ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דולי כהן נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ :

לפני כבוד השופטת בכירה אושרי פרוסט-פרנקל

התובעת:
דולי כהן

נגד

הנתבע:
בנק דיסקונט לישראל בע"מ

החלטה

לפניי בקשת הנתבע למחיקת התביעה ו/או להעבירה לבית המשפט המחוזי בשל היעדר סמכות עניינית (להלן: "הבקשה").
התובעת הנה אלמנתו של מר פרוספר כהן ז"ל (להלן: "המנוח") ויורשתו היחידה (ראו נספח 1 בכתב התביעה). עסקינן בתביעה למתן צו עשה, בה עותרת התובעת מהנתבע להמצאת כל מידע אודות חשבונות הבנק שהתנהלו בסניף לונדון אצל הנתבע בשנת 2006 על שם המנוח, לרבות העברת יתרת הכספים שנותרו בחשבון. לטענת התובעת, ממידע שבידיה עולה, כי לזכות המנוח עומדת יתרת זכות בסך של 100,000 יורו בחשבונות שהתנהלו אצל הנתבע וברצונה לברר מה עלה בגורל הכספים.

הנתבע טוען כי התביעה הנה למתן צו עשה, כאשר הכימות הכספי נעדר מהתביעה ו/או אינו מוגדר בה בצורה מפורשת. בנסיבות אלו, לטענת הנתבע, הרי הסמכות העניינית הייחודית לדון בסעד זה הנה של בית המשפט המחוזי מכוח סמכותו השיורית. לטענת הנתבע, ככל שהתובעת עותרת לחייבו לשלם לה 450,000 ₪, כפי שעולה מתגובתה לבקשה, עליה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה ולשלם את האגרה המתאימה בהתאם לדין. התובעת טוענת מנגד כי כתב התביעה הנו למתן צו עשה ובצדו תביעה כספית על סך 100,000 יורו, כאשר הדבר עולה בצורה מפורשת מסעיף 22 לכתב התביעה. משכך, לטענתה, לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתובענה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, סבורני כי לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתובענה, והכל מהסיבות שתפורטנה.

סעיף 51(א)(2) ל חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 הדן בסמכות בית המשפט השלום לדון בתביעות אזרחיות (שנושאן אינו מקרקעין) קובע כדלקמן:

"תביעות אזרחיות – למעט תביעות הנוגעות למקרקעין – כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים ביום הגשת התובענה, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין."
הלכה פסוקה היא כי בעת מתן הכרעה בסוגיית הסמכות העניינית יש להידרש למהות הסעד. בעניין "רפאל" נקבע כי: "המבחן הפשוט, היעיל והברור ביותר לקביעת הסמכות העניינית הוא מבחן הסעד, והפסיקה חזרה על הכלל לפיו הסמכות העניינית הולכת אחר הסעד[...]".(ראו בש"א 6576/08, ה"פ 119/08, שוייצר נ' רפאל ( 6/7/2008) .

כבוד השופט עמית קבע בעניין "רפאל":
"אקדים ואומר כי עמוד האש שאמור להנחות את בית המשפט בדונו בשאלות של סמכות עניינית, הוא השאיפה ליציבות, לוודאות ולבהירות. יש לבחור בתוצאה שתביא למיעוט מחלוקות בשאלה המקדמית של הסמכות, על מנת למנוע התרוצצות של בעלי דין מערכאה לערכאה. הכרעה בשאלת הסמכות ראוי שתיעשה על פי כתב התביעה, שהוא שלב ההקשה על הדלת טרם כניסה לטרקלין הדיון - יצחק כהן "הלכת פיצול הסעדים לבתי משפט שונים והלכת העיקר והטפל - בין המצוי על תקלותיו לרצוי על תקוותיו" הפרקליט, כרך נ(1) (2008), שם פסקה 6, ראו בעניין זה גם ע"א 9379/03 צ'רני נ' מדינת ישראל 6.12.06)

נקבע בפסיקה כי כאשר התובע שם את שווי התביעה – כגון במקרה בו מוגשת תביעה למתן חשבונות שבצידה תביעה כספית – נגזרת סמכות בית המשפט מגובה התביעה הכספית. דין דומה חל בכל הנוגע לסעד הצהרתי שבצדו סעד כספי (ראו רע"א 7551/00 יהויכין פוקס נגד אלברט קצנלנבוגן , פ"ד נו(1) 253).

מן הכלל אל הפרט.
בענייננו התובעת עותרת בסיפא של סעיף 22 בכתב התביעה:" לחייב את הנתבע להעביר לידיה כיורשתו היחידה של המנוח בארץ את יתרת הכספים ככל שנותרה בחשבון". בסעיף 21 בכתב התביעה טוענת התובעת כי ככל הידוע לה מדובר בסכום הנאמד בסך 100,000 יורו. סכום נטען זה אף נרשם בצורה מפורשת בסעיפים 5 ו 7 בכתב התביעה. בתגובתה לבקשה מציינת התובעת כי:" שווי התביעה הינו היתרה האחרונה הידועה שהיתה בחשבון בנק המנוח, קרי, 100,000 יורו שערכם כ- 450,000 ₪". (ראו סעיף 7 בתגובת התובעת לבקשה).

סבורני, כי די בדברים אלו כדי לראות בתובענה כתביעה בה משולבים צו עשה וסעד כספי בצדו, שכן התובעת עותרת לחייב הנתבע להעביר לידיה סך של 100,000 יורו, וזאת לצד העברת כל המסמכים בקשר לחשבון הבנק המתנהל אצל הנתבע. מכאן, שלא ניתן לומר כי הסעד הכספי בגינו עותרת התובעת במסגרת תובענה זו אינו בא בגדרו של סעיף 51 לחוק בתי המשפט, שכן ניתן לשום ו/או לאמוד אותו מבחינה כספית, כאמור. יש אף להידרש לכך כי מטרת המסמכים הנדרשים הנה, בין היתר, כדי לאמוד בצורה מדויקת את גובה הקרן בחשבון הבנק נשוא התובענה, ומשכך דומה כי הסעדים המבוקשים במסגרת תובענה זו אף שלובים זה בזה וקשורים בטבורם. לאור כל המקובץ לעיל, הבקשה נדחית.

עם זאת, לאור הבהרתה של התובעת בעניין הסעד הכספי, כפי שעלתה בתגובתה לבקשה, התובעת תשלים את סכום האגרה בהתאם לסעד הכספי המבוקש, וזאת תוך 14 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים כי התיק נקבע לקדם משפט ליום 16.12.18. ניתן בזאת צו הדדי להשלמת הליכים מקדמיים עד למועד הדיון הקבוע.

הוצאות הבקשה תישקלנה בסוף ההליך.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דולי כהן
נתבע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: