ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.נ.מ. אלומיניום וזכוכית בע"מ נגד שלמה כהן שקד בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובעת:

מ.נ.מ. אלומיניום וזכוכית בע"מ

-נגד-

הנתבעת:

שלמה כהן שקד בע"מ

פסק דין

1. הורתו של ההליך שבפניי בבקשה לביצוע שטר, לפי הוראת סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, שהוגשה על ידי התובעת ביום 20.2.17 ללשכת ההוצאה לפועל בירושלים במסגרת תיק מס' 522052-02-17 - שיק שמספרו: 0080002277 על סך 23,750 ₪ למועד פירעון 28.01.2017 (להלן: "השיק" או "השטר") שנמשך על ידי הנתבעת לפקודת התובעת. הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שטר שהועברה לבית משפט זה. ביום 1.11.17 ניתנה לנתבעת רשות להתגונן וההליך הועבר להידון בסדר דין מהיר.

2. עסקינן בתביעה שטרית שהגישה התובעת נגד הנתבעת על יסוד השיק. לטענת התובעת, בינה לבין האדונים איימן אבו אלהוא (להלן : " איימן") ותרהי ראיד (להלן: "ראיד") שררו יחסי עבודה כאשר התובעת סיפקה לאלה אלומיניום בסכומים גבוהים. במסגרת זו, מסרו אלה לידי מנהל התובעת את השיק ומנהל התובעת הנפיק חשבונית לטובת הנתבעת. לטענת התובעת, החשבונית יצאה לטובת הנתבעת הואיל והסחורה סופקה לפרויקט שבוצע על ידה ברחוב אברהם שטרן .

3. לטענת הנתבעת, הינה חברה קבלנית לביצוע עבודות בניה ושיפוצים, אשר ניהלה קשרי מסחר עם התובעת שהינה חברה פרטית המבצעת עבודות אלומיניום וזכוכית. במסגרת קשרים אלה הזמינה הנתבעת מהתובעת מוצרי אלומיניום שונים, ואולם על פי הנטען, התובעת לא עמדה בהסכם בין הצדדים, המתבטא בכך שהמוצרים השונים שהוזמנו הגיעו באיחור, וכן לא על פי ההזמנה ולא באיכות כפי שסו כם בין הצדדים. כן נטען ביחס להמחאה שהוגש ה לביצוע דנן, כי הסחורה שהוזמנה ואשר בגינה מסרה הנתבעת לתובעת את השטר נשוא תיק זה כלל לא סופקה לה, ומשכך מדובר בכישלון תמורה מלא. עוד בטרם נתנה הנתבעת הוראת ביטול להמחאה , פנתה היא מספר פעמים לתובעת בדרישה שהאחרונה תספק את הסחורה, ואולם הנתבעת לא סיפקה את הסחורה . כן נטען, כי התובעת אינה אוחזת כשורה בשטר משלא ניתנו לנתבעת כל תמורה או ערך בעדה .

4. בדיון בהתנגדות שהתקיים במעמד הצדדים מיום 1.11.17 חזר מנהל הנתבעת על עיקר הגרסה כפי שנטענה בתצהיר ההתנגדות והוסיף, כי נקשר בקשר עסקי עם התובעת לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38 ברח' אברהם שטרן בירושלים, כאשר הפרויקט הסתיים לפני כחצי שנה (ממועד הדיון) בנסיבות בהן נאלצה הנתבעת להתקשר עם קבלן אלומיניום אחר הואיל והתובעת לא סיפקה את הסחורה. כן נטען, כי אומנם סופקה לנתבעת סחורה כחלק מהפרויקט האמור, ואולם בשים לב לכמות הסחורה שהנתבעת הייתה אמורה לקבל, הדבר בבחינת "בטל בשישים". מנהל הנתבעת אישר, כי בידיו רשימה מסודרת של הסחורה שהיה אמור לקבל וביקש הזדמנות נאותה להציג המסמכים שברשותו לצורך כך. כן טען נציג הנתבעת, כי, מסר את ההמחאה לתובעת כמקדמה עוד קודם לאספקת הסחורה.

5. סיכומי הנתבעת התמקדו בכך שהעד הראשון מר שוויקי מוסא ושאר העדים תיאמו את עדותם במסדרון בית המשפט במהלך דיון ההוכחות, בעת המתנה למתורגמן בית המשפ ט. כך, כל העדים השיבו תשובה מדויקת אחת וזהה לשאלה באשר להיקף החוב של הנתבעת חבה לתובעת. בנוסף, התמקדו הסיכומים בעדויות עדי התביעה לפיהן, הסחורה לא סופקה לפרויקט באופן ישיר אלא לאדונים איימן וריאד בהר הזיתים ולחוסר הידיעה של התובעת כי הסחורה אכן סופקה בסופו של יום לתובעת ובכך ש מנהל התובעת אישר, כי לא הנפיק תעודת משלוח לנתבעת זאת הגם ובדרך כלל הם עובדים עם תעודות משלוח. כמו כן, עלתה סתירה נוספת בעדותו של מנהל התובעת בכך שהצהיר , כי הנתבעת קיבלה סחורה ורק לאחר מכן הוציאה את ההמחאה ואולם, במהלך חקירתו העיד , כי במהלך עסקים רגיל, הסחורה נשלחת למזמין רק לאחר 5 ימ ים מקבלת השיק ( פר וט' בעמ' 13 שורה 3). כמו כן, העיד, כי התובעת מספקת אלומיניום גולמי כאשר הנתבעת מעולם לא הזמינה חומר גלם, אלא, מוצר מוגמר שלא הגיע לידיה. כמו כן, בעדות העד השני ציינה הנתבעת, כי בתצהירו גרס העד, כי היה הסכם קבלנות חתום בין הצדדים ואולם, במהלך חקירתו העיד , כי "מעולם לא עשינו הסכם בכתב עם שלמה " (פרוט' בעמ' 17 שורה 29) כמו כן, התגלו סתירות באשר למקום אספקת הסחורה ולאופי הסחורה שסופקה, כמו כן, חזר העד על כך שישנם הקלטות שיחה שיאשרו את טענותיהם כפי שטען ב"כ התובע (פרוט' בעמ' 3 שורה 21) "ככל שתתקבל ההתנגדות הוא ידאג לתמלל את השיחה" ובפועל התמלול לא נעשה וכבר נקבע בפסיקה כי בעל דין שנמנע מ הבאת ראיה רלוונטית ניתן להסיק מכך שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו, רע"א 548/78 שרון ואח' נ' לוי, כמו כן, בעדות העד השלישי אישר כי ההמחאה נשוא התובענה ניתנה לפני קבלת הסחורה ולא לאחריה בשונה מימה שנכתב בתצהירו. כן, התמקדו הסיכומים בסתירות נוספות בעדויות עדי התובעת. בנוסף הנתבעת צירפה ראיות חדשות במסגרת הסיכומים בדמות עותקים בלתי קריאים של חשבוניות הקבלן אריאל נמדר כאשר לטענת הנתבעת הוא הקבלן שהשלים את עבודות האלומיניום בפרוייקט.

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי ובחנתי עדויות העדים והראיות בתיק ולאחר ששקלתי כל השיקולים הצריכים לעניין נחה דעתי, כי דין התביעה להתקבל, להלן נימוקיי:

6.1 ראשית ועיקר, אין חולק, כי בין התובעת לנתבעת נכרת הסכם לביצוע עבודות אלומיניום בפרויקט בניין מגורים ברחוב אברהם שטרן בירושלים וכן, אין חולק, כי הנתבעת מסרה את השיק נשוא הליך זה כתמורה לאספקת שירותים אלה, אלא שהנתבעת טענה, כי התובעת לא סיפקה את הסחורה ומשכך, נאלצה היא להיזקק לשירותי קבלן אחר. דא עקא, כי הנתבעת לא הניחה תשתית ראייתית מספקת להוכחת טענת כישלון התמורה ולא סתרה את חזקת התמורה הקבועה בדין ובין היתר, בכך שלא הוכיחה שקבלן אחר ביצע את עבודות האלומיניום. רק בסוף ישיבת ההוכחות השיב מנהל הנתבעת כי קבלן בשם אריאל נמדר ביצע את העבודות ורק בשלב הגשת הסיכומים צורפו צילומים בלתי קריאים של החשבוניות.

6.2 מושכלות יסוד הן כי אין להציג לבית המשפט במסגרת הסיכומים מסמך שלא הוגש בשלב הגשת הראיות [ע"א 4481/90 אהרן נ' ג. פרץ מ. בן גיאת חברה להנדסה ובנין בע"מ, מז(3) 427 (1993); ע"א 583/89 כראדי נ' דן - אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ, מה(3) 133 (1991); ע"א 226/87 זועבי נ' ניקולא, מג(1) 714 (1989); ע"א 759/81 ברש נ' ירדני, מא(2) 253 (1986)]. ומקל וחומר שעה שלא הוגשה בקשה סדורה בעניין זה להתיר לנתבעת להגיש ראיות בשלב זה ולנמק הטעמים להגשת הראיות בשלב כה מאוחר של ההליך, כאשר, עניין זה עלה כבר בדיון הראשוני ובהחלטתי מיום 1.11.17 (בטרם הגשת ראיות הנתבעת וכאשר היא הייתה מודעת לחשיבותן של אותן ראיות). ברי, כי אין לקבל הראיות החדשות לתיק. משכך, איני מוצא מקום להתייחס למסמכים שצורפו לסיכומי הנתבעת, וזאת בראש ובראשונה, כאמור, מאחר שאין לצרף ראיות לסיכומים. המועד להגשת ראיות הוא בשלב שמיעת הראיות ולא בשלב הגשת הסיכומים. הגשת ראיות בשלב הטבעי והנכון להגשתן, שלב שמיעת הראיות, מאפשרת חקירה אודות המסמכים שהוגשו ובירור כל הנדרש בקשר אליהם. הגשת ראיות בשלב הסיכומים אינה מאפשרת עריכת בירור כאמור, וממילא פסולה היא.

6.3 אומנם, הנתבעת הציגה בסיכומיה כשלים מסויימים בעדויות התביעה, וכן, חסר ראייתי מסויים הנוגע לעסקת היסוד ואולם, סבורני, כי לא היה בכל אלה כדי לסתור את חזקת התמורה בגין השטר בו אוחזת התובעת ועל אחת כמה וכמה כאשר הנתבעת טענה, כי ביצעה את העבודה על ידי קבלן אחר ללא שתמכה טענה זו באסמכתאות שהיו בידיה.
הלכה פסוקה היא ומושרשת היטב היא כי הימנעות מהבאת ראיות, פועלת לחובתו של הנוקט בה, כיוון שמתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הוצג המסמך או אילו הושמע העד, היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב. הימנעות מהבאת ראיה, מקימה למעשה, לחובתו של הנמנע, חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה- דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, היא היתה פועלת לרעת הנמנע: ראה: ע"א 55/89 קופל נהיגה עצמית נ' טלקאר, מ"ד (4) 595; ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח' פד"י מה (4), 651,654 ; י.קדמי, על הראיות, חלק שני, תשנ"א -1991.

6.4 בשים לב לכך שסלע המחלוקת בין הצדדים נעוץ בבחינת השאלה מה סופק הלכה למעשה לנתבעת ביחס למה שהתובעת התחייבה לספק, כאשר הנתבעת לא הציגה ראיות בדבר ולאור ההלכה לפיה, כישלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אינה מהווה הגנה מפני תביעה שטרית (ראה: ע"א 192/63 כדורי נ' הלר, פ"ד יח (1) 144), יש בעובדה זו, כי נמנעה הנתבעת מהצגת הראיות שברשותה על מנת לשקף את התמונה במלואה, כדי לפגום משמעותית בטענות ההגנה שהעלתה.

7. תוצאת הדברים היא, אפוא, כי דין התביעה להתקבל במלואה. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך 23,719 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייב הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות אגרת בית המשפט וכן, שכ"ט עו"ד בסך 6,500 ₪.

המזכירות תדאג לשלוח פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, י"ח כסלו תשע"ט, 26 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.נ.מ. אלומיניום וזכוכית בע"מ
נתבע: שלמה כהן שקד בע"מ
שופט :
עורכי דין: