ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל שריקי נגד אוטו טסט בע"מ :

24 נובמבר 2018
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
מיכאל שריקי

ע"י ב"כ: עו"ד אריק שלו

-
הנתבע:
אוטו טסט בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד ניסן שאוליאן

החלטה

1. לאחר שעיינתי ברשימה שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:
מוסכמות:
א. התובע הועסק על ידי הנתבעת החל מיום 09.11.2014 ועד ליום 24.03.2017, מועד בו התובע הגיש את התפטרותו לנתבעת. ביום 05.04.2017 חזר בו התובע מהתפטרותו וביקש להמשיך את עבודתו בנתבעת, והועסק עד ליום 09.05.2017.
ב. התובע הועסק כעובד כללי עד להסמכתו כבוחן. מועד הסמכתו כבוחן שנוי במחלוקת בין הצדדים.
ג. הנתבעת היא חברה פרטית מוגבלת הרשומה בישראל כדין ומפעילה מכון לבדיקת רכבים.
ד. התובע ויתר בכתב על מחצית מתקופת ההודעה המוקדמת.
ה. לאחר הדיון המוקדם, קיבל התובע מכתב שחרור קופות, טופס 161 על סך של 7,101 ₪, שיק ותלוש משכורת הכולל רכיב של השלמת פיצויי פיטורים.
פלוגתאות:
האם נחתם עם התובע הסכם העסקה והאם נמסרה לו הודעה על תנאי העסקה כמתחייב על פי חוק הודעה לעובד. בהתאם לכך – זכאות התובע לפיצוי בגין הפרת חוק הודעה לעובד ובאיזה שיעור .
מה היה היקף עבודתו ושכרו של התובע במהלך תקופת עבודתו בנתבעת. האם נכונה טענתו כי עבד במתכונת עבודה של 6 ימים בשבוע בימים א'- ה' בין השעות 07:30 ועד השעה 16: 30 ובימי ו' בין השעות 07:30 ועד השעה 13:00 או כדברי הנתבעת כי בימי שלישי התובע עבד עד השעה 14:00 . בהתאם לכך- האם זכאי התובע לתשלום עבודה בשעות נוספות והפרשי שכר, ובאיזה שיעור. כמו כן, האם נכונה טענת התובע, כי חלק משכרו שולם במזומן. בהתאם לכך – באילו חודשים ובאיזה שיעור.
כפועל יוצא מפלוגתא ב'- האם תלושי השכר שהונפקו לתובע משקפים נכונה את השכר ששולם לו בפועל. בהתאם לכך – זכאות התובע לפיצוי בגין הפרת חוק הגנת השכר, השלמת הפרשות לפנסיה ותשלום דמי חופשה, ובאיזה שיעור.
נסיבות סיום עבודתו של התובע והאם נסיבות אלה מזכות אותו בהשלמת פיצויי פיטורים, בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, השלמת דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין הפרת חובת תום הלב, העסקה פוגענית, התנכלות תעסוקתית ועוגמת נפש, ובאיזה שיעור.
האם לאחר סיום יחסי העבודה פנה מנהל הנתבעת אל מעסיקו החדש של התובע והשמיע באוזניו ביטויים קשים כנגד התובע, והאם בנסיבות אלו זכאי התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש, ובאיזה שיעור.
2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין נדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק ייקבע להוכחות ליום 26/5/19 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ט, (24 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מיכאל שריקי
נתבע: אוטו טסט בע"מ
שופט :
עורכי דין: