ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לורנצו קפה בע"מ נגד חוה כרמלה בקלו :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת

לורנצו קפה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דורי שוורץ ואח'
רח' דרך עכו 58 קרית ביאליק

נגד

נתבעת

חוה כרמלה בקלו

פסק דין

1. התובעת הגישה לביצוע כנגד הנתבעת 3 שיקים שבוטלו החתומים בחתימת הנתבעת ורשומים ע"ש התובעת שפרטיהם כדלקמן:

מס' השיק ז.פ. השיק סכום השיק
1811 10/6/08 1,508 ₪
1812 10/7/08 1,508 ₪
1813 10/8/08 1,512 ₪
(להלן: "השיקים").
2. בעלה של הנתבעת מר בקלו יעקב (להלן: "מר בקלו") העיד כי בזמן הרלוונטי לתובענה הוא עבד שכיר אצל אולמי הארמון (להלן: "האולם") אשר היה בבעלות מר אהרון ברקו (להלן: "מר ברקו").
מר בקלו טען כי האולם ביקש לרכוש סחורות מאצל התובעת (בעיקר קפה) אולם לא היו לו פנקסי שיקים ומר ברקו ביקש ממר בקלו למסור לתובעת שיקים ע"ח סחורות אשר ירכשו ע"י האולם מהתובעת וזאת עד אשר האולם ינפיק פנקסי שיקים משלו.
3. ביום 16/8/07 נמסרו לתובעת 13 שיקים ע"ח סחורות שיסופקו ע"י התובעת לאולם במשך השנה הבאה, שיק אחד ע"ס 2,805 ₪ ז.פ. 15/9/07 לכיסוי סכום המע"מ, 11 שיקים ע"ס 1,508 ₪ כל אחד לכל 10 לחודש החל מ-10/9/07 ושיק אחרון ע"ס 1,512 ₪ ז.פ. 10/8/07.
כל השיקים הנ"ל נכתבו ומולאו ע"י הנתבעת למעט שם הנפרעת שהוסף יותר מאוחר ע"י התובעת ונמסרו ע"י מר בקלו לתובעת ישירות לידי מנהלה מר בבו שהיה בקשרים עם מר בקלו.
4. אין מחלוקת בין הצדדים כי 10 השיקים הראשונים נפרעו במלואם ובמועדם וכי 3 השיקים האחרונים שהם נשוא תיק זה בוטלו.
5. מר בקלו העיד כי בשלב מסוים הוא פוטר מעבודתו מהאולם ועקב כך הוא הודיע למר בבו וביקש להחזיר לו את 3 השיקים האחרונים, מאחר והוא קיבל שיקים במקומם ממר ברקו, אולם, מר בבו סירב להחזיר את 3 השיקים לידיו.
6. מר בקלו העיד כי לאולם לא היו פנקסי שיקים למשך 9,10 חודשים וכי הונפקו שיקים לאולם חודש לפני שהשיקים בוטלו וכי בעל האולם מסר לתובעת שיקים אחרים במקום שלושת השיקים.
7. גב' ג'קלין לוי מטעם התובעת העידה כי כאשר חזרו 3 השיקים האולם היה חייב לתובעת סך של 9,200 ₪ ועל אף זאת התובעת המשיכה למכור סחורות לאולם וכי יתרת החוב המגיעה מהאולם לפי הכרטסת הסתכמה בסך 14,068 ₪, כאשר מהסכום הנ"ל האולם שילם 2,000 ₪ ונותרה יתרה בסך 12,068 ₪.
גב' ג'קלין התכחשה לטענת מר בקלו כי מר בבו הבטיח להחזיר לו 3 השיקים וטענה כי ההתחייבות של מר בקלו היתה למשך שנה בגובה הסכומים שנסמרו על ידו ובנוסף גב' ג'קלין טענה שכל מה שנתקבל מהאולם זה סך 2,000 ₪, כפי שמופיע בכרטסת אשר שולמו ביום 24/10/08.
דיון והכרעה:
8. אין מחלוקת בין הצדדים כי 13 השיקים שנמסרו ע"י מר בקלו לתובעת היו עבור סחורות שהתובעת התחייבה למכור לאולם במשך 12 החודשים שלאחר מסירתם.
כמו כן, אין מחלוקת כי 10 השיקים הראשונים נפרעו במלואם ובמועדם.
9. השאלה המחייבת הכרעה בתיק זה, הינה, אם קיימת סיבה חוקית הפוטרת את הנתבעת מפרעון 3 השיקים האחרונים?
מר בקלו ציין שתי טענות עיקריות, האחת, שמר בבי (הבעלים של התובעת) הבטיח להשיב לו את 3 השיקים,והשנייה, שהאולם ומר בבו מסרו לתובעת 3 שיקים תחליפים במקום 3 השיקים נשוא תיק זה.
טענות אלה לא הוכחו, מר בקלו לא הציג מסמך או ראיה המעידה כי מר בבו הבטיח להחזיר לו השיקים וההפיך הוא הנכון, הנתבעת הצהירה כי מר בבו סירב להחזיר לה את השיקים.
מר בקלו אף לא טרח לזמן את מר בבו ולחקור אותו בעניין הבטחתו הנטענת .
באשר לטענה השנייה, לא הוכח כי האולם מסר לתובעת 3 שיקים במקום 3 השיקים האחרונים של הנתבעת, התובעת התכחשה לטענה שנמסרו לה 3 שיקים ע"י מר ברקו ועפ"י הכרטסת שהוגשה לא ניתן להבחין בקיום שיקים כנ"ל.
עפ"י הכרטסת מופיע ששולם לתובעת סך של 2,000 ₪ ביום 24/10/08 אולם באותה עת יתרת החוב שהגיעה מהאולם הסתכמה בסך כ-14,000 ₪.
10. זה שמר בקלו פוטר מעבודתו מהאולם, הדבר אינו פוטר את הנתבעת מכיבוד השיקים שלה שנמסרו לתובעת.
11. מר בקלו אף לא טרח לזמן את מר ברקו על מנת לנסות ולהוכיח את טענתו ונימק זאת שמר ברקו נעלם.
12. לאור האמור לעיל, אני מחליט שדין ההתנגדות להידחות ועיכוב ההליכים בתיק הוצל"פ 13-06313-12-2 מבוטל בזאת.
13. מאחר והתובעת השתהתה בהגשת השיקים לביצוע ואף השתהתה בנקיטת הליכים כנגד הנתבעת, אינני עושה צו להוצאות.
המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לורנצו קפה בע"מ
נתבע: חוה כרמלה בקלו
שופט :
עורכי דין: