמור, תמחק המבקשת 2 בלבד מן התביעה שכנגד.
אשר לסוגית ההוצאות, עקרונית הדין הוא כי צד שעמדתו התקבלה למרות התנגדות יריב ו יזכה בפסיקת הוצאות לטובתו.
עם זאת, סבורני כי במקרה זה יש לנהוג אחרת.
ייתכן כי בקשת המבקשים ביחס למבקשת 2 תוביל לכך שתוגש תביעה נפרדת נגד המבקשת 2 ותוגש בקשה לאיחוד הדיון בתובענות ואז לא תהיה משמעות כלשהי לתוצאה הנוכחית, למעט הכבדה על ההליך, הגם שיסודה בדין.
גם אם לא יתרחש התסריט דלעיל ויתנהלו שתי תובענות נפרדות מדובר במצב מסורבל ובעייתי.
כך או אחרת, ניתן היה בהסכמה ובגישה עניינית למצוא למצב הנוכחי מענה בדרכים שונות, במיוחד כאשר השטר שביסוד התובענה נערך גם לפקודת המבקשת 2 ועל כן אין מדובר בצד זר לחלוטין לסכסוך שביסוד התובענה המקורית, ואינני מוצא כל הצדקה לעודד גישה דווקנית באמצעות פסיקת הוצאות .
מנגד, גם ההתנגדות לבקשה בטיעון משפטי – להבדיל מנסיון להד בר עם הצד שכנגד – היתה מיותרת וחסרת בסיס בדין.
הפועל היוצא ממכלול האמור הוא כי אינני עושה צו להוצאות, והצדדים יוכלו להתייחס גם לבקשה זו במסגרת הטיעון להוצאות בתום ההליך/כים ביניהם.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס סאסי
נתבע: רעות נאמן
שופט :
עורכי דין: