ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם אייזנברג נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובע:

מנחם אייזנברג

נגד

הנתבעת:

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

פסק דין

1. לפניי תביעה קטנה שהגיש התובע כנגד הנתבעת בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו על ידי רכב הנתבעת מסוג אוטובוס במסגרת תאונת דרכים שארעה בין רכבי הצדדים.

טענות הצדדים
2. לטענת התובע, ביום 30.5.17, עת הוסע הרכב על ידי הנהג מר מנחם מנדל אשר ברח' עזרא בבני ברק, עמדו שני אוטובוסים בתחנה כאשר האוטובוס האחד עמד במקביל למדרכה והשני השייך לנתבעת עמד לפניו באלכסון כך שחלקו האחורי בלט לכיוון מרכז הכביש. עובדה זו הכריחה את נהג רכב התובע להאט את הנסיעה ולעקפו משמאל ובזמן שרכבו לפנים החל אוטובוס הנתבעת בנסיעה שמאלה על מנת לצאת מהתחנה וכתוצאה מכך פגע חלקו הקדמי של האוטובוס בחלקו הימני קדמי של פגוש רכב התובע. כתוצאה מכך נגרמו לו הנזקים המתוארים בחוות דעת השמאי שהוגשה לתיק מטעמו.

3. הנתבעת מכחישה את האמור בכתב התביעה, וטוענת כי האוטובוס עמד בתחנה בזווית אלכסונית ימינה, כאשר במהלך קליטת נוסעים חש נהג הנתבעת במכה מכיוון דופן שמאל של האוטובוס והתברר לו כי נהג רכב התובע עלה על אי תנועה מצויר במהלך ניסיון עקיפה משמאל ופגע עם דופן קדמי ימני של רכבו בדופן אחורית שמאלית של האוטובוס , כך שפגוש הרכב נתפסה ברשת חריצים של מכסה האוטובוס ועל מנת לנתק מגע נאלץ נהג האוטובוס להתקדם מעט קדימה. לטענתה, האחריות לתאונה מוטלת על נהג רכב התובע.

דיון והכרעה
4. לאחר ששמעתי את עדי הצדדים ועיינתי בראיותיהם ובתמונות ממקום האירוע, מצאתי לקבל את התביעה כנגד הנתבעת. בדיון שנערך בפני, העיד נהג רכב התובע כי אוטובוס הנתבעת עמד בשיפוע לכיוון התחנה וכי בזמן שזה עקפו משמאל החל האוטובוס בנסיעה שמאלה ופגע ברכבו עם חלקו הקדמי של האוטובוס. מנגד, העיד נהג אוטובוס הנתבעת כי נאלץ לעקוף אוטובוס אחר שעמד בתחנה ונעמד בה כשחלקו האחורי בולט לאחור. עד כאן גרסת שני הנהגים תואמת האחת לשניה. אלא שלטענת נהג הנתבעת, בזמן שעמד בתחנה באלכסון חש במכה בצד שמאל מאחור. עוד ציין כי הבחין ברכב התובע באמצעות המראה וכי זה עלה על המדרכה, בעוד שבכתב ההגנה ציינה הנתבעת כי נהג רכב התובע עלה על אי תנועה מצויר. עיון בתמונות ממקום האירוע שהציגו שני הצדדים לתיק, מלמד כי המדובר באי תנועה בנוי המצוי לפנים לתחנת האוטובוס , כפי שאף הודגם בשרטוט שהגיש התובע כנספח לכתב תביעתו, ואשר תואם לגרסת התובע אך לא לזו של הנתבעת. אורכו של האוטובוס מחייב את המסקנה כי בעקיפת רכב התובע את האוטובוס ועלייה על אי התנועה היה רכב התובע לפנים לאוטובוס ולא מאחוריו. ומכאן, שאין זה יתכן כי חלקו האחורי של האוטובוס נפגע בזמן עקיפת רכב הת ובע.

5. יתר על כן, נהג הנתבעת העיד כי לאחר מכן הבחין בנזק שנגרם לאוטובוס אולם לא צילם זאת. מכאן, שאילו, כטענת נהג הנתבעת , נגרם לאוטו בוס נזק כלשהו, מן הדין היה כי הנתבעת תביא ראיה על כך, בכדי לאמת את טענתה לפגיעה בחלק האחורי של האוטובוס אשר עומדת בסתירה לטענת התובע ועדיו. משל א נעשה כן, עומדת לנתבעת לרועץ העובדה כי בחרה שלא להביא ראיה על מ יקום הנזק שנגרם לרכבה, אשר מצויה בשליטתה הבלעדית.

6. לא זו בלבד, אלא שאף בחינת עדויות הצדדים הביאתני למסקנה כי עדותו של נהג רכב התובע עדיפה ומהימנה על עדותו של נהג רכב הנתבעת. אין ספק כי אילו היה רכב התובע פוגע באוטובוס מאחור אזי לא היה נתלש הפגוש הקדמי כי אם נשרט ו/או נמעך, בעוד שפגיעת האוטובוס בנסיעה לפנים בחלקו הקדמי של רכב התובע מובילה לתלישת הפגוש לפנים, כפי שתיאר נהג רכב התובע בתצהירו. אף רדיפתו של התובע אחר הנתבעת לצורך פיצויו מעידה על מהימנות גרסתו, בעוד שאילו היה האוטובוס נפגע באשמתו של נהג רכב התובע, סביר להניח כי היתה הנתבעת תובעת את נזקיה מן התובע. לכל אמור לעיל, יש להוסיף, כי עמידתו של נהג האוטובוס בתחנה הציבורית באלכסון הינה עצירה רשלנית כשלעצמה אשר מנוגדת לדין ובכך יצרה סיכון תחבורתי בכביש שלא מאפשרת נהיגה ישרה בנתיב לשאר כלי הרכב הנוסעים בכביש –וגם בכך התרשל נהג האוטובוס.

סוף דבר
7. המסקנה היא, כי בעצירתו באלכסון בתחנה ובתחילת נסיעתו והשתלבותו לנתיב בעת היציאה מן התחנה, נהג האוטובוס פעל בצורה בלתי זהירה בכביש ועל כן התרשל בנהיגתו וגרם לנזקי רכב התובע. מכאן, שהאחריות לתאונה מוטלת על כתפי הנתבעת כמעסיקת הנהג מטעמה .

8. התובע הציג חוות דעת שמאי מטעמו, שלא נסתרה על ידי הנתבעת, ועל כן, הנני מאשר את הנזק המפורט לרכב התובע ובסך של 17,518 ₪, על פי התשלום שבוצע בפועל ובהתאם לקבלה שצורפה לתיק, וכן את ירידת הערך בסך של 1606 ₪, ואת שכ"ט שמאי התובע בסך של 1500 ₪.

9. לאור האמור לעיל, הנני מחייב את הנתבעת לפצות את התובע בגין נזקיו ובסך של 20,624 ₪ בצירוף אגרת בית משפט בסך של 298 ₪ ושכר בטלת התובע והעד מטעמו בסך כולל של 500 ₪.
התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנחם אייזנברג
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: